Číslo jednací MHMP 1644716/2021 - Smlouvy k pozemkům parc.č. 1207/8 a 1952 v k.ú. Vysočany
Datum 18.10.2021
Přílohy příloha č. 1
příloha č. 2
Autor Administrátor