Praha podpoří integraci Ukrajinců v hlavním městě 20 miliony korun

bankovka
Ilustrační foto: Bankovka Autor: archiv MHMP
20. května 2024
3. června 2024

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání jednala o podpoře ve výši 20 milionů korun v rámci „Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024 – 2. kolo – Ukrajina“. Celkem má v plánu Praha podpořit 10 žádostí, přičemž část z nich musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

  • 1 minuta čtení

Cílem programu je podpora aktivit vztahujících se k adaptaci a integraci ukrajinských uprchlíků na území Prahy, a to v sociální oblasti, oblasti bydlení (zabydlování), dále také pro oblasti jako jsou terénní služby a interkulturní práce nebo oblast duševního zdraví.

„Praha se staví k řešení situace ukrajinských uprchlíků dlouhodobě velmi zodpovědně. Financujeme rozsáhlou podporu napříč neziskovým sektorem, abychom těmto lidem pomohli adaptovat se a integrovat do české společnosti. Považuji to za náš morální závazek vůči Ukrajině, která statečně bojuje za svobodu a demokracii. Poskytujeme útočiště a důstojné životní podmínky těm, kteří prchají před hrůzami války. Schválení dotací ve výši 20 milionů korun by zajistilo udržitelnost a další rozvoj těchto klíčových aktivit,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro kulturu, cestovní ruch, péči o památky, výstavnictví a animal welfare Jiří Pospíšil.

Celkem bylo pražskými radními podpořeno 10 žádostí v celkové výši 20 milionů korun. Jedná se o tři projekty ve výši 2 200 000 korun, které již nemusí schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Konkrétně se jedná například o Arcidiecézní charitu Praha, jejíž cílem je podpora adaptace a integrace uprchlíků před válkou na Ukrajině prostřednictvím interkulturní a terénní práce na území metropole. Součástí projektu je také psychoterapeutická podpora duševního zdraví uprchlíků. Této organizaci město poskytne 800 000 korun. Dále byla podpořena Poradna pro integraci, z.ú. Hlavním cílem všech projektových aktivit v rámci programu je pomoc Ukrajincům adaptovat se v České republice a přebírat zodpovědnost za samostatné řešení životních situací, do kterých se podporované osoby dostanou. Praha podpořila projekt částkou 900 000 korun.

Ostatní projekty s navrženou souhrnnou částkou 17 800 000 korun musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy, jelikož podpora každé žádosti je vyšší než jeden milion korun. Jedná se například o projekty Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., Pražského Majdanu, z.s. nebo Integračního centra Praha o.p.s.