Praha schválila pronájem tenisového areálu na Letné klubu LTC PRAHA na 30 let

Kurty LTC Praha na Letné
Kurty LTC Praha na Letné Autor: web LTC
3. června 2024
4. června 2024

Radní hl. m. Prahy v pondělí schválili pronájem tenisového areálu v Letenských sadech na dobu 30 let tenisovému klubu LTC PRAHA. Areál, jehož součástí je i památkově chráněná historická klubovna, se dočká obnovy a bude sloužit nejen členům klubu, ale i široké veřejnosti.

  • 1 minuta čtení

Součástí pozemků tenisového klubu na Letné je například 8 tenisových kurtů, plocha s mini kurty, tribuna, sportovní hala nebo jednopatrová dřevostavba z roku 1926 od významného architekta Bohumíra Kozáka.

Klub LTC v současné době užívá část areálu v Letenských sadech na základě dlouhodobé nájemní smlouvy z roku 1995, která je platná do 1. listopadu 2025. Uzavřením nové třicetileté nájemní smlouvy bude předčasně ukončena stávající nájemní smlouva.

Pozemky o celkové výměře více než 11 000 metrů čtverečních pronajme hlavní město klubu podle znaleckého posudku za 756 000 korun ročně. Dlouhodobost nájmu je dána dosavadními i budoucími investicemi do revitalizace areálu, kterými nájemce majetek města významně zhodnotí.

„Záměr pronajmout předmětné pozemky tenisovému klubu LTC představuje logické vyústění směřující k majetkoprávnímu vypořádání dlouhodobě nevyřešených vztahů v dané lokalitě. Zároveň naplňuje požadavky společenské poptávky na zajištění obnovy a rozvoje předmětných pozemků v rámci jednoho provozního funkčního celku v souladu s jeho historickým určením,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

„Toto řešení představuje alespoň částečnou nápravu újmy a majetkové křivdy způsobené tenisovému klubu LTC jednak zbavením jeho původních vlastnických práv k majetku po roce 1948, a jednak chybnými rozhodnutími státních orgánů po roce 1989 v rámci řešení restitučních nároků,“ doplňuje radní Adam Zábranský.