Městská část Praha - Křeslice

MC_Praha_Křeslice_1229x600

Křeslice jsou městská část a katastrální území, které se nachází na jihovýchodním okraji hlavního města Prahy. První zmínky o Křeslicích se datují do 14. století, osídlení však zřejmě vzniklo podstatně dříve. Nejstarší písemné památky pocházejí z období vlády krále Jana Lucemburského. Rozvoj Křeslic probíhá v poslední době hlavně výstavbou rodinných domků. Převážná část území se rozkládá po obou březích potoka Botiče a spadá do přírodního parku Botič – Milíčov.