Praha poskytne Nemocnici Na Františku dotaci na provoz urgentního příjmu a lůžkového oddělení

Nemocnice Na Františku_02
Nemocnice Na Františku Autor: archiv MHMP
22. května 2024
22. května 2024

Hlavní město poskytne dotaci ve výši 20 milionů Kč na provoz Nemocnice Na Františku. Peníze jsou určené převážně na provoz interního lůžkového oddělení, urgentního příjmu a na péči o osoby intoxikované a sociálně slabé. Poskytnutí dotace ještě musí schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

  • 1 minuta čtení

Pražští radní ve středu odsouhlasili poskytnutí dotace pro městskou část Praha 1 ve výši 20 milionů Kč na zajištění specifických úkolů v její příspěvkové organizaci Nemocnice Na Františku.

„Mezi priority současného vedení města patří i podpora zdravotnických zařízení v Praze. V tomto případě je dotace na místě o to víc, že prostředky půjdou i na péči o sociálně slabé,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

„Poskytnutí této dotace pro Nemocnici Na Františku je klíčovým krokem k zajištění lepší péče o občany v krizových situacích. Díky těmto penězům bude moci nemocnice například výrazně zlepšit provoz expektační místnosti, kam bývají umisťovány intoxikované osoby jakožto do bezpečného prostředí pro jejich léčbu. Tato podpora je nezbytná pro rychlé a efektivní zotavení intoxikovaných osob a snižuje riziko komplikací spojených s jejich stavem. Dotace podpoří i modernizaci vybavení a interiérů. Nemocnice bude schopna pokrýt náklady na specializovanou péči na interním lůžkovém oddělení, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Udržíme díky tomu i dostupnost urgentní péče. Investice do zdravotnického systému je investicí do lepšího zdraví a kvality života Pražanů, což je naší prioritou,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy s působností v oblasti sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.

Dotace se konkrétně poskytuje na péči o osoby bez přístřeší, sociálně slabé osoby a osoby intoxikované a na provoz interního lůžkového oddělení a také na provoz oddělení urgentního příjmu. Nemocnice Na Františku plní v rámci metropolitního zdravotnictví funkci záchytného místa pro osoby bez přístřeší, sociálně slabé občany a osoby intoxikované, přičemž v mnoha případech je nutná i obměna vybavení a interiéru místností vyhrazených pro tyto pacienty.

Nemocnice Na Františku dotaci může použít pouze na hrazení nákladů vzniklých v letošním roce, které nebyly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.