Jak řešit těžká témata ve třídě

Odkazy na organizace, řešící těžká témata ve třídních kolektivech

Poradna Vigvam

- pro pozůstalé - krizová terapie, podpůrná skupina pro děti a dospělé

- pro pedagogy - děti a ztráta, intervence ve třídě

- metodiky - To nejdůležitější je neviditelné, Každý může mít strach

 

Život bez závislostí

- odborná asistence při řešení krizových situací v rámci výskytu sociálně patologických jevů ve školním prostředí

 

Psychosociální intervenční tým ČR

- příručka pro školy: Když se stane neštěstí

29. března 2021
29. března 2021