UNICEF poskytne Praze přes 22 milionů korun na vytvoření nultých ročníků na středních školách určených pro ukrajinské děti

Hlavní město nadále aktivně reaguje na vysokou míru migrační vlny, která je způsobena přetrvávající válkou na Ukrajině, a řeší otázku dostatečných kapacit ve školách, aby i ukrajinské děti měly možnost pokračovat zde ve svém vzdělávání. V souvislosti s tím proto Praha ve spolupráci s organizací UNICEF vytvořila dotační program na podporu nultých ročníků na středních školách určený především na podporu ukrajinské mládeže ve věku od 15 do 19 let. UNICEF pro tyto účely poskytne 22,5 milionu korun.

  • 1 minuta čtení

„Cílem tohoto programu je umožnit ukrajinským mladým lidem pokračovat v jejich studiu a zajistit jim průpravu do českého jazykového a kulturního prostředí. Jsme si vědomi, že většině z nich komplikuje pokračovat ve své vzdělávací dráze jazyková bariéra, proto jim prostřednictvím nultých ročníků chceme zajistit intenzivní výuku českého jazyka spojenou s uvedením do českého školního systému tak, aby mohli svůj studijní potenciál v následujícím roce dál rozvíjet na běžných českých středních školách,” uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

Pro ukrajinské děti je jejich začlenění do českého vzdělávacího systému problematické, protože se neorientují ve specificích českého středního školství, například v typu škol, podmínkách přijetí nebo termínech, dále mají nedostatečnou znalost českého jazyka a také je kapacita středních škol, na které je velká poptávka, v současnosti nedostačující.

„Důsledkem těchto znevýhodnění hrozí riziko, že v Praze a Středočeském kraji bude od nového školního roku vysoký počet ukrajinských dětí, které zůstanou mimo vzdělávací systém či budou navštěvovat školy, které neodpovídají jejich studijnímu potenciálu, a tím ztratí studijní a pracovní návyky. V důsledku toho hrozí riziko jejich špatné uplatnitelnosti na trhu práce a zátěže našeho sociálního systému,” doplňuje radní Vít Šimral.

Formálně se jedná o vypsání přípravného kurzu v minimálním rozsahu leden až srpen 2023, případně kurzu, který bude přesně kopírovat český školní rok včetně svátků a prázdnin. Dotace je proto určena pro střední školy, městské části či organizace s působností v Praze. Lhůta pro podání žádostí je od 22. listopadu do 9. prosince 2022.

 

31. října 2022
4. prosince 2023