Obecně závazná vyhláška č. 22/2008 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 22/2008
Sbírka 12
Datum vydání 12.12.2008
Datum účinnosti 01.02.2009
Plné znění

22.

 

Obecně závazná vyhláška

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 11. 12. 2008 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

     Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  10/2007 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 18/2008 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet: 

„Chodov

stavba ocelové mostní lávky pro pěší přes dálnici D1 na pozemcích parc.č. 2360/2, 2360/1, 2360/6, 2360/4 v k.ú. Chodov v celkové pořizovací hodnotě   8 685 017 Kč“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

„Modřany

1 ks hrobového příslušenství (inventární číslo 990-1322900059) označeného jako č. 360 Modřany

 v hodnotě   8 480 Kč“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

„Třebonice

1 ks hrobového příslušenství (inventární číslo 990-8800000284) označeného jako hrob č. 73 k.ú. Třebonice (Krteň) v hodnotě 1 Kč“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

„Kyje

1 ks hrobového příslušenství (inventární číslo 990-1322310026) označeného jako 527/SH Kyje

v hodnotě 4 210 Kč“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 20 na konci doplňuje tento výčet:

„Horní Počernice

1 ks hrobového příslušenství (inventární číslo 990-8800001205) označeného jako č. 696 P9 – Horní Počernice (Chvaly) v hodnotě 20 856 Kč“.

 

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Slivenec na konci doplňuje tento výčet:

„Slivenec

1 ks hrobového příslušenství (inventární číslo 990-8800000033) označeného jako hrob č. 15 na hřbitově v P5-Slivenci v hodnotě 34 321 Kč“.

 

7. V příloze č. 7 části  B se v části Praha 8  na konci doplňuje tento výčet:

„Kobylisy                        1021/1                          140                      1102

  Kobylisy                        1021/2                          1025

  Kobylisy                        1021/14                        43                        1102

  Kobylisy                        1021/15                        207                      1102

  Kobylisy                        1021/16                        238                      1102

  Kobylisy                        1021/17                        88                        1102 

  Kobylisy                        1021/18                        6                          1102

  Kobylisy                        1021/19                        57                        1102

  Kobylisy                        1021/20                        159                      1102

  Kobylisy                        1021/21                        43                        1102

  Kobylisy                        1021/22                        165

  Kobylisy                        1021/23                        415

  Kobylisy                        1021/24                        93

  Kobylisy                        1021/25                        205

  Kobylisy                        1021/26                        196

  Kobylisy                        1021/27                        181

  Kobylisy                        1021/28                        226

  Kobylisy                        1021/29                        118

  Kobylisy                        1021/30                        15

  Kobylisy                        1021/31                        233

  Kobylisy                        1021/32                        222

  Kobylisy                        1021/33                        236

  Kobylisy                        1021/34                        198

  Kobylisy                        1021/35                        497

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

8. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Dolní Měcholupy na konci doplňuje tento výčet:

„Dolní Měcholupy                              

„Dešťová  kanalizace pro veřejnou potřebu    5.A stavba“

v pořizovací hodnotě 27 778 389 Kč,

„Dešťová kanalizace pro veřejnou potřebu    6.A stavba“

v pořizovací hodnotě 21 813 609 Kč,

„Dešťová kanalizace pro veřejnou potřebu – 6.B stavba“

v pořizovací hodnotě 6 073 029 Kč,

„Splašková kanalizace pro veřejnou potřebu – 5.A stavba“

v  pořizovací hodnotě 15 848 670 Kč,

„Splašková  kanalizace pro veřejnou potřebu    6.A stavba“

v pořizovací hodnotě  15 136 918 Kč,

„Splašková  kanalizace pro veřejnou potřebu    6.B  stavba“

v pořizovací hodnotě  5 440 479 Kč,

„Dešťová  usazovací  nádrž“ v pořizovací hodnotě  19 876 599 Kč,

 vše  v k.ú.  Dolní  Měcholupy“.

 

9. V příloze č. 7 části B se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet:

„Radotín

 stavba  „Prodloužení vodovodu  v  ul. K Lázním – Radotín“

 v celkové pořizovací hodnotě 319 554 Kč“. 

 

Čl. II

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2009.

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy