Přípravy k zahájení opravy

V únoru a březnu 2017 probíhaly přípravy k zahájení vlastní opravy věže.

  • 1 minuta čtení
Přípravy k zahájení opravy
Přípravy k zahájení opravy Autor: archiv MHMP

Tým odborníků se scházel každý týden na kontrolním dnu a řešil podle projektové dokumentace a aktuálních poznatků z průzkumů dílčí úkoly - mimo jiné:

Venkovní restaurátorský průzkum z plošiny:

Restaurátor za přítomnosti zástupce Národního památkového ústavu zjišťoval stav erbů, soch a dalších součástí kamenné architektury, provedl sondy a odebral vzorky, které byly odeslány do laboratoře. Odebírání dalších vzorku bude pokračovat až po instalaci lešení.

Vnitřní průzkum - arkýř kaple:

Byla provedena sonda do podlahy ke zjištění příčin statických poruch, další postup bude záviset na vyjádření zástupce památkové péče a statika, bude nutná demontáž oltářní menzy, při vybírání zásypu z podlahové konstrukce arkýře bude zajištěn archeologický průzkum.

Mykologický průzkum:

Týkal se „hlavy“ věže, přesněji krovu věže, a také krovu nad kaplí. Mykolog odebral vzorky z krokví i prken bednění. Další mykologický průzkum bude proveden po demontáži krytiny a zpřístupnění problematických míst.

5. dubna 2017
23. května 2024