Městská část Praha - Suchdol

MC_Praha_Suchdol_1229x600

Suchdol se rozkládá na severu města na kopci nad Vltavou, která spolu s hercynským vrásněním utvářela od období starohor dnešní podobu romanticky krásné krajiny, která je chráněnou přírodní rezervací. Od roku 1990 je k Suchdolu připojeno území Sedlce, s nímž nyní tvoří samostatnou městskou část Praha-Suchdol. V současné době je Praha-Suchdol tvořena zástavbou rodinných domů a zahrádkářskými koloniemi a stala se také útočištěm pro Českou zemědělskou univerzitu.