Speciální večer světel ve Vrtbovské zahradě

V pražské barokní Vrtbovské zahradě se 9. dubna 2024 od 20.00 do 22.00 hodin se uskuteční tradiční zahájení sezóny. Návštěvníci se ve slavnostně nasvícené zahradě mohou kochat výhledem na noční Prahu, užít si jarní atmosféru di posedět se sklenkou vína.

  • 1 minuta čtení
vrtbovska
Vrtbovská zahrada ve slavnostním nasvícení. Zdroj: Fb Vrtbovské zahrady

Vrtbovská zahrada, která je kulturní památkou zapsanou na Seznamu světového dědictví UNESCO a je majetkem hlavního města Prahy, patří mezi nejvzácnější pražské barokní zahrady.

Tato terasová zahrada v italském stylu byla postavena pro Jana Josefa hraběte z Vrtby, nejvyššího purkrabího Pražského hradu, nedaleko Vrtbovského paláce v letech 1715 - 1720. Její dispozici navrhl pražský rodák František Maxmilián Kaňka. Zahrada, jež stoupá strmě do vrchu, se rozkládá na třech terasových plošinách, spojených schodišti. Nejnižší květinová terasa s kruhovou kašnou ve středu je lemována zleva Salou Terrenou, kterou zdobí malby na klenbách od Václava Vavřince Reinera (Venuše, Adonis a Alegorie umění), sochy Bakcha a Cerery od Matyáše Bernarda Brauna a štukatury od Tommasa Soldatiho. Naproti je symetricky umístěna voliéra. Schodiště mezi terasami je zdobeno vázami a sochami antických bohů od Matyáše Brauna: Apollon s lukem, Merkur, Diana se psem, Junona s pávem, Minerva se štítem, Jupiter s orlem a Vulkán s kladivem. Na nejvyšší terase s vyhlídkou stojí pavilon, jehož průčelí kdysi neslo dekorativní fresku V. V. Rainera. Plastická výzdoba glorietu musela být z větší části rekonstruována. Odsud je překrásný výhled přes střechy malostranských domů na Pražský hrad, chrám sv. Mikuláše a dál na Malou Stranu i Staré a Nové Město.

V 90. letech minulého století prošla zahrada rozsáhlou rekonstrukcí. Byly rekonstruovány nejen stavby, ale i zeleň. Bylo zde vysázeno 15 kuželovitých habrů, přes 200 habrů v živých plotech, 18 kuželovitých tisů, 8 tisů tvaru koule a desítky tisíc květin a keřů tvořících ornamenty. Vrtbovská zahrada byla znovu otevřena v červnu 1998.

Vrtbovská zahrada je otevřena od dubna do října denně od 10.00 do 18.00 hodin a dvakrát ročně – při zahájení a ukončení sezóny - se návštěvníkům představuje ve slavnostním nasvícení. Letošní zahajovací večer světel se koná v úterý 9. dubna od 20.00 do 22.00 hodin.

www.vrtbovska.cz

 

28. března 2024
10. dubna 2024