Dotační řízení v oblasti prevence kriminality pro rok 2020

Vyhlášení programu, udělení dotací a finanční vypořádání

Vyhlášení Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2020

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1712 ze dne 26. 8. 2019 schválila Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2020. Lhůta pro podání žádosti je od 30. září do 14. října 2019 včetně.
Elektronický formulář Žádosti o poskytnutí grantu hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality pro rok 2020 ve formátu ZFO  je  ke stažení zde.

K formuláři: Zkontrolujte si prosím, zda máte aktuální verzi formuláře (aplikace Software Form Filler). Ověření aktuální verze: V otevřeném formuláři (žádosti) nahoře na liště -> NÁSTROJE -> OTAZNÍK (O programu) -> KONTROLA VERZE -> Příp. nainstalovat položku = aktuální verzi.


Udělení dotací v Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2020

Dotace přesahující 200 tis. Kč

Rada HMP usnesením č. 418 dne 9. 3. 2020 schválila financování projektů v rámci Programů v oblasti prevence kriminality pro rok 2020.

Dotace přesahující 200 tis. Kč

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 15/11 dne 19. 3. 2020 schválilo financování projektů v rámci Programů v oblasti prevence kriminality pro rok 2019.


Finanční vyhodnocení dotací udělených v Programu v oblasti prevence kriminality za rok 2020

Finanční vypořádání dotace doručte v elektronické podobě jako elektronický formulář uložený ve formátu „zfo“ (Software602 Form Filler) a zároveň v tištěné podobě s vygenerovaným potvrzením o elektronickém podání, včetně příloh, v termínu do 31. 1. 2021.

Tištěné finanční vypořádání dotace doručte na adresu:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor sociálních věcí

Oddělení prevence
Jungmannova 35/29
110 00  Praha 1

V případě, že je žadatel vlastníkem elektronického podpisu, může tištěnou verzi finančního vypořádání dotace podat prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 48ia97h).

Obálku nebo datovou zprávu označte slovy: Finanční vypořádání dotace - program v oblasti prevence kriminality pro rok 2020.

Formulář finančního vyhodnocení dotace v oblasti prevence kriminality pro rok 2020 je ke stažení zde.

26. ledna 2021
20. května 2024