Obecně závazná vyhláška č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 16/2004
Sbírka 13
Datum vydání 16.09.2004
Datum účinnosti 01.11.2004
Plné znění

 

      Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 16. 9. 2004  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

 

 

       Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.  m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl .m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.  m. Prahy, se mění takto:

 

 

1.V příloze č. 7 části A, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Nusle                        2675                        136

 Nusle                        2676                        54

 Nusle                        2677                        55

 Nusle                        2678                        41

 Nusle                        2681                        5

 Nusle                        2707                        43

 Nusle                        2708                        105

 Nusle                        2709                        60

 Nusle                        2710                        5

 Nusle                        2730/1                    312

 Nusle                        2753/15                  162

 Nusle                        2783                        151

 Nusle                        2784                        7

 Nusle                        2785                        159

 Nusle                        2786                        12

 Nusle                        3181/1                        489

 Nusle                        3181/2                        38

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

2. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Smíchov                        1431/10                        40

  Smíchov                        1431/11                        224

  Smíchov                        1431/12                        31

  Smíchov                        1431/20 (id.1/2)            78

  Smíchov                        1431/21                        80

včetně stavby bez č.pop. na pozemku parc.č. 1431/10, sadových a terénních úprav, které nejsou  předmětem zápisu v KN“

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Michle                        3055/1                        7774

 Michle                        3060/6                        260

 Michle                        3067/1                        6973

 Michle                        3405/1                        2296

 Vršovice                        353/1 (id. 6/10)           10

 Vršovice                        353/3 (id. 6/10)       166

 Vršovice                        370/1                        99

 Vršovice                        370/2                        146

 Vršovice                        371                        295

 Vršovice                        2234                        488

 Vršovice                        2236                        2

 Vršovice                        2237/1                        158

 Vršovice                        2237/2                        6

 Vršovice                        2238/1                        2

 Vršovice                        2239/1                        2847

 Vršovice                        2239/3                        71

 Vršovice                        2239/10                        348

 Vršovice                        2239/11                        214

 Vršovice                        2239/12                        223

 Vršovice                        2239/20                        18

 Vršovice                        2239/22                        18

 Vršovice                        2239/26                        10

 Vršovice                        2239/36                        18

 Vršovice                        2239/37                        19

 Vršovice                        2239/40                        18

 Vršovice                        2239/41                        19

 Vršovice                        2239/42                        18

 Vršovice                        2239/43                        18

 Vršovice                        2240/1                        1089

 Vršovice                        2240/3                        82

 Vršovice                        2240/6                        56

 Vršovice                        2240/7                        19

 Vršovice                        2243/1                        870

 Záběhlice                        1428                        3364

 Záběhlice                        1671                        1700

 Záběhlice                        1865                        1669

 Záběhlice                        1873                        8076

 Záběhlice                        2078/41                        622

 Záběhlice                        2078/80                        614

 Záběhlice                        2078/160                        777

 Záběhlice                        2078/244                        360

 Záběhlice                        2078/248                        2827

 Záběhlice                        2078/249                        292

 Záběhlice                        2078/250                        176

 Záběhlice                        2078/251                        369

 Záběhlice                        2078/252                        423

 Záběhlice                        2078/253                        520

 Záběhlice                        2078/254                        765

 Záběhlice                        2078/255                        423

 Záběhlice                        2078/256                        457

 Záběhlice                        2078/261                        207

 Záběhlice                        2078/262                        38

 Záběhlice                        2078/264                        401

 Záběhlice                        2078/275                        1640

 Záběhlice                        2078/305                        3097

 Záběhlice                        2078/306                        237

 Záběhlice                        2078/307                        3747

 Záběhlice                        2078/308                        2742

 Záběhlice                        2078/309                        1262

 Záběhlice                        2078/310                        1614

 Záběhlice                        2078/312                        4405

 Záběhlice                        2078/313                        296

 Záběhlice                        2078/320                        3140

 Záběhlice                        2078/324                        5138

 Záběhlice                        2078/325                        2508

 Záběhlice                        2078/326                        2924

 Záběhlice                        2078/327                        2349

 Záběhlice                        2078/329                        634

 Záběhlice                        2078/333                        7176

 Záběhlice                        2078/334                        1862

 Záběhlice                        2078/335                        1565

 Záběhlice                        2078/337                        387

 Záběhlice                        2078/346                        404

 Záběhlice                        2078/350                        202

 Záběhlice                        2078/360                        185

 Záběhlice                        2078/363                        162

 Záběhlice                        2078/367                        787

 Záběhlice                        2078/369                        2191

 Záběhlice                        2078/371                        580

 Záběhlice                        2078/372                        163

 Záběhlice                        2078/373                        242

 Záběhlice                        2078/374                        2456

 Záběhlice                        2078/375                        229

 Záběhlice                        2078/383                        406

 Záběhlice                        2078/385                        154

 Záběhlice                        2078/387                        5979

 Záběhlice                        2078/388                        255

 Záběhlice                        2078/391                        80

 Záběhlice                        2078/392                        72

 Záběhlice                        2078/397                        5178

včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

4. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Stodůlky                        2342/484                        7507

 Stodůlky                        2342/485                        2226

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Hostivař                        1818/118                        5531

  Hostivař                        1818/119                        637

  Hostivař                        1818/120                        3014

  Hostivař                        1818/121                        3520

  Hostivař                        1818/122                        3877

  Hostivař                        1818/123                        6009

  Hostivař                        2413/36                        278

  Hostivař                        1818/170                        7145

  Horní Měcholupy                        315/1                        281

  Horní Měcholupy                        512/2                        1018

  Horní Měcholupy                        523/210                        65

  Horní Měcholupy                        523/211                        210

  Horní Měcholupy                        523/426                        212

  Horní Měcholupy                        523/456                        1364

  Horní Měcholupy                        523/480                        268

  Horní Měcholupy                        523/597                        242

  Horní Měcholupy                        523/598                        32

  Horní Měcholupy                        523/599                        16

  Horní Měcholupy                        539/15                        313

  Horní Měcholupy                        539/27                        2393

  Horní Měcholupy                        541                        1619

  Horní Měcholupy                        543/5                        229

  Horní Měcholupy                        545/2                        131

včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

6. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 18 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Letňany                         145/4                        653

  Letňany                         142/6                        275

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

7. V příloze č. 7 části A, se v části Praha – Kunratice  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Kunratice                         2343/134                        4998

  Kunratice                         2343/135                        326

  Kunratice                        2343/136                        32

  Kunratice                        2343/137                        12

  Kunratice                        2343/138                        158

  Kunratice                        2428/1                        3149

  Kunratice                        2428/11                        112

  Kunratice                        2428/12                        1

  Kunratice                        966/15                        85

  Kunratice                        981/3                        27

  Kunratice                        990/18                        15

  Kunratice                        990/19                        28

  Kunratice                        995                        909

  Kunratice                        2430/1                        1686

  Kunratice                        2430/3                        36

včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

8. V příloze č. 7 části A, se v části Praha – Újezd na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Újezd                         264/3                        224

  Újezd                        265/419                        6

  Újezd                        265/420                        14

  Újezd                        265/421                        8

  Újezd                         265/492                        380

  Újezd                        265/145                        2164

  Újezd                         629/3                        111

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

9. V příloze č. 7 části A, se v části Praha – Zličín na konci doplňuje tento výčet:

 

„Zličín                        732/4                        209                        405

 Zličín                        732/5                        32                        stavba bez čísla popisného“

 

 

10. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 22 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Uhříněves

veřejné osvětlení na pozemcích parc.č. 670/1, 670/4, 670/5 a 673/1 v k.ú. Uhříněves v celkové pořizovací hodnotě 1583242,50 Kč“

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2004.

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hl. m. Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy