Městská část Praha - Ďáblice

MC_Praha_Ďáblice_1229x600

Ďáblice se rozkládají na severním okraji hlavního města Prahy a jsou jednou z jeho menších částí. Na území Ďáblic se nalézá několik pražských zvláštností, jako je hora Ládví či pozůstatky první parní strojní tzv. Battistovy cihelny s komínem. V současné době se Ďáblice rozvíjejí především ve své západní a jihovýchodní části výstavbou rodinných domů podle současného trendu.