Číslo jednací MHMP 330554/2021 - Stavební řízení na pozemku parc.č. 1749/2 v k.ú. Vršovice
Datum 16.03.2021
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor