Vyhláška č. 21/1991 Sb. hl. m. Prahy

Popis Statut hlavního města Prahy (IV. část – o zřízení městské části Praha-Troja)
Číslo 21/1991
Sbírka 6/1991
Datum vydání 30.10.1991
Datum účinnosti 30.10.1991
Datum zrušení 01.01.1995
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti
Plné znění
Text není k dispozici.


Vyhl. č. 38/1994 Sb. hl.m. Prahy zrušuje čl. 4 Statutu hl.m.Prahy - IV. část vyhl. č. 21/1991 Sb. hl.m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

38/1994 Vyhláška č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy