Obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 18/2001
Sbírka 14
Datum vydání 13.09.2001
Datum účinnosti 01.11.2001
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 13. 9. 2001 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto :

V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet :

“Michle 3318/1 313

Michle 3318/8 125

Michle 2313/1 3162

Michle 2313/18 160

Michle 1011/1 8640

Michle 1011/9 158

Braník 1897/1 (id. 6/8) 18

Braník 1918/1 699

Braník 1918/2 147

Braník 1919/2 87

Braník 1919/3 633

Braník 1930 200

Braník 1932/1 1

Braník 1932/2 35

Braník 1932/3 89

Braník 1932/4 5

Braník 1952 62

Braník 1954 288

Braník 1966/3 145

Braník 1982/1 625

Braník 1982/2 381

Braník 3066/1 105

Braník 3066/3 3493

Braník 3126/6 3924

Braník 3126/9 2030

Braník 3126/10 142

Braník 3126/11 5

včetně staveb bez čp. na pozemcích, terénních a sadových úprav”

 

V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet :

“Hlubočepy 160/1 592

Hlubočepy 1978/10 289

včetně staveb bez čp. na pozemcích, terénních a sadových úprav”

 

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet :

“Dejvice 985/2 786

Dejvice 300/9 1922

Dejvice 300/11 536

Dejvice 300/22 173

včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury”

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet :

“Vysočany 1925/11 274

včetně stavby bez č. pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury”

 

V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet :

“Záběhlice 5866/2 170

včetně stavby bez č. pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury”

 

V příloze č. 7 části A se za část Praha 11 vkládá nová část Praha 13, která včetně nadpisu zní :

“Praha 13

Stodůlky 2780/111 10224

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury

Stodůlky 2952 207

Stodůlky 2953 207

Stodůlky 2954 210

Stodůlky 2955 298”

 

7. V příloze č. 7 části A se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet :

“Hloubětín 355/2 166

Hloubětín 782/36 242

Hloubětín 782/38 297

Hloubětín 782/42 1545

Hloubětín 782/47 12

Hloubětín 782/48 2

Hloubětín 792 1287

Hloubětín 807/1 646

Hloubětín 965 3567

Hloubětín 1072/166 429

Hloubětín 1072/168 4721

Hloubětín 1072/172 9689

Hloubětín 1072/182 8876

Hloubětín 1072/185 7975

Hloubětín 2652 3966

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury

8. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet :

“Horní Měcholupy 523/573 66

Horní Měcholupy 523/574 362

Horní Měcholupy 523/575 1

Horní Měcholupy 523/240 3827

Hostivař 1818/125 763

Hostivař 1818/132 476

Hostivař 1818/153 8368

Hostivař 1818/159 6495

včetně terénních a sadových úprav”

 

 

9. V příloze č. 7 části B se za část Praha - Královice doplňuje nová část Praha - Řeporyje, která včetně nadpisu

zní :

“Praha - Řeporyje

Řeporyje, 5. až 8. stavba vodovodní sítě v pořizovací hodnotě 10,501.993,60 Kč”

10. V příloze č. 7 části B se za část Praha - Šeberov doplňuje nová část Praha - Zbraslav, která včetně nadpisu

zní :

“Praha - Zbraslav

Zbraslav 117,788.471,- Kč

budovy a stavby vodohospodářského majetku nacházející se v katastrálním území Zbraslav

v pořizovací hodnotě 117,788.471,- Kč”

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2001.

 

 

 

Ing. arch. Jan K a s l , v. r.

primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Š v e c, v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy