Vyhláška č. 10/1998 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 10/1998
Sbírka 03/1998
Datum vydání 26.03.1998
Datum účinnosti 02.04.1998
Datum zrušení 01.07.1999
Důvod zrušení vydání vyhlášky č.12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26.3.1998 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl.1

Příloha č.1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, ve znění

vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č.11/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č.13/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č.20/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č.21/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č.24/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č.25/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č.30/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č.36/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č.38/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č.40/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č.46/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č.47/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č.50/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1998 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1998 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/1998 Sb. hl.m. Prahy,

se doplňuje takto:

1. V odstavci 9) se na konci připojuje tento výčet:

Katastrální území
Parc. číslo
výměra
(m2)
Č. pop.
movitý majetek

(Kč)


Vysočany
296
1114
.
.

Vysočany
299
2668
.
.

Vysočany
300/1
2019
.
.

Vysočany
367/1
1668
.
.

Vysočany
367/2
216
.
.

Vysočany
368
575
.
.

Vysočany
369/1
3
.
.

Vysočany
369/2
116
.
.

Vysočany
369/3
1671
.
.

Vysočany
415/1
9368
.
.

Vysočany
417/4
79
.
.

Vysočany
446
74
.
.

Vysočany
559
900
.
.

Vysočany
855/6
529
.
.

Vysočany
855/7
268
.
.

Vysočany
1037
2106
.
.

Vysočany
1038
6
.
.

Vysočany
1394/1
9984
.
.

Vysočany
1394/2
3880
.
.

Vysočany
1394/3
1066
.
.

Vysočany
1394/4
1691
.
.

Vysočany
1394/5
1855
.
.

Vysočany
1394/6
1430
.
.

Vysočany
1394/7
717
.
.

Vysočany
1394/8
37
.
.

Vysočany
1394/9
2276
.
.

Vysočany
1406/3
2756
.
.

Vysočany
1658/3
1163
.
.

Vysočany
1658/4
1320
.
.

Vysočany
1658/7
882
.
.

Vysočany
1658/8
972
.
.

Vysočany
1658/10
3213
.
.

Vysočany
1658/12
7
.
.

Vysočany
1659
1237
.
.

Vysočany
1705
4918
.
.

Vysočany
1711
4779
.
.

Vysočany
1939/2
426
.
.

Vysočany
1939/3
866
.
.

Vysočany
1939/5
146
.
.

Vysočany
1939/6
396
.
.

Vysočany
1939/7
244
.
.

Vysočany
1939/12
141
.
.

Vysočany
1939/13
1440
.
.

Vysočany
1939/17
1439
.
.

Vysočany
1939/18
438
.
.

Vysočany
2034
1392
.
.

Vysočany
2069
9191
.
.

Vysočany
2087/2
41
.
.

Vysočany
2093
68
.
.

Prosek
612
4345

.

.

Prosek
624/51
124

.

.

Prosek
628/10
380

.

.

Prosek
628/143
363

.

.

Prosek
628/148
26

.

.

Prosek
628/149
1225

.

.

Prosek
628/150
270

.

.

Prosek
628/151
3581

.

.

Prosek
628/152
2178

.

.

Prosek
628/153
15950

.

.

Prosek
628/154
5878

.

.

Prosek
628/156
20635

.

.

Prosek
628/157
5663

.

.

Prosek
628/160
5878

.

.

Prosek
628/161
204

.

.

Prosek
628/162
1115

.

.

Prosek
628/163
9851

.

.

Prosek
628/164
1554

.

.

Prosek
628/172
539

.

.

Prosek
628/173
1022

.

.

Prosek
628/174
706

.

.

Prosek
628/175
170

.

.

Prosek
628/177
12129

.

.

Prosek
628/180
3068

.

.

Prosek
628/181
1974

.

.

Prosek
628/182
1490

.

.

Prosek
628/183
476

.

.

Prosek
628/184
473

.

.

Prosek
628/185
130

.

.

Prosek
628/186
426

.

.

Prosek
628/187
702

.

.

Prosek
628/188
296

.

.

Prosek
628/189
536

.

.

Prosek
628/190
315

.

.

Prosek
628/194
109

.

.

Prosek
628/195
261

.

.

Prosek
628/196
174

.

.

Prosek
628/197
2978

.

.

Prosek
628/201
5483

.

.

Prosek
628/204
8645

.

.

Prosek
640/2
338

.

.

Prosek
640/3
3164

.

.

Prosek
640/5
6090

.

.

Prosek
640/6
2679

.

.

Prosek
640/7
6416

.

.

Prosek
640/8
13510

.

.

Prosek
640/9
4092

.

.

Prosek
640/11
3825

.

.

Prosek
640/12
604

.

.

Prosek
640/13
4345

.

.

Prosek
640/14
3257

.

.

Prosek
640/18
98

.

.

Prosek
640/19
512

.

.

Prosek
640/20
1266

.

.

Prosek
640/24
217

.

.

Prosek
640/25
1335

.

.

Prosek
640/26
6509

.

.

Prosek
640/27
1902

.

.

Prosek
640/28
39

.

.

Prosek
640/29
691

.

.

Prosek
640/30
562

.

.

Prosek
640/32
324

.

.

Prosek
640/37
2625

.

.

Prosek
641
1556

.

.

Prosek
644/16
630

.

.

Prosek
644/17
1995

.

.

Prosek
644/18
826

.

.

Prosek
930
36

.

.

Prosek
1346
4624

.

.

Prosek
1369
1386

.

.

Prosek
628/199
238

.

.
.
.

Hrdlořezy
84/4
1710

.

.

Hrdlořezy
156/4
3109

.

.

Hrdlořezy
525
2483

.

.

Libeň
3097/12
438

.

.

Libeň
3097/19
428

.

.

Libeň
3098/3
1602

.

.

Libeň
3926
553

.

.

Střížkov
76/19
140
.
.

Střížkov
395
4366
.
.

Střížkov
486
9422
.
.

Střížkov
500/30
812
.
.

Střížkov
500/31
798
.
.

Střížkov
500/32
456
.
.

Střížkov
500/33
1595
.
.

Střížkov
500/34
155
.
.

Střížkov
500/35
1553
.
.

Střížkov
500/39
163
.
.

Střížkov
551
845
.
.

Střížkov
552
658
.
.

Střížkov
500/37
6277
.

.

2. V odstavci 13) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území
Parc. číslo
výměra

(m2)

Č. pop.
movitý majetek

(Kč)


Stodůlky

.
1938

.

.


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2.dubna 1998.RNDr. Jan K o u k a l, CSc. v.r.
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Š v e c, v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy

 

Rušící vyhlášky / nařízení

12/1999 Vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy