Obecně závazná vyhláška č. 18/2008 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 18/2008
Sbírka 11
Datum vydání 28.11.2008
Datum účinnosti 01.01.2009
Plné znění

18.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 11. 2008  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

     Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  10/2007 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 

„Břevnov                        871/1                        685

  Břevnov                        872/4                        13

  Břevnov                        872/6                        2

  Dejvice                         731/2                        877               budova bez č.pop.          10 165

  Dejvice                         731/1                        4603

  Ruzyně                          2242                         475

  Vokovice                      53 (6/40)                  12862

  Vokovice                      1281/494 (56/240)   207

  Vokovice                      1281/495 (56/240)   35

  včetně staveb, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Michle                        3019/1                        146

  Michle                        3019/5                        168

  Michle                        3019/6                        157

  Michle                        3019/7                        139

  Michle                        3019/8                        114

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu do KN“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 18 na konci doplňuje tento výčet:

„Letňany                        10/48                        262                        643

  Letňany                        10/49                        259                        642

  Letňany                        10/50                        307                        641

  Letňany                        10/51                        2584

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

4. V příloze č. 7 části  B se v části Praha 9  na konci doplňuje tento výčet:

„Prosek                        628/134                        1002                        576“.

 

5. V příloze č. 7 části B se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Záběhlice                        2310/9                        514

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.  

 

6. V příloze č. 10 se za bod 11 vkládá bod 12, který včetně nadpisu zní:

„12. Městská část Praha 6

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat.území                          parc.č.                    výměra (m2)

 

Vokovice                        53  (6/40)                   12862

 

b) Městská část Praha 6 se zavazuje, že nepřevede nemovitost  uvedenou v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.

 

c) Městská část Praha 6 se zavazuje využívat nemovitost uvedenou v písmenu a) ke sportovním  a rekreačním   účelům a k realizaci sportovního a dětského hřiště.“.

 

 

Dosavadní body 12 až 36 se označují jako body 13 až 37.

 

7. V příloze č. 10 se za bod 31  vkládá bod 32, který včetně nadpisu zní:

„32. Městská část Praha 18

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území                     parc.č.                    výměra (m2)             č.pop.

 

Letňany                        10/48                        262                        643

Letňany                        10/49                        259                        642

Letňany                        10/50                        307                        641

Letňany                        10/51                        2584

 

b) Městská část Praha 18 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou  osobu.“.

 

Dosavadní body  32 až 37 se označují jako body  33 až 38.

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy