Vyhláška č. 12/1994 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy – XV. část
Číslo 12/1994
Sbírka 05/1994
Datum vydání 10.02.1994
Datum účinnosti 01.03.1994
Datum zrušení 01.07.2001
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Plné znění

od 18.11.1994
Změna: č. 29/1994 Sb. HMP


od 1.1.1998
Změna: č. 48/1997 Sb. HMP


od 1.11.1998
Změna: č. 39/1998 Sb. HMP


Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 10. 2.1994 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

 
Statut v samostatné působnosti

PREAMBULE


My, občané hlavního města České republiky Prahy, využívajíce práva na samosprávu formulovaného v Ústavě České republiky vyhlašujeme prostřednictvím Zastupitelstva hlavního města Prahy tuto Preambuli Statutu hlavního města Prahy:

Praha je hlavním městem České republiky, je obcí, územním společenstvím občanů České republiky, kteří mají práva občana obce.

Občané hlavního města Prahy vykonávají územní správu svých veřejných věcí, pokud nejde o správu, kterou svým orgánům nebo jiným subjektům určil stát.

Tuto správu vykonávají prostřednictvím orgánů hlavního města Prahy, prostřednictvím orgánů městských částí a prostřednictvím místního referenda.

Ve Statutu hlavního města Prahy je v samostatné působnosti stanoveno zejména:

Podíl na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy 1) - území, na kterých je vykonávána samostatná působnost - části území hlavního města Prahy, které jsou městskými částmi, jejichž orgány vykonávají samostatnou působnost.

Rozsah majetku, který je svěřen městským částem 2) a podmínky, za kterých lze odejmout majetek svěřený městským částem 3) - oprávnění nakládat se svěřeným majetkem - svěřování a odnímání majetku hlavního města Prahy městským částem - formy nabývání a zcizování majetku hl.m.Prahy městskými částmi.

Vzájemné vztahy orgánů města a městských částí 4) - povinnosti orgánů hlavního města Prahy a městských částí, vyplývající z jejich vzájemných vztahů a postupy, vyplývající z jejich vzájemných vztahů.

Struktura příjmů a výdajů městských částí 5). ------------------------------------------------------------------ 1) § 20, odst. 2 písm. a zákona ČNR č. 418/1992 o hl.m.Praze, 2) § 20, odst. 1 písm. b zákona ČNR č. 418/1992 o hl.m.Praze, 3) § 20, odst. 1 písm. c zákona ČNR č. 418/1992 o hl.m.Praze, 4) § 20, odst. 1 písm. a zákona ČNR č. 418/1992 o hl.m.Praze, 5) § 27, odst. 2 zákona ČNR č.576/1990 Sb. ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
Čl. 1
 
Viz. Znění od 1.3.1994 do 18.11.1994
Znění od 18.11.1994

Části území hlavního města Prahy, které jsou městskými částmi

Území hlavního města Prahy se člení na těchto 57 městských částí: městská část Praha 1 městská část Praha 2 městská část Praha 3 městská část Praha 4 městská část Praha 5 městská část Praha 6 městská část Praha 7 městská část Praha 8 městská část Praha 9 městská část Praha 10 městská část Praha 11 městská část Praha 12 městská část Praha 13 městská část Praha 14 městská část Praha 15 městská část Praha-Lipence městská část Praha-Radotín městská část Praha-Slivenec městská část Praha-Zbraslav městská část Praha-Velká Chuchle městská část Praha-Lochkov městská část Praha-Suchdol městská část Praha-Nebušice městská část Praha-Lysolaje městská část Praha-Přední Kopanina městská část Praha-Troja městská část Praha-Březiněves městská část Praha-Dolní Chabry
městská část Praha-Ďáblice městská část Praha-Kbely městská část Praha-Čakovice městská část Praha-Letňany městská část Praha-Satalice městská část Praha-Vinoř městská část Praha-Šeberov městská část Praha-Újezd městská část Praha-Libuš městská část Praha-Kunratice městská část Praha-Zličín městská část Praha-Řepy městská část Praha-Řeporyje městská část Praha-Dolní Počernice městská část Praha-Horní Počernice městská část Praha-Klánovice městská část Praha-Koloděje městská část Praha-Újezd nad Lesy městská část Praha-Běchovice městská část Praha-Dolní Měcholupy městská část Praha-Petrovice městská část Praha-Štěrboholy městská část Praha-Benice městská část Praha-Dubeč městská část Praha-Kolovraty městská část Praha-Kralovice městská část Praha-Křeslice
městská část Praha-Uhříněves městská část Praha-Nedvězí

Čl.2
 
Území městských částí

1) Území jednotlivých městských částí uvedených v čl. 1 této vyhlášky jsou vymezena hranicemi, jejichž písemný popis je přílohou č.1 této vyhlášky. Území městských částí jsou dále zakreslena v mapě, jejíž kopie je přílohou č. 2 této vyhlášky.

2) Zakreslení území městských částí v mapě a písemné popisy hranic území městských částí vede Magistrát hl.m. Prahy.

Čl.3

Postup při provádění změn hranic městských částí a při rušení nebo zřizování městské části na návrh městských částí

1) Na návrh dotčených městských částí projedná zastupitelstvo hlavního města Prahy návrh na změnu hranic městských částí nebo návrh na zřízení nové městské části nebo zrušení městské části do 2 měsíců po podání návrhu.

2) Návrh dle odst. 1 musí obsahovat též návrh na finanční a majetkové vypořádání.

3) V případě, že při projednávání návrhu dle odst. 1 dojde k vypsání místního referenda, koná se toto referendum na náklady dotčených městských částí.

Čl.4
 
Území, na nichž některé působnosti obce vykonávají městské části

Zastupitelstvo hlavního města Prahy může ve Statutu stanovit, že některé úkoly v samostatné působnosti vykonává městská část i na území které je vymezeno jinak, než dle čl. 1 tohoto Statutu.

Čl.5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 3. 1994.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hlavního města Prahy

RNDr. Jiří Exner, v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy


Rušící vyhlášky / nařízení

55/2000 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy