Obecně závazná vyhláška č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 22/2005
Sbírka 14
Datum vydání 20.10.2005
Datum účinnosti 01.12.2005
Plné znění

      Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 20. 10. 2005  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

 

 

     Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

 

 

 

1. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Košíře                        8/4                        711

  Košíře                        8/5                        467

  Košíře                        8/6                        217

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

2. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 6 konci doplňuje tento výčet:

 

„Břevnov                        791/2                        260

  Dejvice                        3041/5 (id.2/10)                        163

  Dejvice                        3041/6 (id.2/10)                        49

  Dejvice                        3045/9                         21

  Dejvice                        3045/10                        21

  Dejvice                        3045/11                        21

  Dejvice                        3045/12 (id.2/10)                        857

  Dejvice                        3045/15 (id.2/10)                        357

  Dejvice                        3053/3 (id.2/10)                        2

  Dejvice                        3055/5                        160

  Dejvice                        4263/2 (id.2/10)                        2

včetně  staveb  bez  č.pop.,  terénních  a   sadových  úprav,  drobné  architektury,  které  nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Záběhlice                        2893/1                        530

 Záběhlice                        1258/2                        1115

 Záběhlice                        1258/3                        1559

 Záběhlice                        1258/4                        1596

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav,  drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

4. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Chodov                        2373/3                        67

  Chodov                        2405/2                        274

  Chodov                        2441/2                        105 

  Chodov                        2442/2                        66

  Chodov                        2456                        283

  Chodov                        2675/1                        689

  Chodov                        2693/1                        249

  Chodov                        2693/3                        7

  Chodov                        397/99                        224

  Chodov                        397/100                        222

  Chodov                        397/101                        226

  Chodov                        2392/1                        111

  Chodov                        2393/1                        117

  Chodov                        2404/1                        259

  Chodov                        3021                        297

  Chodov                        3022                        291

  Chodov                        3023                        292

  Chodov                        3024                        298

  Chodov                        2519/29                        164

  Chodov                        2519/30                        88

  Chodov                        2519/31                        169

  Chodov                        2519/32                        89

  Chodov                        2519/33                        173

  Chodov                        2519/34                        90

  Chodov                        2519/35                        153

  Chodov                        2519/36                        91

  Chodov                        2619/7                        643

  Chodov                        2619/8                        975

  Chodov                        2619/9                        943

  Chodov                        2630/18                        819

  Chodov                        2630/19                        79

  Chodov                        2630/21                        766

  Chodov                        2630/22                        469

  Chodov                        3127                        2981

  Chodov                        2374/12                        195

  Chodov                        2374/18                        80

  Chodov                        2374/19                        95

  Chodov                        2374/20                        57

  Chodov                        2374/21                        59

  Chodov                        2336/175                        13

  Chodov                        3062/5                        295

  Chodov                        3062/6                        377

  Chodov                        2336/167                        466

  Chodov                        2336/168                        189

  Chodov                        2336/169                        188

  Chodov                        2336/170                        672

  Chodov                        2336/171                        248

  Chodov                        2336/172                        247

  Háje                        1179/3                        446

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav,  drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 13  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Stodůlky                     3097/8                         5340

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav,  drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

6. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 17  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Řepy                         1327/13                        13641

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav,  drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

7. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Braník                        2869/2                        8450

Michle                        1226/4                        62

Michle                        1231/5                        47

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

8. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Hostivař                        2234/1                        1795

 včetně  staveb  bez  č.pop. na  pozemku,  terénních  a  sadových  úprav  a  drobné architektury,   které  nejsou

 předmětem zápisu v KN“

 

 

9. V příloze č. 7 části B, se v části Praha – Čakovice na konci doplňuje tento výčet:

 

„Miškovice

vodohospodářský majetek v celkové hodnotě 7,149.620,- Kč na pozemcích parc.č. 243, 337/1, 355/1 v k.ú. Miškovice“

 

 

10. V příloze č. 7 části B, se v části Praha – Klánovice na konci doplňuje tento výčet:

 

„Klánovice

 čistírna  odpadních  vod  včetně  3 biologických dočišťovacích rybníků  na  pozemcích  parc.č. 1105/7, 1105/8,        

 1105/9, 1105/11, 1105/12, 1106/5, 1106/8, 1106/9, 1107/7, 1107/8 a 1107/9  v k.ú. Klánovice,  vše  v  celkové        

 pořizovací hodnotě 35,082.835,50 Kč“

 

 

11. V příloze č. 7 části B, se v části Praha – Štěrboholy  na konci doplňuje tento výčet:

 

Štěrboholy

veřejné osvětlení v hodnotě 345.606,81 Kč na pozemku parc.č. 349/34 v k.ú. Štěrboholy“

 

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2005.

 

  

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy