Praha schválila novou podobu Radlické radiály, z velké části povede pod zemí

Radlická radiála - vizualizace
Radlická radiála – vizualizace Autor: PUDIS, SATRA
18. června 2024
18. června 2024

Pražští radní v pondělí schválili zásadní proměnu Radlické radiály. Vylepšený návrh svede dopravu z velké části pod zem a výrazně tak ulehčí obyvatelům žijícím v okolí. Úpravy projektu nesníží dopravní funkci stavby a současně nenaruší okolní prostředí vytvořením těžko prostupné bariéry.

  • 2 minuty čtení

„Úpravami staršího projektu se po veřejné diskusi podařilo dosáhnout moderního řešení, které odpovídá potřebám obyvatel města 21. století. Nechtěli jsme dopustit stejnou chybu, jaká se stala v minulosti v případě Magistrály, aby v Praze vznikla další silniční bariéra rozdělující celé městské části. Přepracovaný projekt tak ideově navazuje na plán zahloubení pokračování Městského okruhu z minulého volebního období. Nová Radlická radiála bude z velké části schována pod zem, díky čemuž lépe zacelíme území, získáme víc prostoru pro zeleň, omezíme hlučnost a umožníme další rozvoj území,“ uvedl Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy.

Zásadních změn je v projektu hned několik. V oblasti Botanica bude nově komunikace vedena pod úrovní terénu a překryta mostními konstrukcemi. U stanice metra Nové Butovice byla zrušena estakáda, komunikace bude zahloubená a na klíčových místech zcela schovaná pod zem. Dojde také ke spojení tunelů Butovice a Jinonice. Podíl tunelových úseků na celkové délce stavby se tak po přepracování projektu zvýšil z 55 % na 71 %. Z celkové délky stavby 5,5 km budou nyní tunely tvořit 3,9 km.

„Považuji za důležité, že jsme se podobně jako u Městského okruhu rozhodli jít cestou ambicióznějšího řešení, které je zároveň citlivé k městu. Nechceme další severojižní magistrálu v Radlicích. Toto řešení navíc umožní výstavbu městského dostupného bydlení na pozemcích, které v původním řešení zabírala dálnice,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.

Stejně jako v případě dokončení Městského okruhu je nezbytné, aby nám s Radlickou radiálou finančně pomohl stát. Jedná se jednoznačně o stavbu celostátního významu, jejíž celková cena 35 miliard korun převyšuje finanční možnosti hlavního města,” zdůraznil náměstek Zdeněk Hřib.

Radlická radiála je důležitou komunikací s městským a regionálním významem, která tvoří významnou část pražského radiálně okružního systému v jihozápadní části města. Propojuje Pražský okruh s Městským okruhem jako pokračování Rozvadovské spojky s vyústěním na Dobříšské ulici v oblasti Zlíchova. Její realizace je nezbytným předpokladem pro další rozvoj Jihozápadního města. Nejnáročnějším stavebním objektem bude ražený tunel Radlice o délce 2 300 metrů.

Podrobné informace včetně vizualizací jsou k dispozici na webu: radlickaradiala.info.

Příloha: