Průlom pro kulturu v Praze. Systém Evaluart vyhodnocuje data z kulturních akcí

Ilustrační foto - divadlo
Ilustrační foto - divadlo Autor: pixabay.com
12. června 2024
12. června 2024

Hlavní město má díky sběru dat podrobnější informace o kulturních akcích, může je tak nyní plánovat lépe. Systém Evaluart sbírá data o návštěvnících kulturních akcí z pokladních obchodních systémů a sebeevaluace. Data se dále analyzují, čímž vzniká nástroj pro strategické řízení kultury v Praze. Pražští radní v pondělí schválili další financování projektu Evaluart, který tento systém zajišťuje.

  • 1 minuta čtení

„Mám velkou radost, že jsme dnes schválili další financování projektu Evaluart, který mění způsob, jakým se u nás bude řídit kultura! Díky evropským fondům vznikl inovativní IT systém, který shromažďuje a analyzuje data o kulturních akcích a jejich návštěvnících. Tento skvělý nástroj pomůže kulturním organizacím lépe plánovat akce a usnadní jim administrativu. Evaluart je opravdovým průlomem pro kulturu v Praze,“ říká náměstek primátora pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

V letech 2022 až 2023 byl vytvořen jednotný inovativní IT systém umožňující sběr, analýzu, vyhodnocení, transformaci, predikci a operativní řízení příspěvkových organizací v oblasti kultury a organizací dlouhodobě dotovaných z rozpočtu hl. m. Prahy. Tento systém slouží jako nástroj pro strategické řízení kultury v hl. m Praze. Systém Evaluart využívá data ze vstupenkových systémů, z účetního systému, z analytik webových stránek a sociálních sítí a z dotazníkových šetření publika příspěvkových organizací a obyvatel Prahy.

„Díky technologii sběru dat ve spojení s nedávno vyvinutým informačním systémem má město k dispozici podrobné informace o jednotlivých kulturních organizacích, jejich publiku, cílových skupinách a v obecnější rovině i o kulturních preferencích návštěvníků,“ upřesňuje radní pro oblast IT, vědy, výzkumu a inovací Daniel Mazur. Tyto znalosti umožňují kulturním organizacím poznat, pochopit a předvídat potřeby pro vlastní koncepční rozvoj. Základem využití dat v systému je jejich centralizace do jedné databáze. Nad touto databází následně probíhají pokročilé analýzy.

Hodnota veřejné zakázky, kterou v pondělí schválila Rada hl. m. Prahy, činí celkem 2 410 320 Kč včetně DPH. Předpokládané datum uzavření smlouvy je září 2024 s dobou poskytování služby na 48 měsíců.