Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti schválené usnesením Rady HMP č. 614 ze dne 11. 4. 2023, s účinností od 15. 4. 2023.

13. dubna 2023
10. listopadu 2023