Praha vyhlásila nový dotační program na podporu nadaných dětí na základních a středních školách

Hlavní město Praha je největším zřizovatelem škol v Česku a zároveň také regionem, který se díky vzdělávacím i pracovním příležitostem výrazně liší od zbytku republiky. Nedostatečně rozvinutá péče o talentované a mimořádně nadané děti v českém školství však dlouhodobě negativně ovlivňuje rozvoj pražského inovačního ekosystému. Podpořit nadané děti na základních a středních školách má proto nový dotační program Pilotní ověření systému péče o talenty, který dnes schválila Rada hlavního města Prahy.

  • 2 minuty čtení

„Nadané děti znamenají pro Prahu velký potenciál, protože právě ten může posílit postavení Prahy ve výzkumu, vývoji, inovacích nebo byznysu v Evropě i ve světě. Tímto programem chceme ověřit, jaká je ta nejlepší praxe při péči o talentované žáky, a detailně zmapovat, jak se k ní přistupuje právě v Praze, a přitom se zároveň nechat inspirovat dobrými příklady ze zahraničí,“ říká pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

Na program Pilotní ověření systému péče o talenty je připraveno celkem 2,25 milionu korun. Jeden žadatel může čerpat dotaci až do výše 450 tisíc korun. Žádosti mohou uchazeči podávat letos mezi 30. květnem a 7. červnem na pražském magistrátu. Získat ji může až pět základních i středních škol, které se věnují práci s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky. Podmínkou pro poskytnutí dotace je, že svůj projekt uskuteční na území hlavního města Prahy. Cílem programu je najít školy, které se podpoře a péči o nadané děti věnují systematicky. Budou tak schopné nejen ověřit navrhované postupy, ale mohou se stát rovněž lídry a šířit své dobré zkušenosti do ostatních pražských škol.

Díky této aktivitě, workshopům a spolupráci s klíčovými partnery v oblasti péče o talent a nadání se podařilo definovat nástroje, odborný mentoring a koučink, které pomohou změnit a zlepšit na vybraných pražských partnerských školách stávající systém péče o talentované a nadané děti. Pokud se pilotní ověření osvědčí, bude možné jej používat i na ostatních pražských školách.

„Koncentrace excelentního vzdělávání a výzkumu je v Praze největší v celém Česku. Metropole to ale dost nevyužívá. To se ani nemůže v praxi strukturálně změnit, dokud Praha nebude umět vytvořit podmínky pro rozvoj talentů a podnikavosti mezi dětmi - naší budoucí excelenci,“ doplňuje inovační manažer Prahy a vedoucí projektu Prague Smart Accelerator (PSA) Tomáš Lapáček. Péči o nadané děti je podle něj navíc potřeba řešit napříč Českou republikou a měla by se zařadit i mezi strategické cíle Národní inovační strategie.

Nový dotační program je součástí tříletého evropského projektu PSA, který spravuje Pražský inovační institut, a hlavní město Praha je příjemcem. Program PSA je financovaný z evropských dotací prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy.

 

25. dubna 2022
4. prosince 2023