Obecně závazná vyhláška č. 15/2006 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ved znění pozdějších předpisů
Číslo 15/2006
Sbírka 12
Datum vydání 14.09.2006
Datum účinnosti 14.10.2006
Plné znění

      Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 14. 9. 2006 vydat podle § 44 odst.  písm.d) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 29 odst. 3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.132/2000 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

     Vyhláška č.32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č.10/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.27/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.21/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.30/2002 Sb. hl. m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.8/2003 Sb. hl. m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.3/2004 Sb. hl. m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.7/2004 Sb. hl. m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.17/2005 Sb. hl. m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.24/2005 Sb. hl. m.Prahy a obecně závazné vyhlášky č.6/2006 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

1.      V příloze č. 2 se zrušují řádky :

„ 20ITOI6   Praha 6 – sběrný dvůr

  21ITOI5   Praha 5 – sběrný dvůr

  22ITOI56 Praha – Zbraslav – kompostárna

  23ITOI5   Praha 5 – sběrný dvůr

  24ITOI15 Praha 15 – sběrný dvůr“.

2.      V příloze č. 2 se za řádek :

„19ITOI 21 Dolní Měcholupy – sběrný dvůr“

vkládají nové řádky, které znějí :

„20ITOI24 Ďáblice – rozšíření skládky komunálního odpadu

 21ITOI6   Praha 6 – sběrný dvůr

 22ITOI5   Praha 5 – sběrný dvůr

 23ITOI56 Praha – Zbraslav – kompostárna

 24ITOI5   Praha 5 – sběrný dvůr

 25ITOI15 Praha 15 – sběrný dvůr“.

3.      V příloze č. 2 se zrušuje  řádek :

„23IVZ/25 Horní Počernice – zdravotně sociální centrum Bílý Vrch“.

4.      V příloze č. 3 se za tabulku označenou Změna Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválená usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č.32/15 ze dne 24. 11. 2005.  vkládá text, který zní:

 


„Změna Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválená usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/07 ze dne 23. 2. 2006.

číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

 

Z0840

 

Praha 20

optimalizace využití území pokračováním obytné zástavby, zeleně a výrobní zóny u dálnice

 

4, 25, 37

 

Změna Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválená usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/08 ze dne 23. 2. 2006.

číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

Z0261

Praha 7

umístění kulturně zábavního a naučného zařízení

4, 30, 31, 37

 

Změna Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválená usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 36/04 ze dne 30. 3. 2006.

číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

Z0832

Praha - Ďáblice

výstavba budoucího centra městské části

4, 37

 

Změna Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválená usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/03 ze dne 27. 4. 2006.

číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

Z0849

Praha 5

zástavba bytových domů

4

“.

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem  14. října 2006.

 

 

MUDr. Pavel  B é m ,  v. r.

primátor hlavního.města Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k ,  v.  r.

náměstek primátora hlavního města Prahy