Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 1/2002
Sbírka 1
Datum vydání 31.01.2002
Datum účinnosti 01.03.2002
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 31. 1. 2002 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, , obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto :

 

1. V příloze č. 7 části A v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

“Vršovice 8 927 669”

 

2.V příloze č. 7 části A v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

“Chodov 3490/5 1584

Chodov 3490/6 640

Chodov 3490/7 600

Chodov 3490/8 147

Chodov 3490/9 174

Chodov 3490/10 142

Chodov 3490/11 142

Chodov 3490/12 369

Chodov 3490/13 167

Chodov 3490/14 3182

Chodov 3490/15 461

Chodov 3490/17 98

Chodov 3490/18 103

Chodov 3490/19 34

Chodov 3490/20 105

Chodov 3490/21 296

Chodov 3490/22 49

Chodov 3490/23 673

Chodov 3490/24 305

Chodov 3490/25 107

Chodov 3490/26 807

Chodov 3490/27 1733

Chodov 3490/28 424

Chodov 3490/29 50

Chodov 3490/30 143

Chodov 3490/31 174

Chodov 3490/32 144

Chodov 3490/33 145

Chodov 3490/34 173

Chodov 3490/35 84

Chodov 3490/36 136

Chodov 3490/37 518

Chodov 3490/38 264

Chodov 3490/39 662

Chodov 3490/40 108

Chodov 3490/41 101

Chodov 2332/55 11

Chodov 2332/88 538

Chodov 2332/89 20

Chodov 2332/90 496

Chodov 2332/91 239

Chodov 2332/92 142

Chodov 2332/93 127

Chodov 2332/94 141

Chodov 2332/95 667

Chodov 2332/103 418

Chodov 2332/104 173

Chodov 2332/105 141

Chodov 2332/106 121

Chodov 2332/107 152

Chodov 2332/108 700

Chodov 2332/109 18

Chodov 2332/126 742

Chodov 2332/127 29

včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury

Chodov 3490/16 226 bez stavby garáží”

 

3. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

“Vokovice 1328 4351

Vokovicče 1344 1302

Vokovice 1345 1304

Vokovice 1379/1 2605

Vokovice 1379/2 429

Vokovice 1380 455

Vokovice 1381 654

Vokovice 1384 1335

Vokovice 1389 123

Ruzyně 2186 52

Ruzyně 2187 64

Ruzyně 2188 130

Střešovice 92/1 244

Veleslavín 672 661

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury”

 

 

 

 

 

 

 

 

4. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Běchovice na konci doplňuje tento výčet:

“Běchovice 745 1074

Běchovice 748 625”

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2002.

 

 

 

 

 

Ing. arch. Jan K a s l , v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

 

Ing. Petr Š v e c , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy