Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 1/2009
Sbírka 1
Datum vydání 30.01.2009
Datum účinnosti 01.03.2009
Plné znění

1.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne  29. 1. 2009 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

     Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2008 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č.  4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2008 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č.  22/2008 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet:

„Staré Město                        998/1                        3011

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

„Lhotka                        140/70                        1352

  Lhotka                        140/100                        1904

  Lhotka                        140/174                        211

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

„Hlubočepy                        467/1                        849

  Košíře                        628/33                        4

  včetně staveb terénních a sadových úprav  na parc. č. 467/1, které nejsou předmětem zápisu    v KN“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Malešice                        32                        18                        stavba bez č. pop. nebo evid.

 Malešice                        933                        205

 Strašnice                        2773/1                        4892

 Strašnice                        2773/13                        2006

 Strašnice                        2837/2                        563

 Strašnice                        2837/21                        790

 Strašnice                        2837/22                        436

 Strašnice                        2837/23                        25

 Vršovice                        1585/3                        232

 Vršovice                        1587/2                        198

 Vršovice                        1617/10                        67

 Vršovice                        1622/5                        125

 Vršovice                        1623/17                        40

 Vršovice                        1623/19                        89

 Vršovice                        1623/20                        96

 Vršovice                        1623/21                        6

 Vršovice                        1624/4                        38

 Vršovice                        1625/1                        555

 Vršovice                        1625/2                        979

 Vršovice                        1625/34                        89

 Vršovice                        2091/1                        1396

Vršovice                        2092/1                        3938

Vršovice                        2092/2                        53

Vršovice                        2092/3                        52

Vršovice                        2092/4                        259

Vršovice                        2092/5                        4127

Vršovice                        2127/1                        235

Vršovice                        2128/2                                    219           objekt občan. vybavenosti č. nouz. 178

Vršovice                        2128/4                        4

Záběhlice                        716/3                        170                        budova bez č. pop. nebo evid.

včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

„Stodůlky                        1165/46                        616

 Stodůlky                        2160/199                        6106

 Stodůlky                        2160/209                        11164

 Stodůlky                        2160/225                        3402

 Stodůlky                        2160/231                        340

 Stodůlky                        2342/51                        109

 Stodůlky                        2342/52                        132

 Stodůlky                        2342/53                        182

 Stodůlky                        2342/295                        7801

 Stodůlky                        2994                        274

 Stodůlky                        2995                        301

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

„Hloubětín                        72/1                        863

  Hloubětín                        1072/170                        6524

  včetně staveb terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem     zápisu do KN“.

 

7. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:

„Horní Měcholupy                        2/3                   463              stavba techn. vybavení bez č. pop. nebo ev.

 Horní Měcholupy                        511/11             355

 Horní Měcholupy                        523/120         2836

 Horní Měcholupy                        523/122             96

 Horní Měcholupy                        523/447           113

 Horní Měcholupy                        523/448           123

 Horní Měcholupy                        523/740           278

 včetně staveb  terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou   předmětem zápisu v KN“.

 

8. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Čakovice  na konci doplňuje tento výčet:

„Čakovice                        1222/5                        4259

 Třeboradice                     487/17                        7720

 včetně stavby parkoviště na pozemku parc. č. 1222/5 v k.ú. Čakovice a včetně stavby  komunikace v k.ú. Třeboradice v hodnotě 475 792 Kč“.

 

 

9. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Dubeč  na konci doplňuje tento výčet:

„Dubeč                        1725/6                        247

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu do KN“.

 

10. V příloze č. 7 části B se v části  Praha  6  na konci doplňuje tento výčet:

„Dejvice                        2811/7                       45

 Dejvice                        2811/9                        5

 Dejvice                        2747/1                        3630

 Vokovice                     598/12                        1201

 včetně  staveb a  terénních úprav, které nejsou  předmětem zápisu v KN“.

 

 

11. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

„Vysočany                        628/2                   135

 Vysočany                        632/3                    14

 Vysočany                        641/25                  146

 Vysočany                        641/22                   30“.

 

 

12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Vršovice                        1622/3                        102

  Vršovice                        1624/3                        62

  Vršovice                        1624/7                        21“.

 

 

13. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Libuš na konci doplňuje tento výčet:

„Libuš                          847                        2774

 Libuš                          848                        143

 Libuš                          849/1                      2131

 Libuš                          1130/1                    1433

 Libuš                          1161/1                    974

 Libuš                          1162                       772

 Písnice                        558/17                    60

 Písnice                        558/20                    295

 Písnice                        558/21                    250

 včetně  staveb a  terénních úprav, které nejsou  předmětem zápisu v KN“.

 

 

14. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Velká Chuchle  na konci doplňuje tento výčet:

„Velká Chuchle                         570/2                         1227               

  Velká Chuchle                        1059/3                        2932

  Velká Chuchle                        1062/1                        5088

  Velká Chuchle                        1062/2                        1728

  Velká Chuchle                        1062/3                        783                 

  včetně  staveb a  terénních úprav, které nejsou  předmětem zápisu v KN“.

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2009.

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy