Městská část Praha - Šeberov

MC_Praha_Šeberov_1229x600

Obec na jihovýchodě hlavního města se skládá ze dvou původních sídel - Šeberova na severu a Hrnčířů na jihu, které vznikly za vlády Přemyslovců. Od 12. do 15. století patřily řádu rytířů Strážců božího hrobu, tzv. křižovníkům. Šeberov byl k Praze připojen 1. července 1974 z okresu Praha-západ. V okolí Šeberova se nachází celá řada rybníků, což jsou pozůstatky rozsáhlé prameništní oblasti.