Obecně závazná vyhláška č. 16/2007 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 16/2007
Sbírka 13
Datum vydání 03.12.2007
Datum účinnosti 03.12.2007
Datum zrušení 01.06.2011
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Plné znění

16.

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

 

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29. 11. 2007 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2005 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Poplatník je povinen při každé změně údajů povinně uváděných při plnění ohlašovací povinnosti podle odstavce 2  tuto změnu písemně oznámit správci poplatku nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy ke změně došlo.“.                 

 

2. Příloha č. 1 zní:


 „Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

 

1. § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky

 

a) Kč 40,- všechna veřejná prostranství s výjimkou následujících lokalit: Karlův most, Staroměstské náměstí, václavské náměstí, betlémské náměstí, dražického náměstí, hradčanské náměstí, křIžovnické náměstí, MALÉ NÁMĚSTÍ, malostranské náměstí, na kampě, celetná, 28. října,  Karlova, Loretánská, Maiselova, mostecká, na můstku, na příkopě, nerudova, pařížská, pohořelec, seminářská a přístupových cest a ploch u stanic metra;

b) Kč 90,- Karlův most;

c) Kč 50,- betlémské náměstí, dražického náměstí, hradčanské náměstí,  křIžovnické náměstí, malostranské náměstí, na kampě, celetná, 28. října,  Karlova, Loretánská, Maiselova, mostecká,  nerudova, pohořelec, seminářská;

     

2. § 2 odst. 1 písm. i) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

3. § 2 odst. 1 písm. j) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

 

1. § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky

 

Kč 30,- na těchto silnicích a místních komunikacích:


Albertov

Americká

Anny Letenské

Apolinářská

b. Němcové

Balbínova

Belgická

Benátská

Bezručovy sady

Blanická

Botičská

Bruselská

Budečská

Čelakovského sady

Čerchovská

Čermákova

Čiklova

Dittrichova

Dřevná

Fričova

Gorazdova

Hálkova

Havlíčkovy sady

Helénská

Hlavova

Horská

Hostivítova

Chodská

Chopinova

Ibsenova

Jana Masaryka

Jenštejnská

K rotundě

Kateřinská

Ke Karlovu

Kladská

Koperníkova

Koubkova

Krkonošská

Krokova

Kunětická

Ladova

Lazarská

Libušina

Lichnická

Lípová

Londýnská

Lublaňská

Lumírova

Lužická

Máchova

Malá Štěpánská

Mánesova

MelounovÁ

Mikovcova

Moravská

Myslíkova

Na Bojišti

Na Děkance

Na Folimance

Na Hrádku

Na hrobci

Na Kleovce

Na Kozačce

Na Libušince

Na Moráni

Na poříčním právu

Na Rybníčku

Na Slovanech

Na Smetance

Na Švihance

Na Výtoni

Na Zbořenci

Na Zderaze

Nad Petruskou

nám. Jiřího z Poděbrad

nám. Pod Emauzy

Náplavní

Neklanova

Nezamyslova

Odborů

Oldřichova

Omladinářů

Perucká

Plavecká

Pod Karlovem

Pod Nuselskými Schody

Pod Slovany

Pod Větrovem

Pod Zvonařkou

Podskalská

Polská

Přemyslova

Rejskova

Rubešova

Rybalkova

Římská

Sady Svatopluka Čecha

Salmovská

Sarajevská

Sázavská

Slavíkova

Slavojova

Slovenská

Soběslavova

Spálená

Spytihněvova

Studničkova

Svatoplukova

Šafaříkova

Škrétova

Šmilovského

Španělská

Štěpánská

Štulcova

Šubertova

Šumavská

Trojanova

Trojická

Třebízského

Tyršova

U Havlíčkových sadů

U Kanálky

U nemocnice

U tržnice

U Zvonařky

Uruguayská

V pevnosti

V tůních

Václavská

Varšavská

Vinařického

Viničná

Vnislavova

Vocelova

Vodičkova

Votočkova

Vozová

Vyšehradské sady

Wenzigova

Záhořanského

Záhřebská

Zítkovy sady


 

2. § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky

Kč 5,-    restaurační zahrádky sloužící k občerstvení – všechna veřejná prostranství.

 

3. § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky

Kč 10,-   všechna veřejná prostranství.

 

4. § 2 odst. 1 písm. i) vyhlášky

místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá.

 

5. § 2 odst. 1 písm. j) vyhlášky

místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá.

 

 

 

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

 

1.  § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky

     a) Kč 20,-  komunikace I. třídy;

     b) Kč 10,-  ostatní veřejná prostranství.

 

2.  § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky

     Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

 

§ 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky

  Kč 30,-  na prostranství ohraničeném obrubníkem přilehlého chodníku ul. Vltavská, Nádražní, Za Ženskými domovy, Radlická, Plzeňská, Kartouzská, Drtinova, Holečkova, nám. Kinských, ul. Rošických, Újezd, Vítězná a levého břehu Vltavy a dále v  ul. Nádražní u stanice metra Anděl a v prostoru autobusového nádraží Knížecí;

Kč 20,-  na prostranství ohraničeném obrubníkem přilehlého chodníku ul. Moulíkova, Nádražní, terminálu MHD, nástupiště železniční stanice Praha-Smíchov, lávkou přes železniční trať, ul. Radlická, Za Ženskými domovy, Nádražní a  Vltavská a levého břehu Vltavy;

Kč 15,-  na rohu ul. Stroupežnického a Plzeňská;

Kč 10,-  ostatní veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6

 

1. § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky

a)   Kč 30,-  reklamní zařízení do 1 m2;

b) Kč 50,-  reklamní zařízení nad 1 m2.

 

2. § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky

Kč 30,- všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

 

§ 2 odst. 1 písm. c) bod 1  vyhlášky

Kč 50,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

 

1.  § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky

    Kč 10,- všechna veřejná prostranství.

 

2.  § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky

     a) Kč 50,- v ul. Sokolovská - lokalita Florenc, prostor vymezený  ul. Ke Štvanici a  Sokolovská k rozhraní domů č. p. 69 a 45 včetně průchodu do ul. Za Poříčskou  branou č. p. 26, Karlín;

     b) Kč 40,- v areálu Ládví při ulici Střelničná stanice metra Florenc, Invalidovna, Křižíkova, Palmovka, Kobylisy a Ládví, na nárožích ul. Čimická a K Ládví, Horňátecká a Přemyšlenská, Prvního pluku a Křižíkova při  Negrelliho viaduktu, na nárožích ul. Sokolovská a Karlínského nám.,  v ul. Čimická, Čumpelíkova, Ke Stírce, Ke Štvanici - s výjimkou úseku mezi ul. Křižíkova a Za Poříčskou branou, v ul. Klapkova, Lodžská, Mazurská, Na hrázi, Na Žertvách - pouze nástupiště autobusového nádraží  MHD Palmovka, v  ul. Budínova, Novákových, Ďáblická, Sokolovská, Střelničná, Tanvaldská, V Holešovičkách, Vosmíkových, Na Korábě a Zenklova - s výjimkou úseku mezi ul. Na Hrázi a U Synagogy, v ul. Zhořelecká;

    c) Kč 30,- lokalita na Palmovce v ul. Na Žertvách - plocha vymezená  ul. Zenklova      a Novákových k pomyslné spojnici ul. Ludmilina a Hejdukova (pěší zóna);

    d) Kč 20,-  v ul. Chlumčanského včetně nároží s ul. Budínova, na nároží ul. Zenklova         a Koželužská, v ul. Zenklova - mezi ul. Na Hrázi a U Synagogy, v ul.  Vojenova, na spojnici mezi Libeňským mostem a ul. Zenklova,  v ul. Čimická - u zastávky MHD BUS Draháň, v ul. K Ládví, Ke Koupališti, Křivenická,  Trousilova a Žernosecká;

    e) Kč 10,- na Elznicově nám. a nám. Dr. Václava Holého, v ul. Březinova, Ke Štvanici - úsek mezi ul. Křižíkova a Za Poříčskou branou a úsek od ul. Sokolovské, k ul. Pobřežní, Bohnická, Krejčího, Křižíkova, Molákova a Na Žertvách - s výjimkou plochy od ul. Zenklova k pomyslné spojnici ul. Heydukova a Ludmilina (pěší zóna) a ploch nástupišť autobusového nádraží MHD Palmovka, v ul. Koželužská, Pivovarnická, Primátorská, Prosecká, Prvního pluku - s výjimkou nároží s ul. Křižíkova při Negrelliho viaduktu, v ul. Řešovská, Šaldova, Taussigova, Thámova, U Meteoru,Vítkova a Zelenohorská, Karlínské nám., SVětova;

f) Kč 10,- na celém území městské části při umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné.

 

3.  § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky

     Kč 10,- všechna veřejná prostranství.

 

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9

 

1.  § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky

     Kč 10,- všechna veřejná prostranství.

 

2.  § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky

     Kč 50,- stanice metra Českomoravská a Vysočanská a prostranství u stanice metra Vysočanská č. parc. 9/1, 9/3, 11/4, 11/7 a 1925 v k. ú. Vysočany;

     Kč 30,- ul. Drahobejlova a prostranství u stanice metra Českomoravská č. parc. 3278/1, 3278/2, 3278/3, 3278/4 a 3283/1 v k.ú. Libeň;

     Kč 20,-  ul. Vysočanská a č. parc. 500/21, 640/10 a 640/36 v k. ú. Střížkov;

     Kč 15,-  ul. Prosecká a č. parc. 1939/1 v k. ú. Vysočany;

     Kč 12,- ul. Kolbenova, K Morávině, Lovosická, Pod pekárnami, Sokolovská, Spojovací, Rumburská, Teplická, Učňovská a č. parc. 628/162 v k. ú. Střížkov a č. parc. 560 a 560/2 v k. ú. Vysočany (prostor před železniční  stanicí Praha-Libeň);

     Kč 10,- ul. Novovysočanská a č. parc. 500/2 (ul. Českobrodská) v k. ú. Hrdlořezy a č. parc. 500/11 (ul. Jablonecká), 628/162 a 628/16 v k.ú. Střížkov;

     Kč 10,- ostatní veřejná prostranství

     Kč 10,- při umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné.

 

3.  § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

 

1.  § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky

     Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

2.  § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky

     Kč 70,-  přístupová  cesta  od  stanice  metra  Skalka  do  sídliště Skalka;

     Kč 50,-  ul. STAROSTRAŠNICKÁ, u stanice metra Strašnická, č. parc. 852/2 v k. ú.                    Strašnice;

     Kč 30,-  prostranství u stanice metra Depo Hostivař, č. parc. 4058/1 v k. ú. Strašnice,  Kubánské nám., ul. Litevská,  podchod a nástupní plochy autobusů stanice metra Skalka a ul. Jabloňová před  poliklinikou;

     Kč 20,-   - ostatní veřejná prostranství;

                    - předsunutý prodej před prodejnami, místa pro nabídku zboží;

     Kč 10,-  restaurační zahrádky a příležitostný prodej sezónního zboží.

 

 

3.  § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky

     Kč 10,- všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

 

1.  § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky

     Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

2.  § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky

     Kč 30,-  stanice metra Háje, Chodov, Opatov a Roztyly;

     Kč 20,-  prostranství u nákupních středisek;

     Kč 10,-  ostatní veřejná prostranství.

 

3.  § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky

     Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

 

§ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14

 

1.  § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky

     Kč 10,- všechna veřejná prostranství.

 

2.  § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky

     Kč 30,- stanice metra Černý Most, Hloubětín a Rajská zahrada;

     Kč 15,- ul. Broumarská, Doležalova, kpt. Stránského, gen.                   Janouška,  Bryksova, Cíglerova, Českobrodská,                   Kardašovská, Krylovecká, Mochovská, Ocelkova,                   Poděbradská, Ronešova, Slévačská, Vašátkova,                   Vybíralova, Žárská a podloubí v ul. Mochovská č. p. 40;

     Kč 10,- ostatní veřejná prostranství.

 

3.  § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky

     Kč 10,-  veřejné hřiště na křižovatce ul. Bryksova a Ocelkova a koupaliště (vodní nádrž) Aloisov u ul. Pospíchalova;

        2,- na prostranství podél ul. Bryksova č. parc. 232/7  v  k. ú. Černý Most.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

 

§ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16

 

1.   § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky

     Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

2.   § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky

     Kč 20,-  všechna veřejná prostranství.

 

3.   § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky

a)      Kč 10,-  všechna veřejná prostranství s výjimkou veřejného parkoviště u Ondřeje,                   č. parc. 95/1 v k.ú. Radotín;

b)      Kč 5,- veřejné parkoviště u Ondřeje, č. parc. 95/1 v k.ú. Radotín.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17

 

1.  § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky

     Kč 15,-  všechna veřejná prostranství.

 

2.  § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky

     Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

3.  § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky

       5,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18

 

§ 2 odst. 1 písm. b)  a písm. c) bod 1 vyhlášky

Kč 20,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

 

1. § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

2. § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20

 

1.  § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky

     Kč 50,-  všechna veřejná prostranství.

 

2.  § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky

     Kč 20,-  všechna veřejná prostranství.

 

3.  § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky

     Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

 

1.  § 2 odst. 1 písm. b)  a  d) vyhlášky

     Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

2.  § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky

     Kč 15,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22

 

1. § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd.

místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá.

 

2. § 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1  a  písm. d) vyhlášky

Kč 20,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-BENICE

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-BĚCHOVICE

 

§ 2 odst. 1, písm. b) vyhlášky

Kč 10,- všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-BŘEZINĚVES

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ČAKOVICE

 

§ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ CHABRY

 

1.  § 2 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky

     Kč 20,-  všechna veřejná prostranství.

 

2.  § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky

     Kč 15,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ MĚCHOLUPY

 

§ 2 odst. 1, písm. b), písm. c) , bod 1 a písm. d) vyhlášky

Kč 10,- všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ POČERNICE

 

§ 2 odst. 1 písm. b)  a  písm. c) bod 1 vyhlášky

Kč 20,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DUBEČ

 

§ 2 odst. 1 písm. b),   písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ĎÁBLICE

 

§ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1  a  písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KLÁNOVICE

 

§ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1  a  písm. d) vyhlášky

 Kč 20,-  všechna  veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLODĚJE

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

 

1. § 2  odst. 1 písm. b) vyhlášky

       5,-  všechna veřejná prostranství.

 

2. § 2 odst. 1 písm. c) bod 1  a  písm. d) vyhlášky

    Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KRÁLOVICE

 

§ 2  odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1  a  písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KŘESLICE

 

§ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1  a  písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE

 

1. § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky

Kč 5,-  všechna veřejná prostranství.

 

2. § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky

Kč 5,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

 

§ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1  a  písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LOCHKOV

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-NEBUŠICE

 

1.  § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky

       5,-  všechna veřejná prostranství.

 

2.  § 2 odst. 1 písm. c) bod 1  a  písm. d) vyhlášky

       1,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-NEDVĚZÍ

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-PETROVICE

 

§ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1  a  písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-PŘEDNÍ KOPANINA

 

§ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1  a  písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ŘEPORYJE

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SATALICE

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SLIVENEC

 

§ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1  a  písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SUCHDOL

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ŠEBEROV

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

 

§ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1  a  písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA

 

§ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1  a  písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ÚJEZD

 

§ 2 odst. 1, písm. c) bod 1 vyhlášky

Kč 5,- všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-VELKÁ CHUCHLE

 

§ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1  a  písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-VINOŘ

 

§ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1  a  písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV

 

1. § 2 odst. 1 písm. b)  a  písm c) bod 1 vyhlášky

     Kč 50,- všechna veřejná prostranství.

 

2. § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky

    Kč 30,- všechna veřejná prostranství.

 

3. § 2 odst. 1 písm. k) vyhlášky

    Kč 1,- všechna veřejná prostranství.

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN

 

§ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1  a  písm. d) vyhlášky

Kč 10,-  všechna veřejná prostranství.“.

 

 

 

 

 

 


 

3. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1U

 

l. NÁMĚSTÍ                                     

Anenské nám.                         Malé nám.                         Ovocný trh

Betlémské nám.             Malostranské nám.              Petrské nám.

Dražického nám.                     Maltézské nám.                         Pohořelec

Haštalské nám.             Mariánské nám.             Senovážné nám.

Hradčanské nám.                   nám. Curieových                     Staroměstské nám.

Jungmannovo nám.                nám. Franze Kafky             Uhelný trh

Karlovo nám.                         nám. J. Palacha                 Václavské nám.

Křižovnické nám.                   nám. Republiky             Valdštejnské nám.

Loretánské nám.                      Na Kampě                                 Velkopřevorské nám.

 

2. TRŽIŠTĚ

Dlabačov u č. 1/294, areál SK Hradčany (tržnice);

Havelský trh, ul. Havelská od č. 1/512  do  č. 20/514;     

staroměstské náměstí, vnitřní plocha náměstí obklopující sochu Mistra Jana Husa, která je vymezena pásem žulových desek, lemujících pojezdové pruhy a obrubníkem komunikace PAŘÍŽSKÁ – DLOUHÁ;

staroměstské náměstí, podél severního průčelí Staroměstské radnice s otevřením stánků směrem do parku a podél západní strany parkově upravené plochy s otevřením stánků do parku i do ul. MIKULÁŠSKÁ;

U Starého hřbitova;

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ, spodní část vymezená pojezdovými pruhy na VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ, spojnicí pěší zóny ul. NA PŘÍKOPĚ, 28. ŘÍJNA a sadovými úpravami v podélném středním pruhu VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ.

 

3. Ulice a chodníky


Alšovo nábřeží                       

Anenská

Anežská

Bartolomějská

Barvířská

Benediktská

Besední

Betlémská

Bílkova

Biskupská

Biskupský dvůr

Bolzanova

Boršov

Břehová

Břetislavova

Celetná

Cihelná

Čechův most

Černá

Černínská

Červená

Diskařská

Divadelní

Dlabačov

Dlážděná

Dlouhá

Dražického

Dušní

28. října

Dvořákovo nábřeží

Elišky Krásnohorské

Gogolova

Harantova

Haštalská

Havelská

Havelská ulička

Havířská

Havlíčkova

Hellichova

Helmova

Hlavsova

Hradební

Hroznová

Husova

Hybernská

Charvátova

Chotkova silnice

Jáchymova

Jakubská

Jalovcová

Jánská

Jánský Vršek

Jelení

Jeruzalémská

Jilská

Jindřišská

Josefská

Jungmannova

Kamzíková

Kanovnická

Kaprova

Kapucínská

Karlova

Karlův most

Karmelitská

Karoliny Světlé

Keplerova

Klárov

Klášterská

Klimentská

Konviktská

Kosárkovo nábřeží

Kostečná

Kozí

Kožná

Krakovská

Králodvorská

Krocínova

Křemencova

Křižovnická

Lannova

Lazarská

Lázeňská

Legerova

Letenská

Liliová

Linhartská

Lodecká

Lodní mlýny

Loretánská

Magdaleny Rettigové

Maiselova

Malá Klášterská

Malá Štupartská

Malostranské nábřeží

Mánesův most

Mariánské hradby

Martinská

Masarykovo nábřeží

Masná

Melantrichova

Mezibranská

Michalská

Mikulandská

Mikulášská

Míšeňská

Mlynářská

Mostecká

Most Legií

Myslíkova

Na Baště sv.Tomáše

Na Florenci

Na Františku

Na Můstku

Na Náspu

Na Opyši

Na Perštýně

Na Poříčí

Na Příkopě

Na Rejdišti

Na Struze

Na Zábradlí

Nábřeží Edvarda Beneše

Nábřeží kapitána Jaroše

Nábřeží Ludvíka   Svobody

Náprstkova

Národní

Navrátilova

Nebovidská

Nekázanka

Nerudova

Nosticova

Nové mlýny

Novomlýnská

Novotného lávka

Nový Svět

Olivová

Opatovická

Opletalova

Ostrovní

Palackého

Panská

Pařížská

Platnéřská

Pelclova

Perlová

Petrská

Pod Bruskou

Politických vězňů

Prokopská

Provaznická

Průchodní

Příčná

Pštrossova

Purkyňova

Půtova

Radnické schody

Rámová

Revoluční

Růžová

Rybná

Rytířská

Řásnovka

Řetězová

Řeznická

Říční

Salvátorská

Samcova

Saská

17. listopadu

Seminářská

Senovážná

Skořepka

Smetanovo nábřeží

Sněmovní

Soukenická

Spálená

Stárkova

Strahovská

Stříbrná

Šeříková

Široká

Šítkova

Školská

Šporková

štefánikův most

Štěpánská

Štupartská

Templová

Těšnov

Thunovská

Tomášská                           

Truhlářská

Tržiště

Týnská

Týnská ulička

U Prašného mostu

U Bruských kasáren

U Brusnice

U Bulhara

U Dobřenských

U Kasáren

U Lanové dráhy

U Lužického semináře

U Milosrdných sester

U Nemocenské 

   pojišťovny

U Obecního  dvora

U Obecního domu

U Plovárny

U Prašné  brány

U Půjčovny

U Radnice

U Sovových mlýnů

U Staré školy

U Starého hřbitova

U Sv. Ducha

U Zlaté studně

U Železné lávky

Újezd

Úvoz

V Celnici

V Cípu

V Jámě

V Jirchářích

V Kolkovně

V Kotcích

Valdštejnská

Valentinská

Ve Smečkách

Vejvodova

Veleslavínova

Vězeňská

Vinohradská

Vítězná

Vladislavova

Vlašská

Vodičkova

Vojtěšská

Voršilská

Všehrdova

Washingtonova

Wilsonova

Za Haštalem

Zámecká

Zámecké schody

Zlatá

Zlatnická

Žatecká

Železná

Žitná


 

4. PARKY

Alšovo nábřeží, č. parc. 998/1, 1000/1, 1000/3, 1000/4, 1000/5, 1000/6 v k. ú. Staré Město;

Besední ulice, č. parc. 323/2 v k. ú. Malá Strana;

Čelakovského sady, č. parc. 2/1, 2/2, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2523/1, 2523/2, 2523/7, 2523/8, 2523/9, 2523/10, 2523/11 v k. ú. Nové Město a č. parc 470/2, 470/3, 4097/2, 4097/3, 4097/4 v k. ú. Vinohrady ;

Františkánská zahrada (v noci se uzamyká), č. parc. 661/1, 665, 666 v k. ú. Nové Město;

Hradčanské nám, č. parc.  737 v k. ú. Hradčany;

Chotkovy sady, č. parc. 707 v k. ú. Hradčany ;

Kampa, č. parc. 778/1, 779/5, 780, 782, 790, 791 v k. ú. Malá Strana;

Nosticova zahrada, č. parc. 298 v k. ú. Malá Strana;

park na Klárově - U Železné lávky, č. parc. 701, 702/1, 1029 v k. ú. Malá Strana;

park na Klárově - U Holubičky, č. parc. 642 v k. ú. Malá Strana;

park na nábřeží L. Svobody, č. parc.2360/2, 2360/3, 2360/4, 2360/8 v k.ú. Nové Město;

park u synagogy v Pařížské ul., č. parc. 125 v k. ú. Staré Město;

parčík v ulici Řásnovka, č. parc. 1026, 1027, 853/2 v k. ú. Staré Město;

park v ulici Jelení, č. parc. 367 v k. ú. Hradčany;

park Rosh-Ha‘ayin v Dušní ul., č. parc. 1045/2, 1045/3 v k. ú. Staré Město a č. parc. 101/2 v k. ú. Josefov;

parčík u kostela sv. Petra na Petrském nám., č. parc. 2341/2, 2341/3, 2347/1 v k. ú. Nové Město;

plocha u Anežského kláštera Na Františku, č. parc. 899/1 v k.. ú. Staré Město;

parkově upravená plocha za Staroměstskou radnicí na Staroměstské nám., č. parc. 1/2

v k. ú. Staré Město.

Petřín – Nebozízek, č. parc. 906, 908/1, 908/2, 911/1, 911/2, 915, 928/1, 932 v k. ú. Malá Strana;

Petřín – Seminářská zahrada, č. parc. 364, 917, 919/1, 919/2, 922, 923 v k. ú. Malá Strana;

Petřín – Lobkovická zahrada, č. parc. 933/8 v k. ú. Malá Strana;

Petřín – Strahovská zahrada, č. parc. 255/1 v k. ú. Hradčany;

Petřín – Růžový sad a  Květnice, č. parc. 273, 274 v k. ú. Hradčany;

Střelecký ostrov, č. parc. 274 v k. ú. Staré Město;

Slovanský ostrov, č. parc. 2407 v k. ú. Nové Město;

Smetanovo nábřeží – park  u Krannerovy fontány, č. parc. 1148/1 v k. ú. Staré Město;

Smetanovo nábřeží – plocha u Bellevue, č. parc. 168 v k. ú. Staré Město;

Vojanovy sady (v noci se uzamyká), č. parc. 137/2, 148 v k. ú. Malá Strana;

Vrchlického sady, č. parc. 2309/1, 2313/1, 2313/7,  2313/9, 2313/10,  2313/11, 2313/14, 2313/22, 2317/1, 2317/2, 2317/3, 2317/4, 2317/5, 2317/6, 2317/7, 2317/8, 2318/1, 2318/2,  2318/4, 2318/5,  2318/6,  2318/7,  2318/8,  2318/9 v k. ú. Nové Město.

 

5.   VEŘEJNÁ ZELEŇ

 

6. DALŠÍ PROSTORY PŘÍSTUPNÉ KAŽDÉMU BEZ OMEZENÍ

zelené plochy :

dětské hriště u Karlova mostu, č. parc. 744/1 v k. ú. Malá Strana;

Křižovnické nám., č. parc. 1111 v k. ú. Staré Město;

Loretánské nám., č. parc. 742 v k. ú. Hradčany;

park na nám. J. Palacha, č. parc. 994/2 v k. ú. Staré Město;

parčík v ulici Dlouhá, č. parc. 702 v k. ú. Staré Město;

parčík v ulici U Lužického semináře, č. parc. 1039/1 v k. ú. Malá Strana;

parčík Štupartská – Templová, č. parc. 594 v k. ú. Staré Město;

park na náplavce u Mánesova mostu, č. parc. 710/1, 710/4 v k. ú. Malá Strana;

parčík v ulici Na Perštýně, č. parc. 317/2 v k. ú. Staré Město;

parčík v ulici Konviktská, č. parc. 312/1 v k. ú. Staré Město;

pás před Ministerstvem dopravy  na nábřeží L. Svobody, č. parc. 2357/2, 2357/3 v k. ú. Nové Město;

plocha před kostelem Panny Marie Vítězné v Karmelitské ul., č. parc. 385, 1051/1 v k.ú.  Malá Strana;

plocha u kostela sv. Klimenta v Klimentské ul.č. parc. 319 v k. ú. Nové Město;

Senovážné nám., č. parc. 2330/1 v k. ú. Nové Město;

Strahovská ulice, č. parc. 278, 288/2, 290, 291, 293, 295 v k. ú. Hradčany;

středové záhony na Václavském nám., č. parc. 2306/1 v k. ú. Nové Město;

středové pásy v ulici Hellichova, č. parc. 1054/1  v k. ú. Malá Strana;

 

náplavky:

náplavka ul. Cihelná, č. parc. 711, 725, 1041 v k. ú. Malá Strana;

náplavka ul. Na Františku, č. parc. 1006 v k. ú. Staré Město;

náplavka sady na Kampě, č. parc. 1043 v k. ú. Malá Strana;

náplavka u Dvořákova nábřeží, č. parc. 1006 v k. ú. Staré Město;

náplavka u Malostranského nábřeží, č. parc. 1060 v k. ú. Malá Strana;

náplavka u Masarykova nábřeží, č. parc. 2421/2 v k. ú. Nové Město;

náplavka u nábřeží L. Svobody, č. parc. 2366 v k. ú. Nové Město;

 

pasáže:

Celetná č. 10/557 - Kamzíkova;

Celetná č. 12/558 – Kamzíkova;

Celetná č. 17/595 – Štupartská č. 12/595;

CELETNÁ č. 25/590 - ŠTUPARTSKÁ č. 16/590;

Celetná č. 27/589 – templová č. 1/589;

Celetná č. 38/988;

Dlouhá č. 39/727 až 41/727 – Hradební č. 1/727;

Hlavsova;

Hybernská č. 3/1036 – nám. Republiky;

Jindřišská č. 5/901;

Jindřišská č. 5/901 – V Cípu;

Jungmannova č. 1/15 – Vladislavova č. 2/15;

Jungmannova č. 31/36 – Národní č. 40/36;

Jungmannova č. 34/750 – Františkánská Zahrada;

Karlova č. 10/185;

Klimentská č. 34/2067 – Petrské nám. č. 1/1186;

Krakovská č. 19/593 – Ve Smečkách č. 24/593;

Krakovská č. 27/802 – Ve Smečkách č. 34/802;

Křižovnické nám. č. 1/194 – Novotného lávka č. 13/198;

Malá Štupartská (Ungelt) č. p. 636;

malostránské nám. č. 9/262 – tržiště č. 12/262;

Malostranské nám. č. 12/259 – Tržiště č. 18/259;

Melantrichova č. 20/477;

michalská č. 18/463 – melantrichova č. 15/463;

michalská č. 19/436 – Jilská č. 18/436;

michalská č. 25/459 – malé nám. č.  11/459;

NA POŘÍČÍ č. 26/1047 - NA FLORENCI č. 5/1496, č. 7/1685-9/1686;

na příkopě č. 2/846, 12/853, 23/957, 26/862, 31/988;

na příkopě č. 16/856 – panská;

na příkopě č. 22/859 – senovážné nám. č. 28/869;

na příkopě č. 24/860-26/862 – senovážné nám. č. 30/866;

národní č. 3/1009 – krocínova č. 2/1009;

Národní č. 4/1393  Ostrovní;

NÁRODNÍ č. 25/961-NA PERŠTÝNĚ č. 5/344;

Národní č. 32/58 – Charvátova;

Národní č. 34/40 – Charvátova;

Národní č. 35/417 – Martinská č. 6/417;

Národní č. 37/416 – Martinská č. 10/416;

Národní č. 37/416 – Uhelný trh č. 11/416 (Platýz);

nerudova č. 13/250 – tržiště;

opletalova č. 5/919;

ovocný trh č. 12/573;

palackého č. 5/720 – františkánská zahrada;

panská č. 4/894;

politických vězňů č. 14/915;

revoluční č. 3/1003 – benediktská č. 8/689;

revoluční č. 5//1006 – benediktská č. 12/1006;

revoluční č. 17/764 – hradební č. 8/764;

revoluční č. 23/772;

rybná č. 14/682 – BENEDIKTSKÁ č. 8/689 – NÁM. REPUBLIKY č. 8/656;

spálená č. 15/89 – opatovická č. 18/160;

SPÁLENÁ č. 16/75 - VLADISLAVOVA č. 17/1390 - PURKYŇOVA č. 2/74;

Štěpánská č. 61/704;

týn (týnský dvůr);

Týnská č. 4/639 – Malá Štupartská č. 3/645,  vč.  č. p. 1065;

v jámě č. 5/699;

Václavské nám. č. 4/773 – Jungmannovo nám. č. 11/773;

václavské nám. č. 1/846, 4/773, 17/834, 28/785, 38/794, 41/820, 43/819, 56/802;

ve smečkách č. 27/1920;

vodičkova č. 20/682, 28/699, 30/699, 32/700, 34/701, 39/791, 41/791;

vodičkova  č. 6/674 – Navrátilova č. 2/674;

vodičkova č. 17/736 – Jungmannova č. 12/736;

vodičkova č. 18/681 – navrátilova č. 9/1559;

 

podloubí :

28. října č. 1/37l, 9/375, 13/377, 16/770;

Celetná č. 36/587,  23/592, 27/589, 29/588;

Dlážděná č. 6/1004;

Dlouhá č. 52/723 a 2/609;

Havelská č. 3/511, 5/510, 7/509 , 9/508 ,11/507,  13/506, 15/505, 17/504;

Havlíčkova č. 1/1030, 3/1029, 5/1029;

Hybernská č. 16/1004, 11/1030;

Jindřišská č. 1-3/832, 5/901;

Karmelitská č. 2-4/388;

Loretánská č. 19/104, 21/105, 23/106, 2/182;

Loretánské nám. č. 2/108, 3/109, 4/110;

Malé náměstí č. 5/9, 6/8, 7/7, 8/6, 9/5, 10/4;

Malostranské nám. č. 1/272, 2/271, 3/270, 4/267, 5/266, 6/265, 7/264, 8/263, 9/262, 10/261, 18/6, 19/7, 20/518, 21/35, 22/36, 23/37;

Maltézské náměstí č. 13/478, 14/476, 15/473;

NÁRODNÍ č. 25/961;

Perlova č. 1/412;

Pod Bruskou  č. l, 3/147;

Pohořelec č. 22/114, 23/113, 24/112;

Rytířská č. 4/411, 6/410, 8/409;

Smetanovo nábřeží (Karlovy lázně) č. 3/196, 5/195, 7/194;

Staroměstské nám. č. 1/4, 2/3, 14/604, 15/603, 21/483, 22/481, 24/480, 25/479, 26/478;

Tomášská č. 5/10, 7/11, 9/l2, 11/13, 13/14, 15/15;

U Radnice č. 2/10, 4/11;

Uhelný trh č. 8/413, 9/414, 10/415;

Vodičkova č. 40/792, 39-41/791;

 

přístupové cesty a plochy u stanic metra:

Malostranská – stanice metra trasy A, vyvýšený prostor před proskleným vestibulem stanice  metra po celé délce vestibulu – č. parc. 120, 1014/1 v k. ú. Malá Strana;

Muzeum – stanice metra trasy C, A – podchod, včetně všech přístupových cest do podchodu – č. parc. 2/4, 2245/1, 2306/1,  2306/7, 2306/8, 2306/9, 2523/6 v k. ú. Nové Město;

Můstek – stanice metra – střed Václavského nám. (trasy A, B) - podchod, včetně všech  přístupových cest do podchodu č. parc. 42/1, 574, 626, 627, 2064, 2306/1, 2306/2, 2306/5, 2306/11, 2306/12, 2306/13 v k. ú. Nové Město;

Můstek – stanice metra – dolní část Václavského nám. (trasy A, B) - podchod, včetně všech přístupových cest do podchodu – č. parc. 475, 483, 484  v k. ú. Staré Město a č. parc. 582, 583, 608, 610/2, 2306/1 v k. ú. Nové Město;

Můstek – stanice metra trasy B - Jungmannovo nám. - podchod, včetně všech přístupových cest do podchodu – č. parc. 348 a 467 v k. ú. Staré Město, č. parc. 2378/2, 2386/1,  2386/3 v k. ú. Nové Město;

Nám. Republiky – stanice metra trasy B - podchod, včetně všech přístupových cest do  podchodu – č. parc. 1072/2 v k. ú. Staré Město, č. parc. 2372/1, 2372/2, 2372/3 v k. ú. Nové Město;

Nám. Republiky – stanice metra trasy B – Masarykovo nádraží - podchod, včetně všech  přístupových cest do podchodu – č. parc. 484/7, 484/13, 2334/1, 2334/2, 2334/3 v k. ú. Nové Město;

Národní – stanice metra trasy B – prostor okolo celého proskleného vestibulu stanice metra – č. parc. 724/1 v k. ú. Nové Město;

Staroměstská – stanice metra trasy A – podchod včetně všech přístupových cest do podchodu – č. parc. 59 a 42 v  k. ú. Staré Město a č. parc. 115/2 v k. ú. Josefov;

 

ostatní:

prostranství mezi stanicí metra Národní a obchodním domem TESCO, č. parc. 725 v  k. ú.  Nové Město;

prostranství za průchodem z ul. U Dobřenských na Boršov, č. parc. 1140 v k. ú. Staré Město;

schody před kostelem sv.  Mikuláše - Malostranské nám., horní;

schody před kostelem sv.  Mikuláše - Staroměstské nám. a nám. f. Kafky;

schody před kostelem sv. Klimenta - ul. Karlova;

STARÉ ZÁMECKÉ SCHODY;

ul. Hybernská před Masarykovým nádražím, č. parc. 2534/1 v k. ú. Nové Město;

ul. Jakubská u č. p. 663, č. parc.  683/2, 1069 v k. ú. Staré Město, zadní vchod u obchodního domu KOTVA;

ul. Jungmannova č. 28/747;

ul. Králodvorská,  č. parc. 683/2 v k. ú. Staré Město, u obchodního domu KOTVA;

ul. Michalská u č. 29, před kostelem sv. Michala, č. p. 622, 653, č. parc. 418  v  k. ú. Nové  Město;

ul. Na Příkopě č. 15/583;

ul. Národní č. 26/63, prostranství č. parc. 738/1  v  k. ú. Nové Město;

ul. Národní č. 26/63, prostranství č. parc. 738/2 a ul. Spálená 2387/2 v k. ú. Nové Město;

ul. Provaznická č. 2/388;

Václavské nám. č. 21/831 u obchodního domu;

Václavské nám. č. 68/1700 - Národní muzeum;

plocha u hotelu Continental, č. parc. 987/1 v k. ú. Staré Město;

volné prostranství na nám. Republiky, č. parc. 484/16 v k. ú. Nové Město;

volné prostranství – ul. V celnici, č. parc. 488, 501/1, 2556/3  v k. ú. Nové Město;

schody u budovy Rudofina – NÁM. JANA PALACHA;

ul. TÝNSKÁ, č. parc. 623 v k.ú. Staré Město, výklenek v severní stěně kostela Matky Boží před Týnem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

 

1.   NÁMĚSTÍ


Fügnerovo nám.                      

Jiráskovo nám

Karlovo nám

nám. I. P. Pavlova                        

nám.  Míru

nám. Pod Emauzy

Ostrčilovo nám                           

Palackého nám.

Tylovo nám.   


 

2.  TRŽIŠTĚ

ul. Bělehradská č. 67/289 a 69/288, dvory;

ul. Ječná č. 17/546, dvůr;

ul. Jugoslávská č. 15/180, dvůr.

 

3. Ulice a chodníky

Albertov


Americká

Anglická

Anny Letenské

Apolinářská

B. Němcové

Balbínova

Bělehradská

Belgická

Benátská

Bezručovy sady

Blanická

Botičská

Bruselská

Budečská

Čelakovského sady

Čerchovská

Čermákova

Čiklova

Dittrichova

Dřevná

Francouzská

Fričova

Gorazdova

Hálkova

Havlíčkovy sady

Helénská

Hlavova

Horská

Hostivítova

Chodská

Chopinova

Ibsenova

Italská

Jana Masaryka 

Jaromírova

Ječná

Jenštejnská

Jugoslávská

K rotundě

Kateřinská

Ke Karlovu

Kladská

Koperníkova

Korunní

Koubkova

Krkonošská

Krokova

Kunětická

Ladova

Lazarská

Legerova

Libušina

Lichnická

Lípová

Londýnská

Lublaňská

Lumírova

Lužická

Máchova

Malá Štěpánská

Mánesova

Masarykovo nábř.

MelounovÁ

Mikovcova

Moravská

Myslíkova

Na bojišti

Na Děkance

Na Folimance

Na Hrádku

Na Hrobci

Na Kleovce

Na Kozačce

Na Libušince

Na Moráni

Na Poříčním právu

Na Rybníčku

Na Slovanech

Na Slupi

Na Smetance

Na Švihance

Na Výtoni

Na Zbořenci

Na Zderaze

Nad Petruskou

Náplavní

Neklanova

Nezamyslova

Odborů

Oldřichova

Omladinářů

Perucká

Plavecká

Pod Karlovem

Pod Nuselskými schody

Pod Slovany

Pod Větrovem

Pod Zvonařkou

Podskalská

Polská

Přemyslova

Rašínovo nábř.

Rejskova

Resslova

Rubešova

Rumunská

Rybalkova

Římská

Sady Svatopluka Čecha

Salmovská

Sarajevská

Sázavská

Sekaninova

Slavíkova

Slavojova

Slezská

Slovenská

Soběslavova

Sokolská

Spálená

SpytihněvoVA

Studničkova

Svatoplukova

Svobodova

Šafaříkova

Škrétova

Šmilovského

Španělská

Štěpánská

Štulcova

Šumavská

Šubertova

Trojanova

Trojická

Třebízského

Tyršova

U Havlíčkových sadů

U Kanálky

U Nemocnice

U Tržnice

U Zvonařky

Uruguayská

V Pevnosti

V Tůních

Václavská

Varšavská

Vinařického

Viničná

Vinohradská

Vnislavova

Vocelova

Vodičkova

Votočkova

Vozová

Vratislavova

Vyšehradská

Vyšehradské  sady

Wenzigova

Záhořanského

Záhřebská

Zítkovy sady

Žitná


 

4. PARKY


Bezručovy sady

Čechovy sady

Folimanka

Fügnerovo nám.

Havlíčkovy sady

Jiráskovo nám.

Karlovo nám.

Karlovské předmostí

Lumírovy sady

nám. Míru

nám. I. P. Pavlova

Ostrčilovo nám.

Palackého nám.

Perucká stráň

Riegrovy sady

Tylovo nám.

Vyšehrad NKP

Výtoň

Zítkovy sady


 

5. VEŘEJNÁ ZELEŇ

 

6. DALŠÍ PROSTORY PŘÍSTUPNÉ KAŽDÉMU BEZ OMEZENÍ

pasáže :

Tylova pasáž;

Václavská pasáž;

 

přístupové cesty a plochy u stanic metra :

Karlovo nám., nám. I. P. Pavlova, nám. Míru a Palackého nám.;

 

veřejná hřiště :

Na výtoni;

U vodárny;

Na Rybníčku;

Riegrovy sady;

HavlíČkovy sady (horní hřiště);

Vratislavova – U slunce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

 

1.   NÁMĚSTÍ


Basilejské nám. 

Havlíčkovo nám.

Hollarovo nám.

Komenského nám.

Kostnické nám.

nám. Barikád

nám. Jiřího z Lobkovic

nám. Jiřího z Poděbrad

nám.Winstona Churchilla

Olšanské nám.

Prokopovo nám.

Sladkovského nám.

Škroupovo nám.

Tachovské nám.

Žižkovo nám.


 

2. TRŽIŠTĚ

ul. Vinohradská u č. 111/86 průjezd domu a dvůr;

ul. Táboritská č. 10/464 průjezd domu a dvůr;

ul. Jana Želivského č. 39/1687 průjezd domu a dvůr.

 

3. Ulice a chodníky


Ambrožova

Baranova

Biskupcova

Blahníkova

Blahoslavova

Blodkova

Boleslavská

Bořivojova

Budovcova

Buchovcova

Buková

Cimburkova        

Čajkovského

Čáslavská

Černínova

Českobratrská

Českobrodská

Dalimilova

Domažlická        

Fibichova

Habrová

Hájkova

Havelkova        

Horní Stromky

Hořanská

Hradecká

Hraniční

Husinecká

Husitská

Chelčického

Chlumova

Chrudimská

Chvalova

Italská

Izraelská

Jagellonská     

Jana Želivského

Jeronýmova

Jeseniova

Ježkova

Jičínská

Jilmová

K Červenému dvoru

K Chmelnici

K Lučinám

K Vrcholu

Kališnická

Kaplířova

Koldínova

Kolínská

Koněvova

Korunní

Kouřimská

Krásova

Křišťanova

Křivá

Křížkovského

Kubelíkova

Kunešova

Květinková

Květná

Laubova

Libická

Lipanská

Loudova

Lucemburská

Luční

Lukášova 

Lupáčova

Malešická

Mezi domky

Milešovská

Milíčova

Na Balkáně

Na Hlídce

Na Chmelnici

Na Jarově

Na Lučinách

Na Mokřině

Na Ohradě

Na Parukářce

Na Rovnosti

Na Třebešíně

Na Vackově

Na Vápence

Na Viktorce

Na Vlastním

Na Vrcholu    

Nad Lukami       

Nad Ohradou

Nitranská

Novovysočanská

Olšanská

Ondříčkova

Orebitská

Orlická

Osiková

Ostromečská

Pernerova

Perunova

Písecká

Pitterova

Plavínova

Pod Jarovem

Pod Kapličkou

Pod Krejcárkem

Pod Lipami

Pod Parukářkou

Pod Vítkovem  

Pod Vrcholem 

Pod Židovskými hřbitovy

Pospíšilova

Pražačka

Prokopova

Prvního pluku

Přemyslovská

Přiběnická

Přibyslavská

Radhošťská

Rečkova

Roháčova

Rokycanova

Řehořova

Řipská

Sabinova

Sauerova  

Seifertova

Schöfflerova

Slavíkova

Slezská

Soběslavská

Strážní

Sudoměřská

Ševčíkova

Šikmá

Šrobárova

Štítného

Táboritská

Tovačovského

Trocnovská

U Božích bojovníků

U Kněžské louky

U Nákladového nádraží

U Památníku

U Rajské zahrady

U Stadionu

U Staré cihelny

U Vinohradské nemocnice

U Vinohradského hřbitova

U Vodárny

U Zásobní zahrady

V Bezpečí

V Domově

V Horní Stromce

V Jezerách

V Okruží

V Zahrádkách

V Zeleni

V Kapslovně

Velehradská

Viklefova

Vinohradská

Víta Nejedlého

Vlkova

Votická

Vozová

Za Vackovem

Za Žižkovskou vozovnou

Zásmucká

Zelenky-Hajského

Zvonařova

Žerotínova


 

4.  PARKY


Basilejské nám. 

Havlíčkovo nám.

Hollarovo nám.

Kostnické nám.

Mahlerovy sady

Na Parukářce

nám. Barikád     

nám. Jiřího z Lobkovic

nám. Jiřího z Poděbrad

nám.Winstona Churchilla

Ohrada

Olšanské nám.

parčík v ul. Kouřimská

park v ul. U Kněžské louky

park u nákladového nádraží

park u sv. Rocha

park u Vinohradské nemocnice

park u ZŠ Jeseniova

park v ul. Pražačka

Sladkovského nám.

Škroupovo nám.

Tachovské nám.

Vrch sv. Kříže

Vrch Vítkov

Zásobní Zahrada

Židovské pece

Žižkovo nám.  


 


 


5.VEŘEJNÁ ZELEŇ

sídlištní zeleň:

sídliště Chmelnice - prostranství ohraničené ul. Na Vrcholu, V Domově, Pod Vrcholem, Na Balkáně,  Spojovací  a  Koněvova;

sídliště Jarov - prostranství ohraničené ul. Koněvova, Osiková, železniční tratí a ul. Malešická a  V Zahrádkách;

sídliště Parukářka - prostranství ohraničené ul. Jeseniova, park Na Parukářce, ul. Na Parukářce, Vrch sv. Kříže a ul. Tovačovského;

 

ostatní :

veřejné hřiště ohraničené ul. Na Balkáně, Kunešova, Na Krejcárku a objektem Domu dětí a mládeže;

rekreační les Krejcárek;

prostranství ohraničené ul.  Olšanská a Pitterova a domy v ul. Olšanská č. 5 a 7;

prostranství ohraničené ul. Osiková, Pod Lipami a Českobrodská a objektem Auto Jarov č. p. 2688;

prostranství ohraničené ul. Koněvova, V Zahrádkách, Pod Lipami, Na Vackově a Jeseniova;

prostranství mezi ul. U Stadionu a Zásobní Zahradou;

prostranství ohraničené ul. Vinohradská, Olšanské hřbitovy, Jičínská a Jana Želivského;

Rajská zahrada - prostranství ohraničené ul. U Rajské zahrady, Vozová, Italská a areálem VŠE;

záhon v ul. Táboritská č. parc. 1688/4 v k. ú. Žižkov.

 

6. DALŠÍ PROSTORY PŘÍSTUPNÉ KAŽDÉMU BEZ OMEZENÍ

přístupové cesty a plochy u stanic metra:

Flora - prostranství ohraničené východy z metra na komunikaci Vinohradská a prosklenými dveřmi ohraničujícími uzavíratelný prostor metra;

Jana Želivského - prostranství ohraničené východy z metra na komunikace Vinohradská a J. Želivského  a prosklenými dveřmi ohraničujícími uzavíratelný prostor metra; 

nám. Jiřího z Poděbrad - prostranství ohraničené východy z metra na komunikace Vinohradská a nám. Jiřího z Poděbrad a prosklenými dveřmi ohraničujícími uzavíratelný prostor metra;

 

ostatní:

prostranství ohraničené ulicemi :

Biskupcova, Jeseniova, Na Vápence a Viklefova;

Jeseniova, Ostromečská, Roháčova a Blahoslavova;

Kubelíkova, Bořivojova, Ondříčkova a Táboritská (Bezovka);

Loudova, Biskupcova, Za Žižkovskou vozovnou a Koněvova;

Lupáčova, Chelčického, Rokycanova a Prokopova;

Na Ohradě, Koněvova, Nad Ohradou a Za Žižkovskou vozovnou;

Na Vápence, Viklefova, Koněvova a Biskupcova;

Radhošťská, Křišťanova, Lucemburská a Baranova;

Vinohradská, Jičínská, Slezská a Čáslavská;

autobusové nádraží Jana Želivského;

prostranství v ul. Koněvova  mezi  chodníkem a domy č. 163/2412, 165/1519, 167/1905, 169/1884, 171/1885, 173/1886, 175/1625,  176/2396, 177/1624, 178/2397,  179/1627, 180/2398, 181/1740, 182/1945, 183/1741 a 184/2399; 

prostranství mezi objektem Koněvova č. p. 2502 a vozovkou ul. Koněvova a Pod Lipami;

terasa nad podchody a vestibulem stanice metra Flora;

parkoviště Auto Jarov u  č. parc. 2931/160 v k. ú. Žižkov;

parkoviště u FK Viktoria Žižkov;

proluka mezi domy Jana Želivského č. 11/2385 a 13/2386 mezi ul. U Stadionu a Jana Želivského;

prostranství ohraničené ul. Táboritská, Lipanská a Chelčického a objektem v  ul. Táboritská č. 1/911.

 

 

 

UMĚSTSKÁ  ČÁST PRAHA 4

 

1.  NÁMĚSTÍ


Branické nám.                   

Dvorecké nám.                         

Jižní nám.

Nám. Bratří Synků

nám. generála kutlvaŠra

Nám. Hrdinů                    

Nám. Pařížské komuny            

Nedvědovo nám.              

Pankrácké nám.

Pařížské komuny

Roztylské nÁm.

Východní nám


 

2.      TRŽIŠTĚ

Budějovická - tržiště na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova, č.parc. 310/118 v k.ú.Michle;

Novodvorská - tržiště před KCN Novodvorská,  č.parc. 140/70 v k.ú.Lhotka;

Nuselská – tržiště, č.parc. 573,574  v k.ú.Nusle;

Spořilovpři ul. hlavní, č. parc. 2848/678 v k. ú. Záběhlice;

Štúrova - Modrý pavilon u č. p. 1281 a 1282 pod přístřeškem pěší zóna.

 

3. Ulice a chodníky

5. května


Adamovská

Aksamitova

Antala Staška

Baarova

Barrandovský most

Bartákova

Bartoškova

Batelovská

Bělčická

Bělehradská

Bernolákova

Bezová

Bítovská

Blažíčkova

Boční I

Boční II

Bohdalec

Bohrova

Bohuslava Martinu

Bohuslava ze Švamberka

Bojanovická

Boleslavova

Božetěchova

Božkovská

Brabcova

Branická

Brzotická

Břidlićná

Budějovická

Bystřická

Ctiborova

Ctiradova

Čapkova

Čerčanská

Čestmírova

Čiklova

Čimelická

Čtyřdílná

Dačického

Děkanská

Děkanská vinice I

Děkanská vinice  II

Dobrušská

Dobřejovická

Dolní

Dolnokrčská

Doudlebská

Doudova

Družnosti

Družstevní

Družstevní ochoz

dudinská

Dunická

durychova

Dvorecká

Dvouramenná

Fillova

Filosofská

Gončarenkova

Hadovitá

Halasova

Hanusova

Havlovického

Hečkova

Herálecká I

Herálecká II

Herálecká III

Herálecká IV

Hlavní

Hodonínská

Hoffmannova

Holčovická

Horáčkova

Horní

Hornokrčská

Hradeckých

Hrusická

Hudečkova

Humpolecká

Hurbanova

Huťská

Hvězdova

Choceradská

Chodovská

Choratická

Chýnkovská

Jalodvorská

Jankovská

Jánošíkova

Jasná I

JasnÁ II

Jaurisova

Jemnická

Jeremenkova

Ješetická

Jihlavská

Jihovýchodní I

Jihovýchodní II

Jihovýchodní III

Jihovýchodní IV

Jihovýchodní V

Jihovýchodní VI

Jihovýchodní VII

Jihovýchodní VIII

Jihovýchodní IX

Jihozápadní I

Jihozápadní II

Jihozápadní III

Jihozápadní IV

Jihozápadní V

Jihozápadní VI

Jílovská

Jiskrova

Jitřní

Jivenská

Jižní I

Jižní II

Jižní III

Jižní IV

Jižní V

Jižní VI

Jižní VII

Jižní VIII

Jižní IX

Jižní X

Jižní XI

Jižní XII

Jižní XIII

Jižní XIV

Jižní XV

Jižní XVI

Jižní XVII

Jižní spojka

K Dubinám

K Habrovce

K Hájovně

K Novému dvoru

K Ochozu

K Podjezdu

K Ryšánce

K Sídlišti

K Vysoké cestě

K Výzkumným ústavům

K Zátiší

Kačerovská

Kamenitá

Kapitulská

Kaplická

Ke Garážím

Ke Klásce

Ke Klínku

Ke Krči

Ke Krčské stráni

Ke Spořilovu

Kischova

Klánova

Klapálkova

Kloboučnická

Kongresová

Korandova

Kotorská

Kovařovicova

Kovriginova

Krajánkova

Krajová

Krčská

Kremličkova

Kremnická

Krhanická

Krchlebská

Krumlovská

Křesomyslova

Kubištova

Kukučinova

Kunratická

Kunžatská

Kvestorská

Květnových bojů

Kykalova

Lešanská

Levá

Libušská

Lomnického

Lopatecká

Lounských

Ludvíkova

Lukešova

Magistrů

Machovcova

Malovická

Mariánská

Marie Cibulkové

Maroldova

Matěchova

Matek

Mečislavova

Měchenická

Mendíků

Mezi Lysinami

Mezi Sklady

Mezi Stráněmi

Mezilesní

Mezipolí

Mezivrší

Michelská

Mikuláše z Husi

Mikuleckého

Milevská

Mirotická

Modřanská

Mojmírova

Moysesova

Murgašova

Na Bitevní pláni

Na Borovém

Na Brázdě

Na Bučance

Na Dědinách

Na Dílech

Na Dlouhé mezi

Na Dobešce

Na Dolinách

Na Dubině

Na Dvorcích

Na Fidlovačce

Na Hřebenech I

Na Hřebenech II

Na Chodovci

Na Jezerce

Na Kačerově

Na Kavčích horách

Na Klaudiánce

Na Klikovce

Na Kolejním statku

Na Krčské stráni

Na Křivině

Na Květnici

Na Lánech

Na Lepším

Na Líše

Na Lysinách

Na Lysině

Na Mlejnku

Na Návrší

Na Nivách

Na Novině

Na Ostruvku

Na Pankráci

Na Planině

Na Podkovce

Na Příčce

Na Rolích

Na Rovinách

Na Rozhledu

Na Schodech

Na Sponě

Na Staré cestě

Na Staré vinici

Na Strži

Na Sypčině

Na Topolce

Na Úhoru

Na Úlehli

Na Usedlosti

Na Úspěchu

Na Vápenném

Na Veselí

Na Větrově

Na Vinohradu

Na Vítězné pláni

Na Vrstevnici

Na Vrstvách

Na Výsledku I

Na Výsledku II

Na Výspě

Na Výstupu

Na Záhonech

Na Zámecké

Na Zemance

Na Zlatnici

Na Zrušené cestě

Na Zvoničce

Na Zvoničce I

Nad Branickým pivovarem

Nad Cementárnou

Nad Cihelnou

Nad Hájem

Nad Havlem

Nad Jezerkou

Nad Kolonií

Nad Kostelem

Nad Koupadly

Nad Křížkem

Nad Lesem

Nad Lesním divadlem

Nad Lomem

Nad Malým mýtem

Nad Nuslemi

Nad Obcí I

Nad Obcí II

Nad Ondřejovem

Nad Ostrovem

Nad Pekařkou

Nad Pískovnou

Nad Pruhy

Nad Přívozem

Nad Sady

Nad Sokolovnou

Nad Spádem

Nad Strouhou

Nad Studánkou

Nad Svahem

Nad Šálkovnou

Nad Údolím

Nad Vinohradem

Nad Vinným potokem

Nad Vrstvami

Nad Zátiším

Nad Zemankou

Návršní

Němčická

Neveklovská

Nová cesta

Novodvorská

Novohrádecká

Nuselská

Nuselský most

Obětí 6.května

Ohnivcova

Ohradní

Olbrachtova

Otakarova

Paběnická

Pacovská

pálkařská

Panuškova

Paprsková

Pasteurova

Pecharova

Pekárenská

Pelhřimovská

Perlitová

Petra Rezka

Pikovická

Pikrtova

Písnická

Plamínkové

Poberova

Pobočná

Pobřežní cesta

Počátecká

Pod Dálnicí

Pod Děkankou

Pod Farou

Pod Jalovým dvorem

Pod jiráskovou čtvrtí

Pod Klaudiánkou

Pod Kopcem

Pod Krčským lesem

Pod Křížkem

Pod Lázní

Pod Lysinami

Pod Pekařkou

Pod Pramenem

Pod Rovinou

Pod Sokolovnou

Pod Stárkou

Pod Svahem

Pod Sychrovem I

Pod Terebkou

Pod Vilami

Pod Vinohradem

Pod Višňovkou

Pod Vrstevnicí

Pod Vršovickou vodárnou I

Pod Vršovickou Vodárnou II

Pod Vršovickou Vodárnou IIi

Pod Vyšehradem

Pod Zemankou

Podle Kačerova

Podle Náhonu

Podolská

Podolské nábřeží

Podolské schody

Poláčkova

Počátecká

Polední

Postranní

Postupická

Pravá

Procházkova

Prostřední

Pručelní

Před Nádražím

Přechodní

Při Trati

Příkrá

Přímětická

Psárská

Psohlavců

Púchovská

Pujmanové

PŮlnoční

Pyšelská

Rabasova

Radova

Rodvinovská

Rosečská

Rostislavova

Roškotova

Rovnoběžná

Rozárčina

Runczikova

Ruženínská

Ružinovská

Rybářská

Saveljevova

Sdružení

Sedlčanská

Senohrabská

Senožatská

Severní I

Severní  II

Severní III

Severní IV

Severní V

Severní VI

Severní VII

Severní VIII

Severní IX

Severní X

Severní XI

Severovýchodní I

Severovýchodní II

Severovýchodní III

Severovýchodní IV

Severovýchodní V

Severovýchodní VI

Severozápadní I

Severozápadní II

Severozápadní III

Severozápadní IV

Severozápadní V

Severozápadní VI

Sevřená

Sezimova

Sinkulova

Sitteho

Skaláku

Sládkovičova

Slepá I

Slepá II

Sliačská

Sosnova

Soudní

Souvratní

Spolupráce

Srázná

Stallichova

Stará cesta

Stavbařů

Struhařovská

Střimelická

Sulická

Svatoslavova

Svážná

Svojšovická

Ševce Matouše

Šípková

Školní

Strmilovská

Štětkova

Štúrova

Táborská

Táhlá

Tajovského

Talafúsova

Tavolníková

Telčská

Terasovitá

Thomayerova

Tilchové

Točitá

Toušeňská

Trenčínská

Trnavská

Trnková

Třeboňská

Týmlova

U Botiče

U Čtyř domů

U Děkanky

U Dobešky

U Družstev

U Družstva Ideál

U Družstva práce

U Družstva repo

U Družstva tempo

U Družstva život

U Dubu

U Gymnázia

U Habrovky

U Háje

U Hellady

U Jedličkova ústavu

U Jezerky

U Kempinku

U Koupadel

U Kola

U Krčské vodárny

U Krčského nádraží

U Křížku

U Kublova

U Lázní

U Ledáren

U Lesa

U Libušiných lázní

U Michelské školy

U Michelského lesa

U Michelského mlýna

U Mlýna

U Nás

U Nového dvora

U Nových domů I

U Nových domů II

U Nových domů III

U Pernštejnských

U Plynárny

U Podolského hřbitova

U Podolského sanatoria

U Pomníku

U Pražských lomů

U Propusti

U Ryšánky

U Slovanské pojišťovny

U Společenské zahrady

U Staré pošty

U Strže

U Svépomoci

U Šálkovny

U Vápenné skály

U Vodotoku

Údolní

V Hodkovičkách

V Horkách

V Jehličí

V Kole

V Křovinách

V Lískách

V Lučinách

V Luhu

V Malých domech I

V Malých domech II

V Malých domech III

V Mokřinách

V Náklích

V Občanském domově

V Ondřejově

V Pevnosti

V Pláni

V Podhájí

V Podlesí

V Podluží

V Podzámčí

V Polích

V Rovinách

V Štíhlách

V Úhlu

V Zahradní čtvrti

V Zálomu

V Zápolí

V Zátiší

V Závitu

Valtínovská

Vápencová

Vavřenova

Ve Dvoře

Ve Lhotce

Ve Studeném

Ve Svahu

Ve vilách

Večerní

Věkova

Vestavěná

Vídeňská

Vikova

Viktorinova

Višňová

Vítovcova

Vladimírova

Vlastislavova

Vlnitá

Vnější

Vnitřní

Vodárenská

vokáčova

Vokáčovská

Vostrého

Vrbova

Vrútecká

Výchozí

Vyskočilova

Vysoká cesta

Vyšší

Vzdušná

za arielem

Za Dvorem

Za Jalovým dvorem

Za Mlýnem

Za Obecním úřadem

Za Pekařkou

Za Pruhy

Za Skalkou

Za Zelenou liškou

Zachova

Zálesí

Zalomená

Zapadlá

Zapomenutá

Zárybničná

Závišova

Zdaru

Zdařilá

Zelený pruh

Zelinářská

Zemanka

Znojemská

Zvánovická

Zvolenská

Žalmanova

Žampašská

Žateckých

želetavská

Židlického

Žilinská


                                                                                               

4.      PARKY

                                                                                               

k.ú. Michle (č. parc.)                                                                                     

Sady na Jezerce – část  932/3, 932/72, 967/1, 968/1;                                                                                     

                                                                                               

k.ú. Nusle (č. parc.)                                                                                     

Fidlovačka 103/1;                                                                                     

Sady Na Jezerce 2387/1, 2388, 2389, 2390, 2391, část 3161, část 3162/1, 3163/1, 3163/2, 3163/3;                                                                                   

Jiráskovy sady 731, 801, 802, 3012/1, 3015;                                                                        

                                                                                               

k.ú. Záběhlice (č. parc.)                                                                                

Roztylské sady a Roztylské náměstí

4392, 4393, 4395, 5799, 5800, 5804,  5805, 5806, 5808, 5809, 5813, 5814, 5815, 5819, 5820,

5821/1, 5841, 5842, část 5843;                                                                                      

                                                                                               

k.ú. Braník (č. parc.)                                                                                     

Branický park, na Branickém nám.  1724/2, 1729/2, 1729/4, 2834, část 2835;                                                       

Park pod lomem, pod Branickou skálou 141/6;                                                                                      41

Park u Branického pivovaru – Modřanská 1993, část 1994/1;                                                           

Park na Zeleném PruhuNa Dobešce 755, 759/2, 760, 761, 762, 763, 757, 758, část 764/1, část 764/2,  766/1, 2885/2, 2886;                         

Ekopark Za Mlýnem  1613/1, 1613/4, část 1618/1, 1620/1,  část 1689, 2823,  2824, 2825/1, 2825/2, 2825/3, 2826/1, 2827, 2828, 2829, 2833/1, 2833/2, 2833/3, 2833/4, 2833/5, 2833/6, 2833/13, 2833/14, 2833/15, 3085/1;                                   

                                                                                               

k.ú. Krč (č. parc.)                                                                                     

Krčský park 9, 12/2, 12/8,  15/1, 15/2, 19, 20, 2209/1, 2209/3, 2209/4, 2209/5, 2211/1, 2211/2, 2211/3, 2212/1, 2212/2, 2213/1, 2213/2, 2213/3, 2215, 2216/1, 2216/2, 2216/3, 2217, 3319/6, 3324;                                                 

u Krčského hřbitova, ul. Na Strži část 1142/1, 3180/2;                                   

Parkové plochy na Zálesí 2572/1, 2573/1, 2574/1, 2574/2, 2574/3, 2574/4, 2574/5, 2575/1, 2575/2, 2576;                         

                                                                                               

k.ú. Lhotka (č. parc.)                                                                                

Alšovy sady 1951/3;

Slepá I.  1979;                                                                                      

 

k.ú. Michle (č. parc.)                                                                                     

Madelonka, Michelská ul. část 1543/2, část 1644, část 3362/1, část 3362/2, 3363/1;                                                           

Parkové plochy Michelská - V Zápolí  1710, 1711/1, 3362/1, 3372/1, 3372/4, 3372/5, 3372/6, 3468;                                                 

                                                                                               

k.ú. Nusle (č. parc.)                                                                                     

Nám. Hrdinů  3140/2, 3140/8;                                                                                   

u kostela sv. Pankráce  1721/1;                                                           

u Paláce kultury 1527/1, 3070/1;                                                           

u Táborské brány, před Vyšehradem  1521, 1524, 1548/3, 1557, 1558, 1579, 3103/2;                                                           

                                                                                               

k.ú. Podolí (č. parc.)                                                                                     

Kavčí hory  993, 1090/1, 1090/3, 1090/4, 1090/5, 1090/7, 1090/8, 1093/1, 1093/3, 1187/1, 1187/3, 1187/4, 1187/5, 1187/6, 1187/10;                                                          14                        41

Nedvědovo nám.  3, 4, 6, 1972/1, 1972/2;                                                            14                        41

Slepičárna, ul. Na Topolce 85/1, 101, 102, 114, část 2021/1;                                                            14                        41

u Podolského hřbitova 838, 1980/2, část 1983, 1984, část 1985;                                                               14                        41

u Podolské vodárny 409/2, 409/5, 413/1, 413/2, 2033, 2050;                                                               14                        41

Park u kostela sv. Michala 61/1, 61/7, 61/8, 61/9, 61/12.

 

5.      VEŘEJNÁ ZELEŇ

 

k.ú. Braník  (č.parc.)                                                                              


2

4/1

4/2

4/4

7

40

98/16

99/1

101/13

101/14

115/8

141/2

146

158

159

160

162

163/1

166/1

189

190

196/1

196/2

196/4

198

206/1

241/1

252/2

253/3

271

276/2

276/3

276/8

276/4

276/8

277/2

277/3

280/1

280/2

281/1

281/2

287

290

292/3

300/1

300/5

300/6

300/7

300/8

306/1

306/35

306/58

306/60

306/62

306/64

306/66

309/20

309/22

309/24

309/26

309/28

309/30

309/33

309/36

310/65

310/71

310/86

310/88

310/89

310/90

310/111

310/134

310/135

310/146

332/4

332/6

332/11

332/42

332/43

338/18

346/26

346/27

348/1

348/15

348/21

354

372/1

372/2

372/7

373

374/1

374/3

374/5

374/6

374/8

375/6

379/8

379/10

379/14

379/18

415/1

416/1

417/1

445

488/3

747/1

784/2

867/1

925

944

945

946

948

951/1

951/3

951/4

951/5

951/6

951/15

951/16

954/1

957/1

1012/2

1012/17

1012/18

1024/1

1242/1

1242/3

1299/1

1317/1

1416/1

1566/2

1598/1

1598/2

1602/1

1609

1654

1665/1

1665/2

1668/5

1668/6

1754/1

1765/4

1765/5

1765/6

1765/7

1765/11

1765/16

1782

1794/1

1794/6

1794/7

1794/8

1815/3

1816

1817/6

1817/7

1817/9

1837/3

1843/1

1889

1892

1893

1957

1969/1

1969/3

1969/4

1970

1988/2      

1988/3

2102

2108/3

2111/1

2111/3

2111/5

2121/2

2121/3

2121/4

2121/7

2213/1

2213/5

2232

2233/1

2264/1

2265/2

2276/4

2277/1

2277/4

2279

2280/1

2280/8

2281

2287/1

2312/1

2374/60

2374/61

2381/1

2381/2

2381/9

2381/18

2381/21

2381/25

2381/26

2381/27

2381/28

2381/29

2381/30

2381/31

2381/32

2381/33

2381/34

2381/35

2384/1

2385/1

2391/1

2395/9

2468/1

2468/3

2468/4

2552

2553

2573/1

2573/2

2612/89

2612/135

2612/136

2612/137  

2612/138

2612/138

2612/140

2612/141

2612/142

2612/143

2612/144  

2612/145    

2612/146

2612/150

2612/151

2612/152

2612/153

2612/154

2612/155  

2612/159

2612/163

2612/208

2612/212

2612/215

2612/225

2612/227

2612/228

2612/233

2612/234

2612/235

2612/236

2612/237

2612/238

2612/239

2612/241

2612/242

2612/243

2612/244

2612/245

2612/246

2612/247

2612/248

2612/249

2612/250

2612/251

2612/252

2612/253

2612/254

2612/255

2612/256

2612/257

2612/279

2612/283

2612/284

2692/51

2692/53

2692/55

2692/56

2692/59

2692/60

2692/61

2692/62

2692/63

2692/71

2692/72

2692/75

2692/87

2692/93

2692/94

2692/95

2692/106

2692/119

2704/40

2704/41

2704/42

27047/106

2709/2

2709/12

2709/14

2709/15

2711/6

2711/8

2728/2

2729/2

2743/3

2743/4

2743/5

2745/2

2796/6

2798/1

2804/3

2834

2902/3

2903

2904/3

2907/5

2909/2

2909/3

2909/4

2909/5

2909/6

2922

2936/5

2936/7

2938

2939/2

2939/8

2940/2

2962

2972/7

2981/24

2989/4

2997

3010/1

3011/2

3033/2

3046/1

3046/2

3048/1

3048/2

3048/4

3048/6

3054/6

3066/4

3066/7

3100/3

3100/6

3100/7

3124/28

3124/29

3124/38

3124/42

3124/65

3124/86


 

k.ú. Hodkovičky (č.parc.)

 


2

5

39/1

39/6

39/8

40/2

65/1

107

122/1

122/2

122/4

122/5

122/10

122/11

131/1

131/2

136/1

138/2

144

145

146/1

150

152/1

152/2

176/1

205/1

302

319

322

324/1

338/1

338/3

338/4

359

373

374

396/1

399/1

402/1

425/1

431/1

432/1

432/19

433/8

438/1

438/2

438/3

438/4

438/5

438/6

438/7

438/8

438/9

438/10

438/11

438/12

438/13

465/1

465/4

589

678/1

678/2

683/1

683/6

683/7

715

728/1

728/2

728/4

728/5

728/6

735

739/1

741/1

741/2

741/3

741/7

746/1

746/2

746/3

746/4

748/1

753/4

755/1

755/2

755/4

758/1

758/2

759

761

765/1

765/2

766

768/1

768/3

770

773/1

775

776

782

792

793/1

796

799

802

804/7

804/8

806

840

841/2

844/1

844/2

850/1

850/2

850/7

850/11

850/12

853/2

891

892

903/1

972

980/2

986/2

996/5

1006/3

1026/4


 

k.ú. Krč (č.parc.)


21

26

48/1

48/3

48/4

59

60

63/1

68/2

68/3

110/3

110/4

110/7

110/16

110/17

110/18

129/1

129/2

129/3

129/5

129/6

129/10

129/15

129/23

129/24

129/34

129/56

129/68

157/1

157/2

243

247/3

247/7

247/8

247/9

247/11

257/8

259/2

300/1

335/1

381/1

403/1

403/2

408/1

408/2

416/1

455/3

455/4

455/5

455/6

455/7

455/8

455/9

455/10

470/2

470/4

470/5

470/6

470/7

470/8

470/9

470/10

470/11

470/38

470/39

470/40

470/41

470/42

470/43

470/52

470/53

470/54

470/55

470/56

470/225

470/226

483/1

484

527/2

529/1

553/1

602

604

785

826/2

879/1

879/25

879/33

879/47

879/56

849/57

879/63

887

893/5

894/2

894/3

894/4

894/9

895/3

898/55

899

904/2

1010/1

1052/1

1052/69

1052/70

1052/71

1052/72

1052/73

1052/74

1052/84

1052/90

1052/91

1052/92

1052/93

1052/94

1052/95

1052/98

1052/99

1052/100

1052/101

1052/107

1052/109

1052/110

1052/112

1052/113

1052/114

1052/141

1052/142

1052/144

1052/166

1052/167

1052/168

1052/169

1052/170

1052/171

1052/172

1052/174

1052/176

1052/178

1052/180

1052/185

1052/186

1052/187

1052/188

1052/189

1106/2

1110

1114

1138

1142/3

1142/33

1142/34

1148/4

1148/5

1148/6

1148/7

1148/8

1148/9

1148/10

1148/11

1148/12

1148/13

1148/15

1148/16

1148/18

1148/20

1148/25

1148/26

1161

1164

1166

1168

1170

1172

1174

1176

1177/1

1181

1183

1185

1187

1189

1191

1193/1

1193/2

1193/3

1193/4

1193/5

1193/6

1193/7

1193/8

1195/1

1195/2

1195/3

1195/4

1195/5

1195/6

1195/7

1195/8

1200

1203

1205

1207

1209

1211

1213

1215/1

1217

1219

1221

1223

1225

1227

1229/1

1229/2

1229/3

1231

1233

1235

1239/4

1250/1

1250/12

1250/13

1250/14

1250/16

1250/17

1250/18

1250/19

1250/20

1250/22

1250/23

1250/24

1250/25

1250/27

1250/28

1250/29

1250/30

1250/32

1250/33

1250/34

1250/35

1250/36

1250/38

1250/39

1250/40

1250/41

1250/42

1250/44

1250/45

1250/46

1250/47

1250/48

1250/50

1250/51

1250/52

1250/54

1252/1

1254/1

1254/2

1254/29

1254/40

1254/58

1254/68

1255/4

1255/23

1255/28

1255/37

1255/39

1255/41

1255/43

1255/45

1256/4

1256/6

1256/8

1256/9

1256/19

1256/20

1257/3

1257/6

1259/3

1263/3

1263/25

1264/4

1264/5

1264/13

1264/25

1264/28

1264/31

1264/32

1264/38

1264/50

1264/54

1268/1

1277/2

1277/3

1277/4

1277/5

1285/13

1285/20

1285/36

1285/43

1285/50

1285/54

1285/56

1285/59

1285/62

1285/64

1285/66

1285/67

1285/68

1285/71

1285/74

1285//83

1285/91

1285/92

1285/93

1285/94

1285/95

1285/111

1285/112

1285/135

1323

1354

1434

1540/1

1559/3

1559/9

1567/1

1567/3

1588/2

1588/9

1588/34

1588/38

1616/1

1620/1

1621/1

1621/3

1622/1

1622/2

1625/1

1625/2

1625/4

1625/6

1625/8

1678/1

1726

1727

1746

1752

1836/1

1837/1

1851/1

1852/1

1853/1

1856/1

1864/1

1865/1

1866/1

1869/1

1877/1

1878/1

1879/1

1908

1938

1939

1940

1941

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1988

1995

1996

1997

2000/1

2000/2

2000/3

2000/4

2000/5

2000/6

2000/7

2000/8

2000/9

2000/10

2019/16

20023/3

2023/6

2023/7

2023/8

2023/9

2025/2

2025/6

2027

2034

2035/2

2035/4

2035/6

2044/1

2044/2

2044/6

2064/4

2064/7

2064/8

2092/12

2101

2114/1

2128

2130

2131/1

2131/2

2132

2137/1

2209/6

2246

2249

2260/1

2260/2

2261/1

2297/4

2297/9

2297/11

2299

2304/1

2304/2

2305/1

2319

2331/1

2331/4

2337/1

2337/3

2337/4

2337/5

2341/2

2341/3

2349/1

2349/2

2358/1

2358/7

2358/10

2375/1

2375/6

2375/7

2375/9

2375/10

2375/11

2376/2

2387/1

2387/2

2390/1

2391/1

2391/2

2469/1

2554

2560

2561

2565

2570

2571

2577/1

2581/26

2581/38

2581/39

2581/42

2581/72

2581/73

2581/74

2581/75

2585/5

2585/11

2622/1

2622/2

2713

2714

2715

2716

2776

2777

2791/1

2791/10

2869/121

2869/122

2869/142

2869/144

2869/146

2869/147

2869/148

2869/149

2869/150

2869/179

2869/181

2869/187

2869/195

2869/197

2869/198

2869/199

2869/236

2869/237

2869/238

2869/239

2869/240

2869/257

2869/258

2869/259

2869/260

2869/261

2869/265

2869/267

2869/271

2869/272

2869/273

2869/275

2869/276

2869/277

2869/279

2869/280

2869/281

2869/284

2869/285

2869/313

2869/314

2869/315

2869/316

2869/317

2869/318

2869/319

2869/320

2869/321

2869/322

2869/323

2869/324

2869/325

2869/326

2869/327

2869/328

2869/329

2869/330

2869/331

2869/332

2869/333

2869/334

2869/335

2869/336

2869/337

2869/338

2869/339

2869/340

2869/341

2869/342

2869/344

2869/346

2869/347

2869/348

2869/350

2869/359

2869/370

2869/379

2889/66

2889/67

2889/68

2889/69

2889/70

2889/71

2889/72

2889/73

2889/74

2889/75

2889/76

2889/77

2889/78

2889/79

2889/84

2889/85

2889/86

2889/87

2889/88

2889/89

2889/90

2889/91

2889/92

2889/93

2889/94

2889/95

2889/96

2889/97

2889/98

2889/99

2889/102

2889/103

2893/57

2893/59

2893/61

2893/62

2893/69

2893/71

2893/73

2893/75

2893/77

2893/78

2893/79

2893/80

2893/81

2893/83

2893/85

2893/87

2893/89

2893/90

2893/93

2893/95

2893/97

2893/98

2893/99

2893/101

2893/102

2893/103

2893/105

2893/107

2893/108

2893/109

2893/110

2893/111

2893/112

2893/115

2893/119

2893/121

2893/124

2893/126

2893/128

2893/130

2893/132

2893/134

2893/136

2893/138

2893/140

2893/142

2893/144

2893/146

2893/149

2893/151

2893/153

2893/155

2893/157

2893/159

2893/161

2893/163

2893/165

2893/167

2893/169

2893/171

2893/172

2893/174

2893/176

2893/178

2893/180

2893/182

2893/184

2893/186

2893/188

2893/190

2893/192

2893/194

2893/196

2893/198

2893/200

2893/203

2893/205

2893/209

2893/211

2893/212

2893/217

2893/224

2893/226

2893/227

2893/231

2893/232

2893/235

2893/236

2893/237

2893/241

2893/243

2893/246

2893/248

2893/250

2893/251

2893/253

2893/256

2893/262

2893/263

2893/266

2893/268

2893/269

3020/1

3020/2

3035/1

3035/31

3035/33

3042

3050/2

3050/10

3050/12

3050/13

3050/14

3050/15

3050/23

3050/24

3057/39

3057/40

3057/41

3057/42

3057/43

3057/44

3057/45

3057/46

3057/47

3057/48

3057/53

3057/54

3057/55

3057/56

3057/57

3057/58

3054/59

3057/60

3057/61

3057/62

3057/63

3057/64

3057/65

3057/66

3054/67

3057/68

3057/69

3057/70

3057/71

3057/72

3159/3

3163/1

3181/2

3190/2

3190/3

3201/8

3201/9

3201/10

3218/3

3248/5

3248/12

3248/13

3248/33

3248/34

3248/55

3248/56

324869

3248/70

3248/71

3248/72

3248/73

3248/74

3248/95

3248/96

3248/97

3248/98

3248/99

3248/100

3248/101

3248/102

3248/103

3248/104

3248/105

3248/106

3248/110

3248/111

3248/112

3248/113

3248/114

3248/115

3248/116

3248/117

3248/118

3248/119

3248/120

3248/121

3248/122

3248/123

3248/124

3248/125

3248/126

3248/127

3248/128

3248/129

3248/130

3248/131

3248/132

3248/133

3248/134

3248/135

3248/136

3248/137

3248/138

3248/139

3248/140

3248/141

3248/142

3248/143

3248/155

3248/158

3248/160

3301/3

3301/4

3331/11

3331/12

3331/14

3331/15

3331/16

3340/1

3342

3344

3345/2


 

k. ú. Lhotka (č.parc.)


18/1

27

34

50/1

52/1

52/4

140/57

140/58

140/59

140/62

140/64

140/65

140/72

140/82

140/86

140/87

140/88

140/89

140/90

140/91

140/104

140/105

140/106

140/108

140/109

140/110

140/111

140/116

140/117

140/118

140/119

140/123

140/124

140/125

140/126

247/6

716

735

754/1

754/2

773/1

773/2

773/7

773/13

773/18

773/20

773/25

773/26

773/30

773/32

773/33

773/38

773/39

773/41

773/43

773/44

773/45

773/46

773/48

773/50

773/51

773/52

773/54

773/56

773/57

773/59

773/63

773/64

773/65

773/67

773/68

773/70

773/73

773/74

773/75

773/76

773/77

773/78

773/79

773/80

773/81

773/82

773/83

773/84

773/85

773/86

773/87

800

913/1

913/2

954

963/8

963/11

964

966/2

969/1

977/1

977/4

980/1

980/4

998/1

998/4

1047/4

1047/7

1123/1

1145/4

1156

1448/7

1577/26

1577/28

1577/29

1577/31

1577/32

1577/34

1577/35

1577/37

1577/38

1577/40

1577/42

1577/43

1577/45

1577/46

1577/48

1577/49

1577/51

1577/52

1577/54

1577/55

1577/56

1577/57

1577/59

1577/60

1577/62

1577/63

1577/65

1577/66

1577/68

1577/69

1577/71

1577/73

1577/74

1577/76

1577/77

1577/79

1577/80

1577/82

1577/83

1577/85

1577/87

1577/89

1577/90

1577/92

1577/93

1577/94

1951/2

1951/4

1964/3

1983/2

1989/3

1989/5

1989/6


 

k. ú. Michle (č.parc.)


58

60/6

60/10

60/12

60/13

60/18

60/19

60/20

60/21

60/22

60/23

96/11

96/15

96/16

96/18

96/23

96/29

96/32

96/36

96/40

96/42

96/46

96/52

96/69

96/76

106

176/1

178/2

189/1

190/2

200/2

200/4

206/5

209/2

210

211

212

213/2

214/9

214/12

219

221/5

221/8

227/9

227/12

227/13

227/14

234/2

236

258/2

258/3

260/2

260/3

265/2

284

285/1

286

289

290/16

290/19

291/11

291/16

304

305

306

310/107

310/110

310/112

310/114

310/115

310/117

310/118

310/125

310/128

310/129

310/132

310/133

310/134

310/135

310/136

310/147

310/148

310/149

310/150

310/157

310/158

310/164

369/2

432/4

436/5

440/5

440/6

441/2

484/10

484/12

504

505

516/1

517/1

558/5

558/6

558/7

700/1

700/21

700/22

700/23

700/24

700/29

700/30

700/31

700/32

700/33

700/38

700/39

700/40

700/41

700/45

700/46

700/47

700/48

700/50

700/54

700/55

700/60

700/61

700/68

700/69

700/70

700/72

700/74

700/76

700/77

700/79

700/80

700/82

700/83

700/84

700/87

700/88

700/91

700/93

700/98

700/99

700/102

700/108

700/111

700/112

700/115

700/118

700/119

700/120

700/124

700/125

700/126

700/127

700/128

700/129

700/136

700/137

700/148

700/149

700/150

700/151

700/152

700/153

700/154

700/169

700/170

700/171

700/173

729

766/1

766/2

767/1

767/2

785/1

785/15

785/16

785/18

785/19

785/20

785/22

785/25

785/26

785/27

785/28

785/29

785/30

785/31

785/32

785/33

785/34

785/35

785/36

785/37

785/38

854/1

854/2

854/3

895/3

895/4

1119

1121

1200/2

1234/1

1234/9

1234/10

1234/11

1234/15

1234/29

1234/30

1234/31

1234/32

1234/33

1257

1290

1291/1

1291/3

1307/12

1314/2

1412

1418

1492

1567

1712/2

1724/4

1724/9

1724/17

1743/2

1743/5

1748/17

1748/18

1748/19

1748/21

1748/94

1748/95

1748/97

1748/98

1748/99

1748/110

1748/111

1748/112

1748/113

1748/114

1748/115

1749/2

1749/4

1749/5

1750/2

1750/4

1759/1

1833/22

1833/25

1833/29

1833/33

1835/4

1835/5

1835/6

1837

1848/9

1848/41

1855/6

1857

1929

1930

1943/1

1945/1

1945/2

1946/1

1950

1952/4

1965/1

1968/1

1977/2

1980/1

2008/1

2009/1

2065

2079/14

2079/18

2079/21

2082/1

2082/2

2089/2

2089/3

2093/1

2100

2106

2110

2114

2121/2

2125/1

2125/12

2125/13

2125/14

2125/16

2125/22

2125/23

2125/27

2125/28

2125/29

2125/30

2125/31

2125/32

2125/33

2125/34

2142/4

2142/6

2142/9

2313/2

2328/2

2329/2

2329/3

2333/2

2407/4

2407/9

2407/16

2407/17

2407/18

2407/29

2407/30

2407/33

2407/36

2497/1

2497/4

2499/1

2500

2502

2503

2504

2505

2506

2507

2508

2509

2512/1

2512/2

2514/1

2526

2527

2542

2628/16

2628/17

2628/18

2652/1

2694

2695

2696/2

2723/7

2743/1

3027/22

3034/1

3034/12

3034/13

3035/2

3036/14

3036/15

3067/6

3134

3143/15

3153/1

3154/3

3156/1

3156/3

3156/4

3156/5

3156/7

3163/2

3163/3

3163/4

3185/2

3185/3

3213/2

3245/2

3245/3

3303/2

3312/2

3314/1

3363/2

3363/3

3455

3456/1

3456/2

3456/3

3456/4

3456/5

3456/6

3456/7

3456/8

3457

3459

3461

3462/2

3464/1

3464/2

3465

3483

3487


 

k. ú. Nusle (č.parc.)


7/1

8/1

14

45

82

84

86

88

120

123/1

123/2

124

147/2

147/4

149

154/2

159

160

165/1

167/2

172/2

174/1

177/1

177/2

179/1

179/2

182/1

183/1

183/2

183/3

192/1

193/1

196

202

243

264

269

298

360

366

369

404

446/2

446/4

446/5

447

448/1

449

452/3

454

467/3

539

544

549

559

561

568

575

577

584/1

584/2

593

605

620/1

620/2

660

722/1

753/1

753/3

754

762

765

771/2

771/11

778/2

786

789

806

814

817

825

837

839

841

864/2

864/3

878

880

914

919/12

944

964

1018

1040

1078

1086/1

1086/2

1087

1102

1103/1

1109

1126

1127/1

1127/2

1127/3

1127/4

1147/5

1149/13

1149/15

1149/16

1149/19

1149/20

1149/24

1149/27

1149/29

1149/34

1149/35

1149/36

1149/37

1149/41

1149/42

1149/43

1149/44

1151/3

1152/1

1152/2

1152/3

1159

1178/1

1178/2

1178/3

1253

1255

1257

1259

1261

1273

1275

1277

1368

1370

1391

1394

1396

1398

1400

1410

1491

1492

1493

1495

1520

1542/1

1542/2

1548/1

1548/4

1559/6

1559/7

1565/1

1566

1569/1

1591/2

1595

1602

1605

1607/1

1607/2

1628

1674

1691

1713

1721/2

1759

1765/2

1792/1

1792/4

1793/4

1936

1964

1993/1

1993/2

2024

2025

2027/5

2027/6

2027/7

2027/8

2030/1

2045

2052/1

2053/1

2120

2130

2132

2134

2146

2163

2178

2201

2202

2303/1

2305

2307/1

2343

2352

2359

2363

2387/3

2518

2566/1

2566/2

2566/3

2566/4

2578/4

2753/14

2758

2831

2832

2836

2837

2838/14

2838/15

2838/17

2838/19

2910/68

2910/69

2910/70

2910/79

2910/80

2910/81

2910/82

2910/85

2910/86

2910/87

2910/97

2910/98

2910/100

2910/104

2910/105

2910/107

2910/111

2910/112

2910/124

2910/129

2910/142

2910/143

2910/144

2910/145

2910/146

2910/147

2910/148

2910/149

2910/150

2910/157

2910/158

2910/159

2910/163

2910/173

2910/174

2910/175

2910/176

2910/180

2910/181

2910/182

2910/183

2910/184

2910/185

2910/186

2910/187

2910/188

2910/189

2910/190

2910/194

2910/195

2910/196

2910/201

2910/268

2910/269

2910/270

2910/290

2910/291

2915/1

2915/23

2915/24

2915/25

2942/2

2942/3

2985

3018/2

3018/6

3018/7

3018/8

3018/9

3018/10

3019/3

3052

3054

3061

3065

3067

3068/1

3068/2

3072

3073

3075/2

3077/1

3078/2

3086/1

3086/2

3086/3

3103/4

3103/5

3103/6

3103/18

3103/19

3103/20

3111/2

3139/3

3140/5

3140/6

3140/7

3140/13

3140/14

3140/15

3140/16

3140/17

3140/18

3162/3

3162/5

3162/6

3162/10

3187/1

3187/3


 

k. ú. Podolí (č.parc.)


13

131

145/1

159/3

159/4

175

176/1

233/1

233/7

234/1

234/3

234/6

234/8

314

316

323

330/1

330/3

425

426

429

430/1

431

534/2

541/1

550/1

577

584/1

794/1

794/3

816

837/1

846/1

846/4

846/14

854

855/1

855/3

855/4

872/1

872/2

872/3

888/1

904/1

916

919/1

970/15

972/6

972/25

972/26

992

994/2

994/4

994/6

1019/4

1019/5

1019/6

1024

1028

1037/1

1037/3

1072

1073

1074

1075

1087/1

1088/2

1090/6

1090/11

1090/12

1093/2

1093/4

1093/5

1114

1128/2

1136/1

1137/1

1137/2

1137/3

1137/5

1137/6

1137/7

1137/8

1137/9

1137/10

1138/3

1140/4

1141/2

1145

1161/1

1161/2

1177/1

1177/2

1178/1

1178/2

1222/3

1222/10

1226/1

1226/2

1227/7

1232/1

1244/1

1244/3

1251/1

1258/2

1259/6

1259/7

1260/1

1260/2

1261/2

1261/3

1262/1

1262/4

1262/5

1262/6

1315/1

1315/2

1332/5

1332/6

1332/7

1334/1

1391/1

1391/2

1391/13

1391/14

1404

1425/1

1439/1

1443/1

1494

1505/1

1509/2

1511/1

1512/42

1512/44

1513

1514/5

1514/7

1514/8

1515/1

1520/1

1520/2

1520/3

1585

1594/4

1602/1

1614

1666/1

1770/1

1770/55

1770/61

1770/62

1770/63

1770/64

1770/65

1770/66

1770/68

1770/73

1770/74

1770/75

1770/76

1770/77

1770/78

1770/79

1770/80

1770/81

1770/82

1770/83

1770/84

1770/86

1770/87

1770/88

1770/89

1770/92

1770/106

1770/107

1770/108

1770/109

1770/110

1770/112

1770/113

1770/114

1770/115

1770/116

1770/121

1818

1833/30

1833/46

1833/47

1833/74

1849/1

1849/12

1849/84

1852/9

1853/7