Přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2022

Rada HMP schválila svým Usnesením č. 297 ze dne 21. 2. 2022 přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2022 do 200 tis. Kč.

Usnesení RHMP č. 297 je ke stažení zde.

Zastupitelstvo HMP schválilo svým Usnesením č. 34/56  ze dne 24. 2. 2022 přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2022 – dotace nad 200 tis. Kč, víceleté projekty, dofinancování víceletých projektů a projekty městských částí.

Usnesení ZHMP je ke stažení zde.

 

22. února 2022
22. února 2022