Obecně závazná vyhláška č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 14/2007
Sbírka 12
Datum vydání 29.10.2007
Datum účinnosti 01.12.2007
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne  25. 10. 2007 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  10/2007 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části  A se v části  Praha 10  na konci doplňuje tento výčet:

„Strašnice                                2244/275                                2457

 Strašnice                                2244/308                                1273

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:

„Hostivař                                1783                                52

  Hostivař                                1785/4                                181                         

  Hostivař                                689/2                                504

  Hostivař                                689/5                                30

  Hostivař                                2742/49                                967

  Hostivař                                2753/1                                9474                                                       

  Horní Měcholupy                                509/97                                1426

  Horní Měcholupy                                510/3                                678

  Horní Měcholupy                                523/571                                171

  Horní Měcholupy                                539/23                                1079

  Horní Měcholupy                                571                                232

  Horní Měcholupy                                601/61                                12
  včetně  staveb  bez  č. pop.,  terénních  a  sadových  úprav  a  drobné architektury  na  pozemcích,  které nejsou        

  předmětem zápisu v KN“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Čakovice  na konci doplňuje tento výčet:

„Čakovice                                1280/7                                536

  Čakovice                                1280/8                                1352

  Čakovice                                1280/9                                71

  včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Kolovraty  na konci doplňuje tento výčet:

„Kolovraty                                551/3                         612“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části  Praha - Kunratice   na konci doplňuje tento výčet:

„Kunratice                                701/1                             4083             

  Kunratice                                696/2                                 50                                                           

  Kunratice                                798                                  587

  Kunratice                                 1000                                  25             stavba  č. e. 263

  Kunratice                                1001                              1226                                                                                                                       

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

6. V příloze č. 7 části A se v části  Praha – Troja  na konci doplňuje tento výčet:

 „Troja                                129                                106

včetně staveb bez č. pop. a terénních úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

7. V příloze  č. 7 části A se v části   Věci  svěřené z vlastnictví hlavního města Prahy    kašny,  veřejné plastiky,

pamětní desky a  veřejné studny na konci doplňuje tento výčet:

„veřejná studna                                Troja                                Troja                                129“.

 

8. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

„Smíchov                                3110/28                                82                                                           

  včetně terénních úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

9. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 6  na konci doplňuje tento výčet:

„Břevnov                                3688/27                         3786

  Břevnov                                3757/6                               39

  Dejvice                                3154/1                           4780

  Dejvice                                4253/5                             220

  Dejvice                                4260/2                             529

  Dejvice                                4142/5                                28“.

 

10. V příloze č. 7 části B se v části Praha  11  na konci doplňuje tento výčet:

„Háje                                479                                        3205“.

 

11. V příloze č. 7 části B se v části Praha 12  na konci doplňuje tento výčet:

„Modřany                                4189/2                           1562

 Modřany                                4189/3                      402“.

 

12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 13  na konci doplňuje tento výčet:

„Stodůlky                                2860/190                                580

  Stodůlky                                2860/191                                373

 včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu do KN“.

 

13. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Ďáblice  na konci doplňuje tento výčet:

„Ďáblice                                1746/110                               143“.

 

14. V příloze č. 7 části B se v části Praha 18  na konci doplňuje tento výčet:

„Letňany                                629/378 (id.1/2)            2921

  Letňany                                629/379 (id.1/2)              477

  Letňany                                629/381 (id.1/2)                                             214“.

 

15. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Slivenec  na konci doplňuje tento výčet:

„Slivenec

stavba  Splašková kanalizace pro veřejnou potřebu – Slivenec na pozemcích parc. č. 1390, 1481/1, 1731/1 a 1794/1 v k. ú. Slivenec v celkové pořizovací hodnotě 5 971 803 Kč

  Slivenec                                1744/5                             601                                                         

  Slivenec                                1744/19                                  31“.                                                                                        

 

16. V příloze č. 7 části B se v části Praha 21  na konci doplňuje tento výčet:

„Újezd nad Lesy

chodecké světelné signalizační zařízení Blatov v hodnotě 754 680 Kč

chodecké světelné signalizační zařízení Polesná v hodnotě 654 678 Kč

chodecké světelné signalizační zařízení s možností výjezdu autobusu MHD na Rohožníku v hodnotě 1 370 481 Kč“.

 

17. V příloze č. 10 se za bod 17 vkládá bod  18, který zní:

„18. městská část Praha – Kunratice

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

    katastrální území           parc. číslo                                  výměra (m2)          

    Kunratice                                 1000                                  25                           

    Kunratice                                1001                                1226                                                                                                                       

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN

 

b) MČ Praha – Kunratice je povinna ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na pozemky s třetí osobou poskytnout na účet hlavního města Prahy 50 %  z celkové prodejní ceny pozemků, přičemž prodej bude uskutečněn minimálně za cenu zjištěnou podle zvláštního předpisu nebo za kupní cenu, pokud bude tato vyšší než cena zjištěná.“.

 

Dosavadní body 18 až 24  se označují  jako body  19 až 25.

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince  2007.

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hl. m. Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy