Rekonstrukce věže Staroměstské radnice začíná

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 radní hl. m. Prahy Jan Wolf symbolicky zahájil rekonstrukci věže Staroměstské radnice. Tu pražský magistrát připravuje od loňského roku a dokončena by měla být na podzim příštího roku. Od letošního února běží přípravné práce a nyní začala i její první viditelná část – výstavba oplocení.

  • 3 minuty čtení
  • 14 fotografií
orloj
Staroměstská radnice s orlojem Autor: archiv MHMP

„Po druhé světové válce, kdy byla radnice zasažena, bylo pravděpodobně potřeba radnici rychle opravit. Některé úpravy ale nebyly provedeny tak, jak bychom si dnes představovali. V rámci rekonstrukce chceme tento stav napravit a vrátit věž radnice do předválečného a historicky věrného stavu,“ uvedl radní Wolf.

Rekonstrukce věže „od hlavy až k patě“ – tedy od střechy až po zdivo u chodníku – je nutná i z toho důvodu, že od poslední opravy uplynulo již více než 30 let. Rekonstrukce tohoto rozsahu se však naposledy uskutečnila při poválečných opravách. Na konci 2. světové války byla Staroměstská radnice z velké části poškozena a zasáhl ji i požár. Věž s jedinečným orlojem, kamennou architekturou a sochařskou výzdobou se tak díky rekonstrukci přiblíží původnímu stavu před požárem. Opravy se budou týkat také interiéru, mimo jiné komory, v níž se pohybují apoštolové. Nově bude řešeno i slavnostní nasvícení věže.

„Rekonstrukce radnice se uskuteční ve třech základních etapách tak, abychom chod radnice omezili co nejméně. Termín dokončení je v září příštího roku a bude to takový malý dárek k výročí sta let vzniku samostatného československého státu. Oslavy tohoto výročí jsou totiž naplánované na konec října,“ doplnil radní Jan Wolf.

Postup prací je rámcově rozfázován. Dosud probíhaly přípravy a uskutečnily se základní restaurátorské a stavební průzkumy přístupných částí. Další práce budou pokračovat, až bude postaveno lešení. V případě krovů a střech, až bude odstraněna krytina.

Vlastní rekonstrukce právě začíná stavbou oplocení a následně lešení. V období od května do listopadu se bude opravovat střecha věže a vyhlídkový ochoz, zahájeny budou také kamenosochařské práce na exteriéru věže. To však znamená, že od 1. května bude vyhlídkový ochoz pro veřejnost uzavřen. Orloj zůstane funkční a viditelný do ledna 2018.

Další fáze s předpokládaným trváním od prosince 2017 do května 2018 zahrnuje opravu střechy, interiéru kaple a jejího arkýře a pokračování oprav exteriéru věže. Rekonstrukce se bude týkat také orloje, který bude od ledna demontován a odvezen do restaurátorského ateliéru. Do doby, než bude orloj navrácen na místo a zprovozněn (předpoklad začátek června 2018), bude i tuto část průčelí věže zakrývat lešení. Na něm bude pravděpodobně umístěna vizualizace orloje.

S dokončovacími pracemi na rekonstrukci věže se počítá v období od června do srpna 2018, v září pak s předáním hotového díla.

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce a přístupnosti věže Staroměstské radnice jsou k dispozici na této stránce dostupné z portálu praha.eu. Od zítra bude mít tato sekce i samostatnou adresu http://www.rekonstrukceradnice.praha.eu/.

  • Investorem rekonstrukce je Magistrát hl. m. Prahy, odbor služeb.
  • Projekt rekonstrukce zpracovala společnost ARPEMA, s.r.o.
  • Zhotovitelem je SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE: Avers & Subterra (vedoucí sdružení Subterra, a.s.).
    Cena 47 995 000 Kč (bez DPH)
  • Restaurátorské práce provádějí zkušení restaurátoři s příslušnými licencemi Ministerstva kultury ČR a pracovními zkušenostmi z podobných středověkých gotických objektů.
  • Dohled památkářů zajišťuje Národní památkový ústav a Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

Rekonstrukce věže Staroměstské radnice začíná

6. dubna 2017
23. května 2024