Městská část Praha - Zličín

MC_Praha_Zličín_1229x600

Městská část Praha – Zličín je utvořena ze dvou původně samostatných obcí – Zličína a Sobína. Centra těchto původních vsí dodnes dokumentuje zástavba statků a zemědělských usedlostí, která tvořila jejich historická jádra. V roce 1974 byl Zličín (včetně Sobína) vyčleněn z okresu Praha – západ a připojen k území hlavního města Prahy. Dnes je Zličín známý jako centrum nákupů a zábavy.

Důležité informace