Vyhláška č. 21/1993 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy – XIV. část
Číslo 21/1993
Sbírka 13/1993
Datum vydání 16.12.1993
Datum účinnosti 01.01.1994
Datum zrušení 01.01.1995
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti
Plné znění
Text dokumentu není k dispozici.

Vyhl. č. 38/1994 Sb. hl.m. Prahy zrušuje Statut hl.m. Prahy - XIV. část, vyhl. 21/1993 Sb. hl.m. Prahy.

Rušící vyhlášky / nařízení

38/1994 Vyhláška č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy