Vyhlášení Progamu adiktologických služeb pro rok 2020

Na základě usnesení Rady HMP č. 1725 ze dne 26. 8. 2019 bylo schváleno vyhlášení grantů - Program adiktologických služeb pro rok 2020

 

 

 

Program adiktologických služeb pro rok 2020

 

Formuláře žádostí

Žadatelé využívají tři formuláře:


Autor: Bc. Věra Syřínková
29. srpna 2019
29. srpna 2019