Portál
hlavního města Prahy
Praha.eu

Program na podporu akcí v oblasti inovací v hlavním městě v Praze pro rok 2024

  • 1 minuta čtení

Odbor projektové podpory MHMP pro vás připravil nový dotační Program na podporu akcí v oblasti inovací v hlavním městě pro rok 2024.


Cílem Programu je podpořit konání inovačních akcí na území Prahy v období od června do konce roku 2024. V Opatření I. budou podpořeny akce zaměřené na popularizaci a vzdělávání v oblasti inovací a v Opatření II. pak akce v podobě veletrhů, výstav a fór, které budou naplňovat strategické cíle Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (RIS3) zejména v oblastech umělé inteligence, vesmírných aktivit, biotechnologií, urbánních inovací a inovací ve vzdělávání.

 

  • Příjem žádostí: 13. 5. 2024 – 24. 5. 2024
  • Výše podpory: 200 000,- Kč – 1 000 000,- Kč
  • Míra podpory: nejvýše 70 % ze způsobilých nákladů
  • Alokace v Opatření I.: 3 000 000,- Kč
  • Alokace v Opatření II.: 2 000 000,- Kč
  • Způsobilí žadatelé: např. spolky, nadace, nadační fondy a ústavy, církve, o.p.s., obchodní korporace, zájmová sdružení právnických osob a profesní komory


Veškeré závazné informace naleznete v příloze ve schváleném Programu na podporu akcí v oblasti inovací v hlavním městě pro rok 2024.

 

Nabízíme vám možnost využít osobní konzultace ohledně podání žádostí o dotaci, kdykoliv po sjednání termínu na emailu denisa.svobodova@praha.eu, nebo na tel. č. 236 00 3327.

11. dubna 2024
17. května 2024