Obecně závazná vyhláška č. 17/2009 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 17/2009
Sbírka 11
Datum vydání 30.11.2009
Datum účinnosti 01.01.2010
Plné znění

17.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

         

          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 11. 2009 vydat podle § 17 odst. 3 zákona                 č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  3/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  6/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  9/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  12/2009 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky        č.  13/2009 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

 

 

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

„Chodov                        2334/1                         3573

 Chodov                        2334/3                          71

 Chodov                        2335/10                        11186

 Chodov                        2335/11                        8606

 Chodov                        2335/18                        81

 Chodov                        2335/19                        2630

 Chodov                        2335/20                        936

 Chodov                        2335/36                        685

 Chodov                        2335/79                        662

 Chodov                        2336/35                        753

 Chodov                        2338                             35

 Chodov                        2339/1                         18253

 Chodov                        2339/5                         121

 včetně staveb, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou  předmětem zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Čakovice na konci doplňuje tento výčet:

„Miškovice                        207                        423                        141

 Miškovice                        209                        190                        140

 Miškovice                        212                        375                        124

 Miškovice                        214                        805                        123

 včetně staveb,  terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu do KN“.

 

3. V příloze č. 7 části B se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

„Žižkov

  stavba veřejného osvětlení v ulici Pod Lipami na pozemcích parc.č. 2931/135, 2931/149   v k.ú. Žižkov                   v pořizovací hodnotě 588 671 Kč“.

 

4. V příloze č. 7 části  B se v části Praha – Šeberov  na konci doplňuje tento výčet:

„Šeberov

  stavba veřejného osvětlení v ulici Plečnikova – Hrnčíře na pozemcích parc.č. 571/93,   571/105, 571/108               v k.ú. Šeberov  v pořizovací hodnotě  200 000 Kč“.

 

5. V příloze č. 7 části  B se v části Praha - Troja  na konci doplňuje tento výčet:

„Troja

  stavba veřejného  osvětlení v ul. Sádky na pozemcích parc.č. 237/2, 291/2 v k.ú. Troja   v pořizovací hodnotě      396 090 Kč“.

 

6. V příloze č. 10 se za bod 32 vkládá bod 33, který včetně nadpisu zní:

„33. Městská část Praha 11

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území                      parc. č.                   výměra (m2)

„Chodov                       2334/1                         3573

Chodov                        2334/3                          71

Chodov                        2335/10                        11186

Chodov                        2335/11                        8606

Chodov                        2335/18                        81

Chodov                        2335/19                        2630

Chodov                        2335/20                        936

Chodov                        2335/36                        685

Chodov                        2335/79                        662

Chodov                        2336/35                        753

Chodov                        2338                             35

Chodov                        2339/1                          18253

Chodov                        2339/5                          121

 

b) Městská část Praha 11 je povinna ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy s třetí osobou na pozemky uvedené v písmenu a) převést  na účet hlavního města Prahy 100 % z celkové prodejní ceny pozemků, přičemž prodej bude uskutečněn minimálně za cenu zjištěnou podle zvláštního právního předpisu platného ke dni uzavření kupní smlouvy nebo za kupní cenu, pokud bude tato vyšší než cena zjištěná.

 

c) Městská část Praha 11 se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu do doby, než rozhodnutí  kolaudačního řízení  na  všechny stavby tvořící areál „Vodní svět“ nabude právní moci.

 

d) Městská část Praha 11 se zavazuje, že nepřevede pozemek parc.č. 2335/19 v k.ú. Chodov  uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu do doby, než  zajistí po dohodě s TSK hl. m. Prahy  oddělovací geometrický plán na oddělení stavby komunikace v Kunínově  ulici, a požádá hlavní město Prahu o odejmutí nově odděleného  pozemku ze svěřené správy.“.

 

Dosavadní body 33 až  51 se označují jako body 34 až 52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy