Vyhláška č. 1/1999 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 1/1999
Sbírka 10/1998
Datum vydání 10.03.1999
Datum účinnosti 04.02.1999
Datum zrušení 01.07.1999
Důvod zrušení vydání vyhláška č.12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28.1.1999 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č.8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Příloha č. 1 vyhlášky hlavního města Prahy č.76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1997 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1997 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.11/1997 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.13/1997 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.20/1997 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.21/1997 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.24/1997 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.25/1997 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.30/1997 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.36/1997 Sb.hl.m. Prahy,vyhlášky hlavního města Prahy č.38/1997 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.40/1997 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.46/1997 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.47/1997 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.50/1997 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1998 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1998 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/1998 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.10/1998 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.13/1998 Sb.hl.m. Prahy,vyhlášky hlavního města Prahy č.14/1998 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.18/1998 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.21/1998 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.22/1998 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.24/1998 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.31/1998 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.33/1998 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.35/1998 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.37/1998 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.42/1998 Sb.hl.m. Prahy se doplňuje takto:


1. V odstavci 01) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území:
Parc.č.
Výměra (m2)
Č.pop.
Movitý majetek (Kč)
Hradčany .
.
206
.

2. Odstavec: 27) Nebušice
Katastrální území:
Parc.č.
Výměra (m2)
Č.pop.
Movitý majetek (Kč)
Nebušice
1028/2
331
.
.
Nebušice
1051/1
797
.
.
Nebušice
1052/1
1058
.
.
Nebušice
1054/1
2304
.
.
Nebušice
1054/2
1155
.
.
Nebušice
1066
655
.
.
Nebušice
1118
1080
.
.
Nebušice
1147
4208
.
.
Nebušice
1267
1238
.
.
Nebušice
1268
1981
.
.
Nebušice
1269
1678
.
.
Nebušice
1290
3144
.
.
Nebušice
1293/1
964
.
.
Nebušice
1294
1081
.
.
Nebušice
1295
522
.
.
Nebušice
1296
276
.
.
Nebušice
1297
256
.
.
Nebušice
1299
667
.
.
Nebušice
1300
402
.
.
Nebušice
1301
1147
.
.
Nebušice
1302
1149
.
.

včetně staveb bez č.pop. (chodníky, komunikace)


3. V odstavci 28) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území:
Parc.č.
Výměra (m2)
Č.pop.
Movitý majetek (Kč)
Řepy
1142/656
5
.
.
Řepy
1142/657
4
.
.
Řepy
1142/658
4
.
.
Řepy
1142/661
9
.
.
Řepy
1142/662
9
.
.
Řepy
1142/663
9
.
.
Řepy
1142/668
8
.
.
Řepy
1142/669
8
.
.
Řepy
1142/670
10
.
.
Řepy
1142/671
10
.
.
Řepy
1142/672
10
.
.
 

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4.2.1999.


Ing. arch. Jan K a s l , v.r.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c, v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

12/1999 Vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy