Obecně závazná vyhláška č. 21/2000 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 21/2000
Sbírka 05/2000
Datum vydání 25.05.2000
Datum účinnosti 02.06.2000
Datum zrušení 01.07.2001
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25.5.2000 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
 
Příloha č.2 vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 15/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 31/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 7/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 16/2000 Sb. hl.m. Prahy se doplňuje takto:

1. V odstavci 03) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
Žižkov 2182/18 díl “d” 1 . .

2. V odstavci 04) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
Michle 1307/25 1392 . .

3. V odstavci 05) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
Jinonice 1032/2 2266 . .
Jinonice 1032/5 529 . .
Jinonice 1032/6 463 . .

včetně staveb bez čp.:-tesko objekt č. ev. 34 na pozemku parc. č. 1032/5 a tesko objekt č. ev. 47 na pozemku parc.č. 1032/6


4. V odstavci 06) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
Bubeneč 1527/19 414 . .

5. V odstavci 08) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
Bohnice 585/1 4035 . .
Bohnice 585/53 1031 . .
Bohnice 585/60 398 . .
Bohnice 585/61 250 . .
Bohnice 585/220 797 . .
Bohnice 827/72 710 . .
Bohnice 827/77 1236 . .
Bohnice 827/81 6290 . .
Bohnice 827/82 4101 . .
Bohnice 827/86 637 . .
Bohnice 827/87 657 . .
Bohnice 827/175 433 . .
Bohnice 827/209 203 . .
Bohnice 827/218 1522 . .
Bohnice 827/222 220 . .
Bohnice 827/224 1580 . .
Bohnice 827/273 1310 . .
Bohnice 827/275 231 . .
Bohnice 827/277 242 . .
Bohnice 827/279 203 . .
Bohnice 827/282 5777 . .
Bohnice 827/284 704 . .
Bohnice 827/287 1324 . .
Bohnice 827/289 12 . .
Bohnice 827/290 1250 . .
Bohnice 827/291 10 . .
Bohnice 827/292 137 . .
Bohnice 827/293 1236 . .
Bohnice 827/294 34 . .
Bohnice 827/296 243 . .
Bohnice 827/300 524 . .
Bohnice 827/308 127 . .
Bohnice 827/309 347 . .
Bohnice 827/311 349 . .
Bohnice 827/312 886 . .
Bohnice 840/190 821 . .
Bohnice 840/254 206 . .
Bohnice 840/257 42 . .
Bohnice 840/261 108 . .
Bohnice 840/268 153 . .
Bohnice 840/426 723 . .
Bohnice 840/431 142 . .
Bohnice 827/432 401 . .
Bohnice 827/434 1420 . .
Bohnice 827/440 913 . .
Bohnice 840/441 63 . .
Bohnice 840/442 225 . .
Bohnice 840/444 740 . .
Bohnice 840/445 399 . .
Bohnice 840/446 208 . .
Bohnice 840/447 234 . .
Bohnice 840/448 681 . .
Bohnice 840/450 186 . .
Libeň 3700/2 950 . .

včetně staveb na pozemcích bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury”


6. V odstavci 09) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
Vysočany 2013/3 55 . .
Libeň 3075 3891 . .
Libeň 3076/5 820 . .

včetně stavby bez č. pop. na parc. č. 3076/5 v k.ú. Libeň.


7. V odstavci 12) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
Modřany 4130/26 272 . .
Modřany 4130/27 270 . .
Modřany 4130/28 270 . .
Modřany 4130/29 272 . .

8. V odstavci 13) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
Stodůlky 2131/311 2422 . .
Stodůlky 2131/539 495 . .

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2.6.2000.


Ing. arch. Jan K a s l,v.r.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

55/2000 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy