Obecně závazná vyhláška č. 14/2010 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 14/2010
Sbírka 9
Datum vydání 17.09.2010
Datum účinnosti 01.11.2010
Plné znění

14.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

 

          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 16. 9. 2010 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  3/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  6/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  9/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  12/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  17/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 8/2010 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 2  na konci doplňuje tento výčet:

„Vyšehrad                        267/4                        438

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

„Michle                        2893/1                      3748

 Michle                        2893/5                        546

 Michle                        2893/6                          21

 Michle                        2893/7                          21

 Michle                        2893/8                          21

 Michle                        2893/9                          20

 Michle                        2893/10                        20

 Michle                        2893/11                        20

 Michle                        2893/12                        20

 Michle                        2893/13                        21

 Michle                        2893/14                        21

 Michle                        2893/15                        21

 Michle                        2893/16                        21

 Michle                        2893/17                        21

 Michle                        2893/21                        19

 Michle                        2893/22                        19

 Michle                        2893/23                        12

 Michle                        2893/24                        26

 Michle                        2894/1                      1263

 Michle                        2895                         5056

 Michle                        2896/1                    14439

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Bubeneč                         1320/1                        5674

  Bubeneč                         1320/2                        103

  Bubeneč                         1320/3                        74

  Bubeneč                         1320/4                        117

  Bubeneč                         2101/2                        42

  Bubeneč                         2101/6                        357

  Břevnov                          2552/1                        63950

  Břevnov                          2552/2                        14104

  Břevnov                         2552/49                        16849

  Břevnov                           2554/2                        10

  Střešovice                        560/18                        19

  Střešovice                        560/39                        25

  Střešovice                        560/40                        21

  Střešovice                        560/41                        20

  Střešovice                        560/42                        20

  Střešovice                        560/43                        20

  Střešovice                        560/44                        20

  Střešovice                        560/45                        20

  Střešovice                        560/46                        20

  Střešovice                        560/47                        20

  Střešovice                        560/48                        20

  Střešovice                        560/49                        21

  Střešovice                        560/72                        19

  Střešovice                        560/77                        670

  Střešovice                        560/83                        21

  Střešovice                        560/84                        19

  Střešovice                        560/85                        21

  Střešovice                        560/86                        22

  Střešovice                        560/96                        19

  Střešovice                        2207/29                      18

  Střešovice                        2207/30                      18

  Střešovice                        2207/38                      101

  Střešovice                        2207/40                      7

  Střešovice                        2207/42                      21

  Střešovice                        2212/1                        170

  včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 7 na konci doplňuje tento výčet:

„Holešovice                       1285/2                   14

 Holešovice                        291                        213

 Holešovice                        313                        183

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9  na konci doplňuje tento výčet:

„Prosek                        624/50                       1917

 Prosek                        640/68                        2665

 Prosek                        643/10                        419

 Prosek                        644/21                        1776

 Střížkov                        499/1                        2344

 Střížkov                        499/2                        2027

 Střížkov                        499/3                        844

 Střížkov                        499/4                        256

 Střížkov                        499/5                        1041

 Střížkov                        499/6                        146

 Střížkov                        499/7                        141

 Střížkov                        499/8                        1133

 Střížkov                        499/9                        184

 Střížkov                        499/10                      2939

 Střížkov                        499/11                      134

 Střížkov                        499/12                      566

 Střížkov                        499/13                      93

 Střížkov                        499/14                      145

 Střížkov                        499/15                      96

 Střížkov                        499/16                      31

 Střížkov                        499/17                      1263

 Vysočany                      1640/2                      230

 Vysočany                      1640/3                      139

 Vysočany                      1640/4                      5372

 Vysočany                      1640/5                      55

 Vysočany                      1640/6                      84

 Vysočany                      1640/7                      125                        319

 Vysočany                      1640/8                      98

 Vysočany                      1640/9                      47

 Vysočany                      1640/10                    27

 Vysočany                      1640/11                    1

 Vysočany                      1640/12                    131

 Vysočany                      1641/1                      99

 Vysočany                      1641/2                      80

 Vysočany                      1641/3                      331

 Vysočany                      1641/4                      4283

 Vysočany                      1644                         63

 Vysočany                      2035/2                      48

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Vršovice                         951/5                       653

  Vršovice                        955/2                        25

  Vršovice                        955/6                        1258

  Vršovice                        2461/2                       814

  Záběhlice                        924                          181

  Záběhlice                        2225/148                 909

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

7. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha 11  na konci doplňuje tento výčet:

„Chodov                       397/113                        27800

 Chodov                        2104/15                        138

 Chodov                        397/61                          326

 Chodov                        397/196                        328

 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  v KN“.

8. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha 12  na konci doplňuje tento výčet:

„Cholupice

  1 ks požárního vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě 1 123 634 Kč“.

 

9. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:

„Horní Měcholupy                         509/63                         1103                        468

  Horní Měcholupy                        509/135                        3876

  Horní Měcholupy                        509/181                        26

  Horní Měcholupy                        509/182                        58

  Horní Měcholupy                        509/183                        83

  Horní Měcholupy                        509/184                        70

  Horní Měcholupy                        509/185                        44

  Horní Měcholupy                        509/186                        53

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

10. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Čakovice na konci doplňuje tento výčet:

„Třeboradice                        274/1                        5100

  včetně komunikace a staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

11. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Dubeč na konci doplňuje tento výčet:

„Dubeč                        1589/10                        563                        budova bez čísla popisného

 Dubeč                        1589/16                        1464

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

12. V příloze č. 7 části A se v části Praha 18 na konci doplňuje tento výčet:

„Letňany                        10/106                        2845“.

 

13. V příloze č. 7 části A  se v části Praha 17  na konci doplňuje tento výčet:

„Řepy

  1 ks  požárního vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě  1 123 634 Kč“.

 

14. V příloze č. 7 části A se v části Praha 22 na konci doplňuje tento výčet:

„Uhříněves                        2041 díl „b“ + „c“                        188

  Uhříněves

  stavba podzemních garáží na pozemku parc.č. 604/12 v k.ú. Uhříněves, zaměřená   geometrickým plánem  č. 1751-101/2006

  stavby terénních a sadových úprav (komunikace, chodníky, parkoviště, multifunkční hřiště a drobná  architektura), které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

15. V příloze č. 7 části A  se v části Praha  - Zbraslav  na konci doplňuje tento výčet:

„Zbraslav

  1 ks požárního vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě  1 123 634 Kč“.


16. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

„Motol

  stavby vodohospodářského majetku (splaškové kanalizace v areálu krematoria Motol)  v celkové hodnotě       3 478 691 Kč“.

 

17. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Vokovice                      53/2                           134

  Vokovice                     1341/2                        56

  Vokovice                     1341/5                        26

  Ruzyně                        1664/2                        46

  Ruzyně                        1664/82                      33

  Ruzyně                        2876/31                      45

  Ruzyně                        2876/39                      936

  Ruzyně                        2876/54                      453

  Ruzyně                        2884/11                      40

  Ruzyně                        2897/2                        29

  Ruzyně                        2898/2                        52

  Ruzyně                        2898/3                        14

  Dejvice                        4772/4                        2525

  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

18. V příloze č. 7 části  B se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

„Prosek                        599/71                       10

 Prosek                        1162/2                        229

 Vysočany                    60                               45

 Vysočany                    64/10                          13

 Vysočany                    2150/17                      110“.

 

19. V příloze č. 7 části B se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Strašnice                       123/1                          92

 Strašnice                        220/1                          1108

 Strašnice                        220/2                          45

 Strašnice                        714                             20

 Strašnice                        1290/2                        2

 Strašnice                        2600/3                        6

 Strašnice                        2634/3                        151

 Strašnice                        2747/1                        319

 Strašnice                        2837/28                      111

 Strašnice                        3118/93                      28

 Strašnice                        3118/100                    4

 Strašnice                        3173/4                        78

 Strašnice                        3535/2                        138

 Strašnice                        4330/7                        260

 Strašnice                        4452/4                        125

 Strašnice                        4474/3                        2008

 Strašnice                        4494/8                        21

 Strašnice                        4520/4                        3“.


20. V příloze č. 7 části B se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

„Háje                        536/111                    1378

  Háje                        536/112                    1186

  Háje                        536/113                    309

  Háje                        593/1                        916

  Háje                        1110/2                      33

  Háje                        1110/3                      31

  Háje                        1216/14                    45

  Háje                        1216/16                    45

  Háje                        1217/17                    101

  Háje                        1218/2                      742

  Háje                        1218/5                      266

  Háje                        1274/2                      354

  Háje                        1274/4                      11

  Háje                        1275/6                      40

  Háje                        1275/7                      339

  Háje                        1275/9                      41

  Chodov                   177                           219

  Chodov                   2242/1                       416

  Chodov                   2676/2                       63

  Chodov                   2676/5                       8

  Chodov                   2992/2                       34

  Chodov                   3028/2                       530

  Chodov                   3101                          164

  Chodov                   3184/1                       1697

  Chodov                   3184/3                       104“.

 

21. V příloze č. 7 části B se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

„Stodůlky

  Třebonice

  stavby vodohospodářského majetku (veřejná dešťová kanalizace Praha 13 – jih, veřejná dešťová kanalizace  Praha 13 – sever, veřejná kanalizace Praha 13 – sever I. a sever II.,   veřejná splašková kanalizace Praha 13 – jih, veřejné vodovodní řady Praha 13 – jih, veřejné   vodovodní řady Praha 13 – sever I. a sever II., veřejné vodovodní řady Praha 13 – Třebonice) v celkové hodnotě 129 587 738 Kč.“.

 

22. V příloze č. 7 části B se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

„Hloubětín                        566/9                        238

 Hloubětín                        566/10                       239“.

 

23. V příloze č. 7 části  B se v části Praha – Ďáblice  na konci doplňuje tento výčet:

„Ďáblice 

  stavba veřejného osvětlení (4 ks stožárů)  na pozemku parc.č. 608/22 v k.ú. Ďáblice v pořizovací hodnotě  197 064  Kč.“.

 

24. V příloze č. 7 části  B se v části Praha – Křeslice  na konci doplňuje tento výčet:

„Křeslice 

  stavba veřejného osvětlení v lokalitě Za Ovčínem II (8 ks stožárů)  na pozemcích   parc.č. 469/1, 469/2, 469/4, 470/1 a  471/18 v k.ú. Křeslice v pořizovací hodnotě 410 388 Kč.“.

 

25. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Kunratice  na konci doplňuje tento výčet:

„Kunratice                        PK 499                        1737

 Kunratice                        PK 535                        478

 Kunratice                        2359/34                        104

 Kunratice                        2359/35                        438

 Kunratice                        2360/14                        168

 Kunratice                        2360/15                        82

 Kunratice                        2361/40                        98

 Kunratice                         2361/41                       18

 Kunratice                        2472/1                          357

 Kunratice                        2472/2                          905

 Kunratice                        2472/10                        79

 Kunratice                        2472/12                        538

 Kunratice                        2527                             633

 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předměte zápisu v KN“.

 

26. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Nedvězí na konci doplňuje tento výčet:

„Nedvězí

 stavby vodohospodářského majetku (budova č.pop. 92 na pozemku parc.č. 240/3  v k.ú. Nedvězí s movitým majetkem, stavby čistírny odpadních vod, veřejná dešťová  kanalizace a veřejná splašková kanalizace) v celkové hodnotě 26 324 281,56 Kč“.

 

27. V příloze č. 7 části  B se v části Praha - Újezd na konci doplňuje tento výčet:

„Újezd u Průhonic                        215/11                        2243“.

 

28.  V příloze č. 10 se za bod  23 vkládá bod 24, který včetně nadpisu zní:

„24. Městská část Praha 6

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat.území                        parc.č.                výměra (m2)

Bubeneč                        1320/1                    5674

 

b) Městská část Praha 6 se zavazuje, že zajistí po dohodě s TSK hl. m. Prahy na pozemek parc.č. 1320/1 v k. ú. Bubeneč oddělovací geometrický plán na oddělení zastavěné části pozemku stavbou chodníku a schody pěší komunikace a požádá hlavní město Prahu o odejmutí nově odděleného  pozemku ze svěřené správy.“.

 

Dosavadní body 24 až 72 se označují jako body 25 až 73.

 

29. V příloze č. 10 se za bod 31 vkládá bod 32, který včetně nadpisu zní:

„32. Městská část Praha 9

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                        parc.č.                        výměra (m2)

Střížkov                           499/2                               2027

 

b) Městská část Praha 9 se zavazuje, že u pozemku uvedeném v písmenu a) podle požadavku TSK hl. m. Prahy zajistí geometrický oddělovací plán na oddělení části zastavěné chodníkem komunikace Vysočanská a následně požádá o odejmutí nově odděleného pozemku ze své správy.“.

 

Dosavadní body 32 až 73 se označují jako body 33 až 74.

 

30. V příloze č. 10 se za bod 48 vkládá bod 49, který včetně nadpisu zní:

„49. Městská část  Praha 11

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat území                        parc.č.                        výměra (m2)

Chodov                        397/113                           27800

 

b) Městská část Praha 11 se zavazuje, že nepřevede pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.“.

 

Dosavadní body 49 až 74  se označují jako body  50 až 75.

 

31. V příloze č. 10 se za bod 57 vkládá bod 58, který včetně nadpisu zní:

„58. Městská část Praha – Dubeč

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                        parc.č.               výměra (m2)

Dubeč                           1589/10                     563

Dubeč                           1589/16                   1464

 

b) Městská část Praha - Dubeč se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.

 

c) Městská část Praha – Dubeč se zavazuje, že pozemky uvedené v písmenu a) využije pro stavbu hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Dubeč.

 

d) Městská část Praha – Dubeč se zavazuje, že v případě, že pozemky uvedené v písmenu a) nebudou využity pro stavbu hasičské zbrojnice, požádá hlavní město Prahu o jejich odejmutí ze svěřené správy, a to ve lhůtě do 90 dnů od změny jejich využití.“.

 

Dosavadní body 58 až 75 se označují jako body 59 až 76.

 

 

 

 

Čl. II

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu  2010.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  Bém, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  Blažek, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy