Obecně závazná vyhláška č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 22/2001
Sbírka 17
Datum vydání 30.11.2001
Datum účinnosti 01.01.2002
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29. 11. 2001 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto :

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

“Braník 2806/1 7263

Braník 2807 500

Braník 2812/1 14144

Braník 2815 518

včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury”

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

“Hlubočepy 942/52 250

Hlubočepy 942/53 281

Hlubočepy 942/54 249

Hlubočepy 942/55 249

Hlubočepy 942/61 249

Hlubočepy 942/62 249

Hlubočepy 942/63 263

Hlubočepy 942/64 248

Hlubočepy 942/65 250

Hlubočepy 942/66 248

Hlubočepy 942/116 248

Hlubočepy 942/119 262

Hlubočepy 942/120 248

Hlubočepy 942/121 249

Hlubočepy 942/122 279

Hlubočepy 942/123 249

Hlubočepy 942/125 263

Hlubočepy 942/126 251

Hlubočepy 942/127 250

Hlubočepy 942/128 262

Hlubočepy 1040/22 396

Hlubočepy 1040/25 394

Motol 298/26 283

Motol 298/35 187”

 

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

“Karlín 336/2 54

Libeň 3 47

Kobylisy 2364/213 52

včetně staveb bez č.pop. (bývalá veřejná WC)”

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

“Prosek 599/22 129

Prosek 599/23 650

Prosek 599/27 5180

Prosek 599/29 1648

Prosek 599/30 328

Prosek 599/33 343

Prosek 599/40 36

Prosek 599/44 103

Prosek 599/49 123

Prosek 599/52 48

Prosek 599/55 107

Prosek 599/57 126

Střížkov 92/1 251

Vysočany 98 9

Vysočany 414 1821

Vysočany 417/1 3989

Vysočany 1098 210

Vysočany 1939/4 30

Libeň 2448 589

Libeň 2449 381

Libeň 3079/9 773

Libeň 3079/10 787

Libeň 3079/13 541

Libeň 3079/16 309

Libeň 3079/20 320

Libeň 3092 196

včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury ”

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

“Chodov 2335/21 2212

Chodov 2335/7 468

Chodov 2335/16 175

Háje 1127/1 82

Háje 1195/1 126

Háje 1197/1 149

Háje 1120/11 483

Háje 1120/19 249

Háje 1120/20 367

Háje 1271 347

včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury”

 

 

 

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

“Stodůlky 2780/172 652

Stodůlky 2780/173 228”

7. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:

“Horní Měcholupy 637 652

Horní Měcholupy 638 384

včetně terénních a sadových úprav”

 

8. V příloze č. 7 části A se za část Praha - Běchovice vkládá nová část Praha - Dubeč, která včetně nadpisu zní:

“Praha - Dubeč

Dubeč 1170 203 11”

 

V příloze č. 7 části A se za část Praha - Dubeč vkládá nová část Praha - Křeslice, která včetně nadpisu

zní:

“Praha - Křeslice

Křeslice 116 124 64

Křeslice 117 781

Křeslice 118 124 63

Křeslice 119 715”

10. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Satalice na konci doplňuje tento výčet :

“Satalice 253 113 346

Satalice 256/3 551”

 

11. V příloze č. 7 části B se za část Praha 5 vkládá nová část Praha 6, která včetně nadpisu zní :

“Praha 6

Dejvice 4537 279”

 

12. V příloze č. 7 části B se za část Praha - Běchovice vkládá nová část Praha -Březiněves, která včetně

nadpisu zní:

“Praha - Březiněves

Březiněves 52.694.755,-

budovy a stavby vodohospodářského majetku nacházející se na katastrálním území Březiněves

v pořizovací hodnotě 52.694.755,- Kč”


13. V příloze č. 7 části B se za část Praha - Březiněves vkládá nová část Praha - Koloděje, která včetně nadpisu

zní:

“Praha - Koloděje

Koloděje 35.769.759,-

budovy a stavby vodohospodářského majetku nacházející se v katastrálním území Koloděje v pořizovací

hodnotě 35.769.759,- Kč”

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

 

Ing. arch. Jan K a s l

primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Š v e c

náměstek primátora hl.m. Prahy