Praha v rámci přestavby rozšíří kapacity základní školy pro zrakově postižené

ZŠ Zrak
ZŠ Zrak Autor: mapy.cz
13. května 2024
13. května 2024

Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila veřejnou zakázku na kompletní rekonstrukci vestavby a střechy Základní školy a Mateřské školy ZRAK na náměstí Míru v Praze 2 a zároveň rozhodla o zahájení zadávacího řízení k zakázce po splnění zákonných podmínek. V rámci přestavby školy, která je určena pro žáky s poruchami zraku, je například v plánu vznik 8 nových učeben, 3 kabinetů pro pedagogy nebo studovny. Stávající kapacity se tak navýší minimálně o 30 žáků s potřebou speciálního vzdělávání. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 34 300 000 Kč bez DPH.

  • 2 minuty čtení

„Věřím, že každé dítě má právo na kvalitní vzdělání. Podpora rekonstrukcí škol pro žáky se speciálními potřebami by měla být naší prioritou, protože zvyšující se počet pražských žáků je znatelný ve všech stupních a druzích vzdělávání. Tato rekonstrukce nejenže zvýší kapacitu až o 30 žáků, ale zároveň poskytne i komfortní zázemí pro pedagogy a asistenty. Postupně se nám daří investovat i do dalších vzdělávacích zařízení pro děti se speciálními potřebami, například také do Mateřské školy a Střední školy Aloyse Klara či do Základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování na Zlíchově,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství Antonín Klecanda.

„Schválená investice jde na správnou věc. Jednak se prostory efektivněji využijí, hlavně ale zajistíme vzdělání více žákům s vadou zraku. Podporujeme vzdělávání všech Pražanů a nezapomínáme ani na ty, kteří bojují s nějakým zdravotním handicapem,” uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Záměrem hlavního města je rekonstruovat páté nadzemní podlaží objektu v Praze 2, kde se v současnosti nachází internát pro žáky školy, který zahrnuje 12 pokojů se zázemím a vychovatelnou. Kapacita je ale naddimenzovaná a pokoje jsou prázdné. Nově jsou tak místo části internátu navrženy nové učebny.

Vzniknout zde má 8 nových učeben a 3 kabinety pro pedagogy. Přestavbou prostor se tak navýší kapacity minimálně o 30 žáků s potřebou speciálního vzdělávání. Zároveň budou k dispozici sborovny a pracovní zázemí pro zhruba 8 pedagogů a 8 asistentů pedagoga. Stávající internát zůstane částečně zachován s kapacitou 5 pokojů a zázemí. Hygienické zázemí pak bude vybudováno podle současných standardů.

V neposlední řadě je v plánu v nových prostorách otevřít společenskou místnost se studovnou, která bude sloužit jak potřebám školy, tak potřebám internátu. Zároveň zůstane zachována kuchyňka, prádelna, některé skladové prostory, ošetřovna žáků nebo keramická dílna. Nově bude také modernizován výtah a budou provedeny práce spojené s výstavbou nových elektroinstalací nebo vzduchotechniky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 34 300 000 Kč bez DPH.