Vyhláška č. 18/1993 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje Statut hlavního města Prahy – II. část
Číslo 18/1993
Sbírka 13/1993
Datum vydání 16.12.1993
Datum účinnosti 16.12.1993
Datum zrušení 01.01.1997
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 16. 12. 1993 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

Za čl. 3d se doplňuje nový čl. 3e, který zní:

"Čl.3e

Městské části Praha - Jihozápadní Město se z vlastnictví hlavního města Prahy svěřuje komplex Polikliniky Nové Butovice, včetně příslušných pozemků:


č.parc. výměra (m2)
1294/185
3661
1294/186
82
1294/187
592
1294/188
3442
1294/189
1910

v katastrálním území Jinonice".

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy
 
RNDr. Jiří Exner , v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

76/1996 Vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy