Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti schválené usnesením Rady HMP č. 2228 ze dne 9. 10. 2023, s účinností od 10. 10. 2023.

11. října 2023
11. října 2023