Vyhláška č. 11/1993 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy – XIII. část a mění a doplňuje Statut hlavního města Prahy – VIII. část vyhlášky č. 12/1992 Sb. hl. m. Prahy, ve znění vyhlášky č. 5/1993 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 11/1993
Sbírka 8/1993
Datum vydání 30.09.1993
Datum účinnosti 01.10.1993
Datum zrušení 01.01.1995
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti
Plné znění
Text není k dispozici.

Vyhl. č. 38/1994 Sb. hl.m. Prahy zrušuje Statut hl.m. Prahy - XIII. část , vyhl. 11/1993 Sb. hl.m. Prahy.

Rušící vyhlášky / nařízení

38/1994 Vyhláška č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy