V makovicích věže Staroměstské radnice byly dokumenty z roku 1949 a 1984

Obsah měděných tubusů vyjmutých v úterý z makovic věže Staroměstské radnice představil dnes médiím za přítomnosti odborníků radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

  • 1 minuta čtení
  • 19 fotografií
Obsah měděných tubusů vyjmutých z makovic věže Staroměstské radnice
Obsah měděných tubusů vyjmutých v úterý z makovic věže Staroměstské radnice představil dnes médiím za přítomnosti odborníků radní hl. m. Prahy Jan Wolf Autor: archiv MHMP

Celkem bylo nalezeno pět zatavených schránek - čtyři tubusy a jedna plochá schránka, které byly do zlacených makovic uloženy při opravách Staroměstské radnice – v letech 1949 a 1984.

Z prvního tubusu byl opatrně vyňat svitek papíru a po rozbalení jej přečetl radní Jan Wolf: „Na vrchol věže zasazena tato zlacená makovice, aby znovu zazářila nad střechami Prahy, tentokrát skutečné hlavy země a svého lidu, města pracujících, hlavního města lidově demokratické republiky spějící k socialismu.“ Ručně psaný dokument nese datum 28. října 1949 a podpisy tehdejšího primátora a radních. K témuž roku, kdy byla dokončena poválečná oprava Staroměstské radnice, se vztahují i další památky – ručně psaná informace o těch, kdo se na opravě podíleli, noviny a také bankovky.

Rovněž na rok 1984 upomínají dobové noviny a také mince a v ploché schránce vzkaz řemeslníků, kteří zde pracovali na opravě.

Nález bude nyní zdokumentován, pořízeny kopie a uložen, než se se rozhodne o tom, zda se celý obsah vrátí na věž nebo jen část a ostatní uloží do muzea.

„I my k tomu přiložíme své poselství. Ale výběr dalších pokladů pro budoucí pokolení ale nechám čistě na odbornících, aby to nedopadlo jako prohlášení poválečných radních," uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

V makovicích věže Staroměstské radnice byly dokumenty z roku 1949 a 1984

8. září 2017
23. května 2024