Dotační řízení v oblasti prevence kriminality pro rok 2021

Vyhlášení Programu, přidělení dotací a finanční vypořádání

Vyhlášení Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2021

Rada hl. m. Prahy vyhlásila Program usnesením č. 1552 ze dne 3. 8. 2020.

Vyhlášená Opatření:

I. Práce s dětmi a mládeží

II. Pomoc obětem trestné činnosti

III. Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti

IV. Nové hrozby a přístupy

Úplný text vyhlášení

Lhůta pro podání Žádosti je od 4. 9. 2020 do 20. 9. 2020.

Konzultace ke zpracování Projektů:

Odbor sociálních věcí, oddělení prevence, Charvátova 145, Praha 1, 2. patro, místnost č. 205. Konzultační hodiny v období pro podávání Žádosti po telefonické dohodě: Po - 12.00 hod. - 17.00 hod., St - 8.00 hod. - 18.00 hod.

Kontaktní osoby:
Ing. Veronika Pavlíková 236 003 139 veronika.pavlikova@praha.eu
Mgr. Nikola Konečná 236 004 197

nikola.konecna@praha.eu

Podání Žádosti:

Formulář pro podání Žádosti o dotaci je k dispozici ve formátu .zfo tak, jak jste zvyklí z minulých ročníků (formulář, prosím, stahujte na níže uvedeném odkazu, nevyplňujte starší uložené formuláře z minulých období). Zároveň je letos poprvé možné stahovat formulář ve formátu .zfo z profilu žadatele, který je možné založit po registraci žadatele na Grantovém portálu (https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default), kde naleznete podrobný návod k registraci. Obě možnosti stahování a odeslání formuláře jsou pro tento rok možné.

Dokumenty ke stažení:


Jmenování hodnotitelů projektů v oblasti prevence kriminality pro rok 2021

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1552 ze dne 3. 8. 2020 k návrhu na vyhlášení Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 byli jmenováni hodnotitelé projektů v oblasti prevence kriminality:

Jana Firstová, Adolf Polák, Milan Fára, Radka Vetešníková, Martina Zimmermanová, Marie Nováková Kovářová, Terezie Paterová, Petr Syrový, Ondřej Pracný, Ondřej Penc, Zdena Ošlejšková, Tereza Vyšatová, Lenka Čuprová, Zdena Filípková Honsová, Marika Jelínková, Zuzana Nykodýmová, Michaela Hánová


Přidělení dotací v Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2021

Rada HMP Usnesením č. 429 dne 8. 3. 2021 schválila financování projektů v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2021. Kompletní materiál RHMP je ke stažení zde.

Jednotlivé schválené přílohy Usnesení:

Dotace do 200 tis. Kč

Dotace PO HMP

Nepodpořené projekty

Zastupitelstvo HMP Usnesením č. 25/17 ze dne 18. 3. 2021 schválilo financování projektů v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2021. Kompletní materiál ZHMP je ke stažení zde.

Jednotlivé schválené přílohy Usnesení:

Dotace nad 200 tis. Kč

Dotace MČ HMP


Finanční vyhodnocení dotací udělených v Programu v oblasti prevence kriminality za rok 2021

Finanční vypořádání dotace doručte v elektronické podobě jako elektronický formulář uložený ve formátu „zfo“ (Software602 Form Filler) a zároveň v tištěné podobě s vygenerovaným potvrzením o elektronickém podání, včetně příloh, v termínu do 31. 1. 2022.

Tištěné finanční vypořádání dotace doručte na adresu:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor sociálních věcí

Oddělení prevence
Jungmannova 35/29
110 00  Praha 1

Žadatel může tištěnou verzi finančního vypořádání dotace podat prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 48ia97h).

Obálku nebo datovou zprávu označte slovy: Finanční vypořádání dotace - program v oblasti prevence kriminality pro rok 2021.

Formulář finančního vyhodnocení dotace v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 je ke stažení zde.

22. listopadu 2021
20. května 2024