Praha hledá novou podobu plastiky ve stanici Anděl. Tu stávající zatím doplní vysvětlení o okupaci

Stanice metra Anděl
Stanice metra Anděl Autor: archiv MHMP
13. května 2024
16. května 2024

Plastika s názvem Moskva-Praha ve vestibulu stanice metra Anděl dostane novou podobu. Než se tak stane, doplní dílo tabulka uvádějící na pravou míru tehdejší vztahy se Sovětským svazem jako okupantem Československa. Umístění tabulky spolu s vyhlášením soutěže o novou podobu reliéfu ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a dopravním podnikem schválili pražští radní.

  • 2 minuty čtení

Plastika s reliéfem je součástí jižního vestibulu stanice – tehdy pod názvem Moskevská – již od jejího otevření v roce 1985. Měla navozovat dojem existujícího přátelství mezi Československem a Sovětským svazem. „Žádné takové přátelství však neexistovalo, protože jsme v té době byli Sovětským svazem okupovaní a všichni se jistě shodneme na tom, že okupant není přítelem. V odsouzeníhodné agresivní okupační politice pokračuje i nástupnický stát Rusko, proto bude ve spolupráci s pražským dopravním podnikem instalována u plastiky dočasná tabulka, která zmíněnou část naší historie uvede na pravou míru,” říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Zdeněk Hřib.

Pražští radní v pondělí schválili umístění i text vysvětlující tabulky, který jasně vyzdvihne fakt, že legenda o československo-sovětském přátelství byla vnuceným narativem sovětské okupační moci a hlavní město Praha odsuzuje válečné zločiny, které páchá dnešní Rusko na okupovaných územích Ukrajiny.

Současně pražští radní schválili přípravu výtvarné soutěže na úpravu reliéfu, která se uskuteční ve spolupráci mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Galerií hl. m. Prahy. Galerie zároveň dostala za úkol soutěž připravit. Také tuto skutečnost ve svém textu uvede vysvětlující tabulka.

„Jsem rád, že jsme se dnes dohodli na tom, že Galerie hlavního města Prahy vypíše soutěž v rámci programu Umění pro město, která bude hledat uměleckou formu tzv. kontextualizace tohoto díla. Zjistil jsem, že autoři díla jsou neznámí – přesněji se jedná o kolektiv anonymních autorů – a proto je možné se bavit o takovéto možné intervenci. Připadá mi lepší dílo aktualizovat, a nikoliv ho jen odstranit, a tím popírat naši historii,“ dodává náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Výsledná nová podoba plastiky s reliéfem se bude odvíjet od rozhodnutí odborné poroty, která všechny soutěžní návrhy zhodnotí.

Vysvětlující text, který bude doplněn k plastice Moskva – Praha v jižním vestibulu stanice metra Anděl:

Stanice metra Anděl byla otevřena v roce 1985 pod názvem Moskevská a její součástí byla od počátku plastika Moskva-Praha, která měla navozovat dojem existujícího přátelství mezi Československem a Sovětským svazem. Československo však bylo v té době okupováno Sovětským svazem a tím připraveno o svou suverenitu. Legenda o československo-sovětském přátelství byla proto vnuceným narativem sovětské okupační moci. I přes rozpad Sovětského svazu dnes pokračuje Rusko ve stejných kolejích. Jednoznačně proto odsuzujeme válečné zločiny, která dnes páchá Rusko na okupovaných územích Ukrajiny, a proto nastal čas i k proměně tohoto výtvarného díla. Hlavní město Praha společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Galerií hlavního města Prahy nyní připravuje výtvarnou soutěž, která ploše s reliéfem určí novou podobu.