Nařízení č. 17/2010 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený katastrálními územími: Benice, Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek, Horní Počernice, Cholupice, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Komořany, Královice, Křeslice, Libuš, Lipence, Lochkov, Miškovice, Modřany, Nedvězí, Písnice, Pitkovice, Radotín, Satalice, Šeberov, Točná, Třeboradice, Uhříněves, Újezd, Újezd nad Lesy, Vinoř, Zadní Kopanina, Zbraslav
Číslo 17/2010
Sbírka 10
Datum vydání 16.11.2010
Datum účinnosti 01.12.2010
Datum zrušení 09.07.2022
Důvod zrušení vydání nařízení č. 14/2022, o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený územím hlavního města Prahy
Plné znění

17.

 

Nařízení,

 

 

o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený katastrálními územími: Benice, Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek, Horní Počernice, Cholupice, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Komořany, Královice, Křeslice, Libuš, Lipence, Lochkov, Miškovice, Modřany, Nedvězí, Písnice, Pitkovice, Radotín, Satalice, Šeberov, Točná, Třeboradice, Uhříněves, Újezd, Újezd nad Lesy, Vinoř, Zadní Kopanina, Zbraslav

 

 

 

          Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 16. 11. 2010 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), toto nařízení:

 

§ 1

 

          Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený katastrálními územími: Benice, Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek, Horní Počernice, Cholupice, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Komořany, Královice, Křeslice, Libuš, Lipence, Lochkov, Miškovice, Modřany, Nedvězí, Písnice, Pitkovice, Radotín, Satalice, Šeberov, Točná, Třeboradice, Uhříněves, Újezd, Újezd nad Lesy, Vinoř, Zadní Kopanina, Zbraslav, na období 12 let, tj. od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2023.

 

§ 2

 

          Fyzické a právnické osoby, vlastnící v zařizovacím obvodu lesy o výměře menší než 50 ha, mají právo oznámit orgánu státní správy lesů své hospodářské záměry a požadavky na zpracování osnovy v termínu do 31. ledna 2011. 

 

§ 3

 

          Právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny, a orgány státní správy mohou uplatnit u orgánu státní správy lesů své připomínky a požadavky na zpracování osnovy v termínu do 31. ledna 2011.

 

§ 4

 

          Zrušuje se vyhláška č. 26/2000 Sb. hl. m. Prahy,  o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený katastrálními územími: Benice, Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek, Horní Počernice, Cholupice, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Komořany, Královice, Křeslice, Libuš, Lipence, Lochkov, Miškovice, Modřany, Nedvězí, Písnice, Pitkovice, Radotín, Satalice, Šeberov, Točná, Třeboradice, Uhříněves, Újezd, Újezd nad Lesy, Vinoř, Zadní Kopanina, Zbraslav.

 

 

§ 5

 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2010.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel Bém, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

JUDr. Rudolf Blažek, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

 

 

Rušící vyhlášky / nařízení

14/2022 Nařízení č. 14/2022